Waarom BREIN

Entertainment maakt het leven leuker. Dat is een waardevol goed. Letterlijk. Entertainment vertegenwoordigt een waarde, zowel voor gebruikers als makers. Naast de creatieve talenten zijn er ook vele vakmensen die meewerken aan de totstandkoming van entertainmentproducten. Alleen al in Nederland zijn honderdduizenden banen betrokken bij entertainment content. De creatieve werken van deze makers en verspreiders zijn dan ook beschermde producten. Ze zijn beschermd via Intellectueel Eigendomsrechten (IE-rechten) zoals het auteursrecht (lees hierover meer op auteursrecht.nl). Dit betekent dat voor het gebruik van entertainmentproducten de toestemming van deze IE-rechthebbenden vereist is. Die vragen daar gewoonlijk een vergoeding voor. In de praktijk zijn er echter ook diensten die zonder toestemming entertainmentproducten van anderen aanbieden. Die steken de opbrengst in eigen zak terwijl legale diensten minder verkopen. Iedereen die meewerkt aan de creatie van entertainmentproducten ziet er dan geen cent van terug. Dat is niet eerlijk.

Om die reden werken auteurs- en naburig rechthebbenden al sinds de jaren ’70 samen om hun werk tegen ernstige en georganiseerde inbreuk en misbruik te beschermen. Deze samenwerking werd in 1998 geformaliseerd in de oprichting van Stichting BREIN, die namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, series, boeken, geschriften, beeld, games en interactieve software de schending van Intellectueel Eigendom bestrijdt. Het gaat dan om IE-fraude die in of vanuit Nederland plaatsvindt of die (mede) op Nederland is gericht. Omdat inbreuk zich niet aan grenzen houdt, werkt BREIN daarbij samen met lokale en internationale organisaties.

Van 1998 tot 2018 werden ongeveer 65.000 onderzoeken uitgevoerd, die leidden tot de verwijdering van ruim 40.000 illegale sites, servers en uploaders, die weer goed waren voor meer dan 2 miljard links en ongeautoriseerde bestanden. 

Een van de hoofdtaken van BREIN is het aanpakken van illegale sites en diensten. Daarnaast identificeert en vervolgt BREIN de eerste en grote uploaders, die deze illegale platforms voeden. Deze aanpak wordt uitgebreid naar de frequente uploaders, die het systeem in stand houden. Verder meldt BREIN jaarlijks miljoenen zoekresultaten voor zonder toestemming aangeboden content aan Google. Die worden verwijderd of naar achteren verplaatst, zodat legaal aanbod bovenaan de zoekresultaten komt te staan. Door het toenemende aantal legale aanbieders heeft dit steeds meer succes.

De noodzaak van de activiteiten van BREIN blijkt wel uit de behaalde resultaten: van 1998 tot 2018 werden ongeveer 65.000 onderzoeken uitgevoerd, die leidden tot de verwijdering van ruim 40.000 illegale sites, servers en uploaders, die weer goed waren voor meer dan 2 miljard links en ongeautoriseerde bestanden. Ook werden in opdracht van BREIN meer dan 17 miljoen zoekresultaten voor illegale bestanden verwijderd, evenals ruim 1,5 miljoen online-advertenties. Tegen de ‘oude’ vorm van piraterij (de verkoop van illegale dragers) werden de afgelopen twee decennia ongeveer 15.000 acties uitgevoerd, waarbij meer dan 11,5 miljoen dragers in beslag genomen werden. Sinds de eeuwwisseling is piraterij steeds meer online gaan plaatsvinden. De inbeslagname van dragers vond daarom vooral in het eerste decennium plaats en de online acties vooral vanaf 2005.