WAMCA

— for English see below — 

BREIN procedeert regelmatig tegen inbreukmakers en tegen tussenpersonen wier diensten worden gebruikt bij het maken van inbreuk. De bodemprocedures die BREIN voert op basis van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) worden gepubliceerd in het Centraal register voor collectieve vorderingen. In dit register treft u informatie over alle ingestelde en afgedane collectieve vorderingen in Nederland.

De volgende procedures van BREIN zijn ingeschreven in het register:

— In English —

BREIN regularly litigates against infringers and against intermediaries whose services are used to commit infringements. The proceedings on the merits brought by BREIN under the Act on Settlement of Mass Claims in Collective Action (WAMCA) are published in the Central Register of Collective Claims. This register contains information about all collective claims brought and settled in the Netherlands.

The following proceedings of BREIN have been entered in the register: