The art of protecting the creative

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, boeken, geschriften, beeld, games en interactieve software verdienen een eerlijke beloning voor het gebruik van hun werken. Bij legale diensten is dat geregeld, maar er vindt ook nog veel illegale uitwisseling plaats, online en offline. Stichting BREIN detecteert en bestrijdt grootschalige auteursrechtinbreuk en -misbruik namens haar aangeslotenen, verzorgt voorlichting en stimuleert legaal gebruik.

Dit zijn de feiten en cijfers

Over BREIN

Stichting BREIN verzorgt in Nederland namens haar aangeslotenen (onder meer makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, series, boeken, geschriften, beeld en games) de handhaving tegen piraterij.

Noodzaak

Sinds 1998 werden ruim 40.000 illegale sites verwijderd, die weer goed waren voor meer dan 2 miljard links en ongeautoriseerde bestanden.

Inbreuk

De auteursrechthebbende heeft de uitsluitende bevoegdheid zijn of haar werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Wie dit zonder expliciete toestemming toch doet, maakt zich schuldig aan inbreuk op dit exclusieve recht.

Schade door piraterij

Het totaalbedrag aan schade voor alle door BREIN vertegenwoordigde sectoren in Nederland ligt in de buurt van 200 miljoen euro per jaar.

Wat mag niet?

Kort gezegd is uploaden, downloaden, streamen en linken naar illegale kopie├źn niet toegestaan. Je mag dat zelf niet doen en je mag er ook niet je business van maken om het anderen te laten doen, niet op een website en ook niet op een apparaat.

10 meest gestelde vragen

Stichting BREIN heeft een complexe taak in een snel veranderend speelveld waar iedereen een mening over heeft. Het is dan ook niet vreemd dat er vaak vragen worden gesteld over hoe het nu precies zit.

Legaal aanbod

Makers, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, boeken, geschriften en games verdienen een eerlijke beloning voor hun werk. Gebruik daarom legaal aanbod. Hulp nodig?

Melding van inbreuk

Heb je het vermoeden dat sprake is van inbreuk? Meld dat dan via het formulier op deze site. Dit kan ook anoniem.