logo

Opnieuw ex-parte bevel aan ISP's tot blokkering extra IP-adres Pirate Bay

Gepubliceerd op 19/06/2012 om 13:38 | Link

BREIN kreeg gisteren opnieuw een ex-parte beschikking van de Haagse voorzieningenrechter tegen UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile om het inmiddels tweede extra IP-adres te blokkeren dat de illegale website The Pirate Bay in gebruik heeft genomen. De ISP's hadden wederom geweigerd dit adres op aanvullende melding van BREIN vrijwillig te blokkeren terwijl Ziggo en Xs4all dat onder het bodemvonnis wel moeten doen. De mogelijkheid aanvullingen te doen indien The Pirate Bay adreswijzigingen invoert, is wegens gebrek aan spoedeisend belang niet toegekend in het kort geding vonnis tegen de andere ISP's. De handelswijze van de illegale site sinds dat vonnis geeft alsnog aan dat dit belang wel aanwezig is. [..] Lees meer

Ex-parte beschikking tegen ISP's inzake extra IP adres van Pirate Bay

Gepubliceerd op 30/05/2012 om 10:49 | Link

BREIN kreeg een ex-parte beschikking van de Haagse voorzieningenrechter tegen UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile om binnen drie dagen het extra IP-adres te blokkeren dat The Pirate Bay in gebruik heeft genomen na het kort geding vonnis tegen hen. [..] Lees meer

Onderzoek naar ‘illegale uploader’ in Oud-Beijerland

Gepubliceerd op 23/05/2012 om 13:41 | Link

OUD-BEIJERLAND – De politie heeft een onderzoek verricht naar een 21-jarige man uit Oud-Beijerland op verdenking van overtreding van de auteurswet. De man bekende dat hij een account op de illegale website The Pirate Bay had aangemaakt en daarvan vorig jaar gebruik is gaan maken om te uploaden. Hij zette links naar bijna 4.900 illegale digitale kopieën van Nederlandstalige boeken op de site alsmede alle afleveringen van tien seizoenen van een Amerikaanse televisieserie. De politie kwam de man op het spoor na een aangifte van de stichting BREIN.

Opzettelijke inbreuk is volgens artikel 31 van de Auteurswet strafbaar als misdrijf met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van 19.500 euro. Daarnaast kunnen benadeelde rechthebbenden schadevergoeding vorderen. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de autoriteiten.

http://www.politie.nl/zuid-holland-zuid/nieuws/persberichten/120523onderzoeknaarillegaleuploaderinoudbeijerland.asp

Rechter beslist: (1) ook andere ISP's moeten toegang tot The Pirate Bay blokkeren en (2) omzeiling van zulke blokkades is onrechtmatig

Gepubliceerd op 10/05/2012 om 16:03 | Link

(1) Eerder dit jaar besliste de rechtbank in een bodemprocedure dat Ziggo en Xs4all hun abonnees de toegang moet blokkeren tot de illegale website The Pirate Bay, vandaag besliste de voorzieningenrechter in kort geding dat dit ook geldt voor UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile. Samen bedienen die zes internet providers ongeveer 90% van de markt. De providers moeten blokkeren op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per overtreding per dag(deel) met een maximum van EUR 250.000. Lees de grondig gemotiveerde beslissing hier....
[..] Lees meer

Rechter beslist: ook UPC en andere ISP's moeten toegang tot Pirate Bay blokkeren.

Gepubliceerd op 10/05/2012 om 11:14 | Link

Lees meer…..

Blokkering toegang tot The Pirate Bay nu ook in Engeland

Gepubliceerd op 01/05/2012 om 13:40 | Link

Naast Denemarken, Italië, België, Finland en Nederland gaat de toegang tot de illegale website The Pirate Bay nu ook in Engeland door access providers geblokkeerd worden.

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/1152.html

http://www.bbc.co.uk/news/technology-17894176

In Nederland doen Ziggo en Xs4all dit inmiddels al nadat stichting BREIN dit door middel van een bodemprocedure afdwong. Andere
Nederlandse access providers volgden dit voorbeeld nog niet. Daarover loopt een kort geding waarin op 10 mei a.s. uitspraak wordt gedaan.

BREIN treedt ook op tegen het omzeilen van de blokkering door gebruik van zogenaamde proxies. Hierover loopt een kort geding waarin eveneens op 10 mei uitspraak wordt gedaan.

