Hoge Raad hoort pleidooi in The Pirate Bay blokkeringszaak

Vrijdag 14 november hoorde Nederlands hoogste rechter de pleidooien van BREIN en de access providers Ziggo en KPN dochter XS4ALL (de ISP’s) over de door BREIN gevraagde blokkering van toegang tot de (veroordeelde) illegale site The Pirate Bay. De Advocaat-Generaal (AG) zal op 17 april volgend jaar conclusie nemen alvorens de Hoge Raad haar beslissing neemt, hetgeen waarschijnlijk rond de zomer zal zijn.

Lees verder

Online DVD piraat schikt na ex-parte

De 40-jarige vrouw dreef handel in illegale kopieën met name via een
Facebook pagina. Uit een catalogus van 3000 Nederlandse en buitenlandse
filmtitels werden op bestelling kopieën op DVD toegestuurd voor 2 euro
per stuk. De ex-parte beschikking verbood de handel op verbeurte van een
dwangsom van €500 per dag met een maximum van €25.000. De vrouw heeft
de zaak inmiddels met BREIN geschikt onder meer door betaling van een
bedrag ter compensatie. Zie navolgende links voor de ex-parte:

Lees verder

Deense ISP's hebben gedragscode voor blokkering illegale sites

Terwijl Nederlandse access providers  zich nog altijd verzetten tegen het blokkeren van toegang tot illegale sites, is in Denemarken op verzoek van de regering een gedragscode over blokkering afgesproken. Wanneer een blokkeringsbevel tegen één van hen wordt gegeven dan conformeren ook de anderen zich daar binnen 7 dagen aan. Blokkering van illegale websites is een van de maatregelen die genomen worden om de omvang van inbreuken terug te dringen.

Lees verder

Effectieve Notice & Take Down procedure en aanvullende maatregelen tegen illegaal aanbod verplicht voor Usenet provider

In 2009 benaderde BREIN de, naar eigen zeggen, grootste Usenet
provider van Europa News-service Europe (NSE) met de vraag welke
maatregelen zij bereid waren te nemen tegen de overweldigende
hoeveelheid illegale entertainment content op hun dienst. Geen enkele,
was kort gezeg het antwoord, waarop BREIN een bodemprocedure aanspande.
NSE bood daarop alsnog een Notice &Take Down (NTD) procedure aan met
een Fast Track optie maar die was onvoldoende onder meer door de limiet
op het aantal meldingen.

Lees verder

Ex-parte BREIN tegen beheerder illegale site

De voorzieningenrechter te Groningen wees een ex-parte beschikking toe aan BREIN tegen de beheerder van een illegale torrent site met de nieuwste films, muziekalbums en ebooks. De beheerder maakte voor zijn site ook gebruik van een zogeheten seedbox waar hij zelf bestanden uploadde zodat die sneller gedownload konden worden door betalende leden. BREIN kon de beheerder identificeren onder meer via deze betaling. De beheerder heeft inmiddels met BREIN geschikt voor een niet nader bekend gemaakt bedrag.

Lees verder

Europees Hof: geen aparte toestemming nodig voor caching van legaal aangeboden content

De hoogste Europese rechter deed afgelopen week wederom een interessante uitspraak voor het auteursrecht. Het Hof oordeelde dat voor caching van legaal aangeboden content geen toestemming van rechthebbenden nodig is omdat die immers reeds is gegeven. Zie in het bijzonder overweging 59 van het arrest http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=431128

Lees verder

Hof van Justitie EU oordeelt dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is

In het arrest van vandaag[1]  oordeelt de hoogste Europese rechter
(HvJEU) dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was
dit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU landen, toegestaan in
Nederland (overigens alleen voor muziek, film en boeken en niet voor
software en games). Het oordeel vindt plaats in de context van een zaak
over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gerezen of zo een heffing
rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het HvJEU
beantwoordt die vraag ontkennend.

Lees verder

Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe

In het arrest van vandaag[1] oordeelt de hoogste EU rechter (HvJEU) dat
blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De
zaak tegen het Oostenrijkse UPC WIEN betreft de blokkering van de
website www.kino.to die zonder toestemming (streaming) films aanbood.

Lees verder