Aangeslotenen

Recht- en belanghebbenden kunnen geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien dankzij een gezonde exploitatie van hun werken. Voor een deel hebben zij dat in eigen hand, door hun producten via zoveel mogelijk legale platforms aan te bieden. Tegelijkertijd moet illegaal, onbetaald gebruik worden aangepakt. Daarom verzorgt Stichting BREIN in Nederland namens haar aangeslotenen (onder meer makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, series, boeken, geschriften, beeld en games) de handhaving tegen piraterij.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van auteursrechtinbreuk en -misbruik werkt BREIN samen met lokale en internationale organisaties.

Bij Stichting BREIN zijn onder meer aangesloten:

Motion Picture Association (MPA):

Stichting Federatie Auteursrechtbelangen:

FilmService B.V.

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF)

Videoland

Pictoright

Videogames Federatie Nederland (VGFN)