Wat is inbreuk

Het illegaal (zonder toestemming) aanbieden van auteursrechtelijk beschermde werken is grofweg in twee categorieën op te delen:

  • Zonder toestemming verveelvoudigen of openbaar maken
  • Het mogelijk maken van inbreuk door derden

Werken goedkoper of zelfs gratis aanbieden is een vorm van concurrentievervalsing, waardoor makers en exploitanten schade lijden. Doordat inbreukmakers geen royalty’s afdragen, schaden ze de creatieve industrie. Naast aansprakelijkheid voor schade aan rechthebbenden (civiel recht), is opzettelijk inbreuk maken bovendien een strafbaar feit waarop hoge boetes en gevangenisstraf staan (strafrecht).

Onlinediensten die stelselmatig misbruik maken van zonder toestemming door gebruikers geüploade links of bestanden, handelen onrechtmatig en maken – afhankelijk van de mate van hun betrokkenheid – zelf ook inbreuk. Door inbreuk te faciliteren of illegaal aanbod te stimuleren, fungeren ze als ‘superhelers’, wat een strafbaar feit is. Misbruikmakers zijn dan ook schadeplichtig, net als inbreukplegers.

E-books worden op grote schaal illegaal gedownload en verspreid via e-mail, social media en websites die bestanden met boeken aanbieden. Met deze campagne hoopt de Auteursbond het bewustzijn onder lezers te bevorderen en ze te aan te moedigen om hun e-books aan te schaffen via legale kanalen. Lees meer op www.voordeauteur.nl