Wat mag niet

Zolang het met toestemming van de maker gebeurt of het binnen de uitzonderingen op het auteursrecht1 valt, mogen auteursrechtelijk beschermde muziek, films, games, beeld, boeken en geschriften worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Wat echter niet is toegestaan:

Uploaden, downloaden, streamen, linken naar illegale kopieën

Er mogen geen digitale kopieën van werken naar internet worden geüpload en alleen content die legaal aangeboden is, mag worden gedownload of gestreamd. Als het gaat om muziek, films, games of geschriften die in de winkel of online verkocht worden (of een film die alleen nog maar in de bioscoop draait), dan kun je ervan uitgaan dat een gratis download of stream illegaal is.

Ook het voor eigen gebruik downloaden of streamen van zonder toestemming aangeboden muziek, films, geschriften, beeld en games is in Nederland niet toegestaan2.

Doelbewust linken of verwijzen naar ongeautoriseerde bestanden die elders staan opgeslagen, is verboden3 omdat het inbreuk maakt op het auteursrecht. Ook het verkopen van zogenaamde ‘IPTV-abonnementen’, die verwijzen naar zonder toestemming aangeboden streams van films, tv-series en/of televisiekanalen, is niet toegestaan.

Hard- en software (o.m. mediaspelers)

Het (te koop) aanbieden van hardware (zoals mediaspelers) waarop software is geïnstalleerd die naar illegale bronnen verwijst, is eveneens niet toegestaan4. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieders en (weder)verkopers om, voordat ze de hardware op de markt brengen, te controleren of er niet wordt verwezen naar onrechtmatige bronnen (zoals films, tv-series of televisiekanalen). Uiteraard is ook het los, zonder hardware, aanbieden van zulke software illegaal. Ook het privégebruik van deze hard- en software maakt inbreuk.

Ondertitelen

Zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan ondertitels bij een film of aflevering van een televisieserie te vervaardigen en verspreiden5.

Verkoop van illegale kopieën

Dit kan gaan om zelfgemaakte kopieën die door beunhazen thuis vervaardigd worden op basis van een ongeautoriseerd bestand dat van internet wordt gehaald, maar ook om exemplaren die professioneel vervaardigd worden door georganiseerde bendes. De omvang van dit zogenoemde ‘counterfeiting’ neemt weliswaar af, maar het is onverminderd verboden en strafbaar.

Invoer

Inbreuk is een internationaal fenomeen. Op een buitenlandse site bestelde illegale kopieën zijn vatbaar voor inbeslagname. Het geld ben je kwijt. Stichting BREIN werkt samen met de douane en FIOD-ECD om hieraan paal en perk te stellen. Rechthebbenden en BREIN nemen civiele actie en in bepaalde gevallen wordt door douane en/of FIOD-ECD strafrechtelijke actie genomen.

Handel in omzeilingsmiddelen

Het maken, aanprijzen en verspreiden van middelen die zijn bedoeld om technologische beveiligingen tegen onwettig gebruik te omzeilen, is niet toegestaan. Met name bij spelconsoles die met behulp van ‘modchips’ omgebouwd zijn om illegale kopieën van games te spelen, is vaak sprake van georganiseerde criminaliteit.


  1. Nadere uitleg op Auteursrecht.nl
  2. ACI/Thuiskopie (C-435/12) bepaalt dat downloaden uit ongeoorloofde bron niet is toegestaan; de privékopieheffing is hierop niet van toepassing.
  3. GS Media/Sanoma-arrest (C-160/15) bepaalt dat voor commercieel linken geldt dat je moet onderzoeken of de bron legaal is; voor andersoortig linken geldt dat het illegaal is als je wist of behoorde te weten dat de bron ongeautoriseerd is.
  4. BREIN/Filmspeler (C-527/15) bepaalt dat de verkoop van mediaspelers met software die naar illegale bronnen linkt, illegaal is en ook dat streamen uit ongeoorloofde bron niet is toegestaan.
  5. Rechtbank Amsterdam (C/13/601599