To block or not to block, verslag zitting BREIN / UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile mbt blokkering toegang tot The Pirate Bay

Gepubliceerd op 21/04/2012 om 11:23 | Link

Op 19 april was de zitting in het kort geding dat BREIN heeft aangespannen tegen UPC, KPN, Tele2 en T-Mobile Online om hen te dwingen de toegang tot de als illegaal veroordeelde website The Pirate Bay te blokkeren. Op 11 januari had de rechter in een bodemprocedure die blokkering al aan Ziggo en Xs4all opgelegd maar de andere ISP's weigerden zich vrijwillig naar dat vonnis te voegen hoewel het over dezelfde kwestie gaat. De zitting betrof dan ook een herhaling van zetten, extra langdurig doordat de ISP's vertegenwoordigd door drie advocatenkantoren met elk meerdere advocaten tenminste drie keer min of meer hetzelfde verhaal hielden. Zij zijn allen fel gekant tegen de van hen verlangde blokkering van toegang tot The Pirate Bay. De door hen verwoordde angst is dat van hen verlangd zal worden dat zij ook allerlei andere onrechtmatige en strafbare sites blokkeren, hetgeen in menig andere EU lidstaat al gemeengoed is. Overigens blokkeren ook Nederlandse access providers al volop zoals met name spam.

Kort gezegd onderscheidde Chavannes voor Tele2 en T-Mobile zich door naast retoriek als 'BREIN maakt het internet kapot' een live demonstratie 'omzeiling' te geven die zijn inziens aan moest tonen dat een en ander eenvoudig zou zijn omdat hij stelt een leek te zijn. Killan voor UPC betoogde uitgebreid dat BREIN als alternatief maar achter grote uploaders aan moet gaan want dat zou 'minder ingrijpend' zijn dan blokkering van de illegale winkel waar de abonnees naartoe gaan. Alberdingk Thijm voor KPN voegde niets wezenlijks toe aan zijn eerdere betoog voor KPN dochter Xs4all. Senftleben, ook voor UPC en in het dagelijks leven professor in Intellectueel Eigendomsrecht, deed het nog het beste door zich min of meer te beperken tot de vraag of 26d Aw en het corresponderende 15e WNR een wettelijke basis geven voor de blokkering, al schuwde hij niet daarbij onterechte spookbeelden over gemuilkorfde sociale media op te roepen. Van Manen voor BREIN wees er onder meer op dat die vraag al beantwoord is door de bodemrechter en stelde dat de voorzieningenrechter zich daarnaar zou moeten richten. In hun (afgewezen) wrakingsverzoek hadden KPN, Tele2 en T-Mobile zelf ook bepleit dat het in essentie om dezelfde zaak gaat als in de bodemprocedure tegen Ziggo en Xs4all. [..] Lees meer

Ook Piratenpartij moet ter beschikking stellen The Pirate Bay staken

Gepubliceerd op 13/04/2012 om 15:55 | Link

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag beschikte vandaag op verzoek van auteursrechtbeschermer stichting BREIN dat de vereniging Piratenpartij binnen 6 uur na betekening het ter beschikking stellen van de website The Pirate Bay moet staken en gestaakt houden. Zij doet dat met een zogeheten reverse proxy. De opgelegde dwangsom is EUR 10.000 per dag(deel) tot een maximum van 1 miljoen. BREIN heeft de beschikking vandaag door de deurwaarder laten betekenen. [..] Lees meer

Regering antwoordt op kritiek op ACTA

Gepubliceerd op 11/04/2012 om 14:39 | Link

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Veiligheid en Justitie antwoorden op kamervragen om een reactie op kritiek van met name professor Michael Geist (Canada) op de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA. Geist uitte zijn kritiek tijdens een Workshop van het Europees Parlement en richtte zich op drie onderdelen van ACTA: het proces, de inhoud en de mogelijke effecten. De regering weerspreekt die kritiek, zie de brief hier.

Zie verder een artikel over de reactie van de regering op ICT nieuwssite Tweakers.net hier

Zie ook een eerder artikel van BREIN met betrekking tot ACTA (protest tegen ACTA schiet mis, internet ook aanjager van misinformatiemaatschappij). [..] Lees meer

Blokkering toegang tot The Pirate Bay

Gepubliceerd op 05/04/2012 om 13:27 | Link

Midden januari 2012 gebood de Haagse rechtbank access providers [1] Ziggo en Xs4all de toegang tot de illegale website The Pirate Bay te blokkeren. Het betrof een bodemprocedure die in 2010 door BREIN was aangespannen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad dus de providers moeten het uitvoeren ook al gaan zij in hoger beroep. BREIN heeft een aantal andere access providers gevraagd ook aan het vonnis te voldoen. Die hebben dat geweigerd omdat zij voor een open internet zijn. BREIN is ook voor een open internet maar dat is niet hetzelfde als een rechteloos internet. De eis dat ook andere access providers aan het vonnis voldoen zal dus worden doorgezet en komt binnenkort voor de rechter. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»