logo

Rechter verplicht Usenet providers grote uploaders te identificeren

Gepubliceerd op 22/06/2016 om 16:08 | Link
BREIN heeft met succes twee Usenet providers in kort geding gedwongen de identificerende gegevens (naam, adres, betaalgegevens en IP-adressen) van twee anonieme uploaders van meer dan 2.000 ebooks af te geven onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,- Euro per dag.

De afweging van de (grond)rechten van de partijen vertegenwoordigd door BREIN, de Usenet providers en de anonieme inbreukmakers valt in het voordeel van BREIN’s aangeslotenen uit. Dit mede gezien de ernst van de inbreuk en de onmogelijkheid voor BREIN op een andere, minder ingrijpende, wijze achter de identiteit van de inbreukmakers te komen. De rechter van de Rechtbank te Haarlem oordeelt het belangrijkste tegenargument van de Usenetproviders dat zij de gegevens van hun klanten niet hadden mogen bewaren en daarom niet af zouden hoeven geven aan BREIN ongegrond. De rechter oordeelt: "Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door deze personen werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Eweka en Usenetter gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven."

BREIN directeur Tim Kuik toont zich tevreden: “De rechter bevestigt vandaag opnieuw de standaard jurisprudentie dat Internet tussenpersonen onder bepaalde omstandigheden NAW dienen te verschaffen van klanten die over de schreef gaan. Bij evidente piraterij gebeurt dit in de meeste gevallen vrijwillig conform de criteria van de Hoge Raad maar zo af en toe weigert een partij en moet de rechter er aan te pas komen. De zaak is onderdeel van de strategie van BREIN om zoveel mogelijk grote uploaders en ook eerste uploaders te dwingen hun schadelijke activiteiten te staken."

Lees het vonnis hier:
http://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetproviders-moeten-identificerende-gegevens-van-inmiddels-oud-klanten-verschaffen

Lees eerder bericht over deze zaak hier:
http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=397

« Ga terug naar de hoofdpagina