Ex-parte BREIN tegen beheerder illegale site

De voorzieningenrechter te Groningen wees een ex-parte beschikking toe aan BREIN tegen de beheerder van een illegale torrent site met de nieuwste films, muziekalbums en ebooks. De beheerder maakte voor zijn site ook gebruik van een zogeheten seedbox waar hij zelf bestanden uploadde zodat die sneller gedownload konden worden door betalende leden. BREIN kon de beheerder identificeren onder meer via deze betaling. De beheerder heeft inmiddels met BREIN geschikt voor een niet nader bekend gemaakt bedrag.

Lees verder

Europees Hof: geen aparte toestemming nodig voor caching van legaal aangeboden content

De hoogste Europese rechter deed afgelopen week wederom een interessante uitspraak voor het auteursrecht. Het Hof oordeelde dat voor caching van legaal aangeboden content geen toestemming van rechthebbenden nodig is omdat die immers reeds is gegeven. Zie in het bijzonder overweging 59 van het arrest http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=431128

Lees verder

Hof van Justitie EU oordeelt dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is

In het arrest van vandaag[1]  oordeelt de hoogste Europese rechter
(HvJEU) dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was
dit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU landen, toegestaan in
Nederland (overigens alleen voor muziek, film en boeken en niet voor
software en games). Het oordeel vindt plaats in de context van een zaak
over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gerezen of zo een heffing
rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het HvJEU
beantwoordt die vraag ontkennend.

Lees verder

Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe

In het arrest van vandaag[1] oordeelt de hoogste EU rechter (HvJEU) dat
blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De
zaak tegen het Oostenrijkse UPC WIEN betreft de blokkering van de
website www.kino.to die zonder toestemming (streaming) films aanbood.

Lees verder

BREIN jaaroverzicht 2013

Legaal aanbod online groeit
 
Onderzoek en praktijk wijzen uit dat
mensen best willen betalen voor goed aanbod.  Hoeveel legaal aanbod er
al is te krijgen, en waar, kan de consument opzoeken via
thecontentmap.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen die begin 2014
werd gelanceerd door Minister van Cultuur (OCW) Bussemaker.[i]

Lees verder

Mag Geenstijl linken naar ongeautoriseerde bestanden?

Geenstijl gaat in cassatie tegen het arrest van het hof in hoger beroep
waarin werd bepaald dat linken door Geenstijl naar ongeautoriseerde
bestanden (Playboy naaktfoto’s) geen inbreuk maakt maar wel onrechtmatig
is. Geenstijl enthousiasmeerde haar lezers immers om vooral alle
plaatjes te gaan bekijken, ontsloot die via links op haar site en dat
leverde haar extra bekijks en dus extra inkomsten op.

Lees verder

Links naar ongeautoriseerde content zijn inbreukmakend

Gisteren deed
de hoogste Europese rechter (HvJEU) een belangrijke uitspraak in de
Svensson zaak, zie de onderstaande links voor het persbericht en het
arrest. Aan het hof waren door de Zweedse rechter vragen van uitleg
gesteld of plaatsen van een link naar een geautoriseerd bestand (i.c.
een krantenartikel) een mededeling aan het publiek is die afzonderlijke
toestemming van de rechthebbende behoeft.

Lees verder