logo

CommerciŽle usenet provider stopt vanwege verbod op aanbod illegale bestanden

Gepubliceerd op 07/11/2011 om 13:54 | Link

Op haar website legt News-service Europe (NSE) uit waarom <http://www.news-service.com/>. BREIN benadrukt dat het NSE's eigen keuze is om haar bedrijf te staken. In plaats daarvan zou ze zich ook op legaal aanbod kunnen gaan richten zoals eerder Mininova.org deed na een vergelijkbaar vonnis. [..] Lees meer

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

Gepubliceerd op 04/11/2011 om 16:39 | Link

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciŽle Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234 [..] Lees meer

NSE probeert executie BREIN vonnis aan te vechten

Gepubliceerd op 28/10/2011 om 23:58 | Link

De commerciŽle Usenetdienst News-service Europe (NSE) dat onlangs op vordering van BREIN een verbod opgelegd kreeg, heeft daartegen een executiegeschil aangespannen dat vrijdag 28 oktober op zitting was. NSE heeft daarnaast ook hoger beroep aangetekend maar dat schort de uitvoering van het verbod van de rechtbank niet op aangezien dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het executie kort geding is aangespannen om BREIN alsnog van uitvoering van het vonnis in eerste aanleg te weerhouden. De reden die NSE aanvoert is dat uitvoering volgens hen zou resulteren in een juridische misslag en daarom misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Zij voert daarvoor dezelfde argumenten aan die door de rechtbank al zijn afgewezen maar beweert dat die in het licht van een nieuwe uitspraak van het Europese Hof alsnog zouden opgaan. BREIN ziet het kort geding als een verkapt hoger beroep omdat de argumenten van NSE al inhoudelijk zijn behandeld en afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten en het arrest werpt geen nieuw licht op de NSE situatie. [..] Lees meer

BT moet toegang abonnees tot illegale site blokkeren en de kosten daarvoor dragen

Gepubliceerd op 26/10/2011 om 16:48 | Link

Afgelopen juli besloot de Engelse rechter dat internetprovider British Telecom de toegang voor haar abonnees tot de illegale site Newzbin moet blokkeren. Vandaag besloot de rechter dat de kosten daarvoor voor rekening van BT komen. "De blootstelling van tussenpersonen aan een verbod onder artikel 8.3 is deel van de prijs die zij betalen voor immuniteit tegen schadeclaims...onder de eCommerce Richtlijn" aldus de rechter. BT moet binnen 14 dagen beginnen met blokkeren. De rechter oordeelt de maatregel proportioneel onder verwijzing naar de l'Oreal / eBay uitspraak van het Europese Hof. [..] Lees meer

Ook andere online betalingsprovider staat identiteitsgegevens illegale sitehouder af aan BREIN

Gepubliceerd op 25/10/2011 om 12:11 | Link

Vandaag verkreeg BREIN opnieuw afgifte door een online betalingsprovider van de naam-, adres en woonplaatsgegevens van een illegale sitehouder. De betalingsprovider verwerkte online betalingen die aan de illegale site gedaan werden. Het ging deze keer om een andere betalingsprovider dan die van enkele weken geleden. Die verstrekte de gevraagde gegevens toen pas daags voor de zitting. Beide providers willen niet bij naam genoemd worden. [..] Lees meer

Belgische access providers moeten toch de toegang tot de illegale website The Pirate Bay blokkeren

Gepubliceerd op 04/10/2011 om 13:36 | Link

Belgische access providers moeten toch de toegang tot de illegale website The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de Belgische rechter in hoger beroep bepaald. De eis was vorig jaar door de rechter in eerste instantie afgewezen. Dat is nu recht gezet. De access providers hebben inmiddels in de pers aangegeven dat zij de uitspraak zullen naleven. Doen zij dat niet dan verbeuren zij een dwangsom van 1.000 euro per dag. [..] Lees meer

Rechter oordeelt commerciŽle Usenet aanbieder onrechtmatig en legt verbod met dwangsom op

Gepubliceerd op 29/09/2011 om 16:52 | Link

De rechtbank Amsterdam heeft gisteren vonnis gewezen tegen de commerciŽle Usenet provider News-service Europe (NSE). Zij moet op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag bestanden met illegale entertainment content van haar servers verwijderen. NSE was gedagvaard door stichting BREIN die rechthebbenden op films, muziek, games, interactieve software en boeken vertegenwoordigt. [..] Lees meer

Betalingsprovider geeft NAW klant af aan BREIN

Gepubliceerd op 26/09/2011 om 15:24 | Link

Eerder berichtten Tweakers.net en Futureofcopyright.com over BREIN's initiatief illegale sites ook via hun betalingsprovider aan te pakken. Zie futureofcopyright.com en tweakers.net. [..] Lees meer

OM trekt cassatieberoep tegen niet-ontvankelijkverklaring in

Gepubliceerd op 16/09/2011 om 12:39 | Link

Het Openbaar Ministerie geeft de strijd tegen de websites Releases4u.com en Shareconnector.com op en heeft het beroep in cassatie ingetrokken. Alle eerder aangeklaagde en veroordeelde crewleden willen nu schadeclaims indienen, aldus Tweakers.net

"Dit soort sites zijn civielrechtelijk onrechtmatig, verboden en schadeplichtig. Daar is uitgebreide rechtspraak over. Strafrechtelijk zijn de beheerders op zijn minst medeplichtig aan een misdrijf, namelijk opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht (zie artt. 31, 31b en 33 Aw). De enige reden dat deze strafzaak is mislukt is dat het Hof vond dat de autoriteiten hun huiswerk niet goed hadden gedaan. Dat zal een volgende keer niet gebeuren, denk ik zo", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "Als de heren inderdaad een vergoeding van de overheid mochten krijgen dan kunnen wij daar civielrechtelijk beslag op leggen voor de schade die zij rechthebbenden hebben toegebracht."

Zie ook eerder bericht: Niet-ontvankelijkverklaring OM heeft geen gevolg voor aanpak illegale sites door BREIN http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=203

Oplossing van een vraagstuk

Gepubliceerd op 23/08/2011 om 10:15 | Link

Afgelopen woensdag is vonnis gewezen in een bodemprocedure tussen educatieve uitgevers Noordhoff en ThiemeMeulenhoff in een conflict met Van A. te Heemstede over de verspreiding van antwoordboeken. BREIN leverde expertise aan eiseressen en hielp met verzamelen van bewijs. Van A. exploiteerde een website met links naar digitale kopieŽn van boeken van eiseressen die werden gehost door diverse 'cyberlockers' (ook bekend als filehosters). Verder verstuurde Van A. digitale kopieŽn van boeken per e-mail aan derden. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
»