logo

BREIN sluit aanpak inbreukmakende gebruikers niet uit

Gepubliceerd op 20/07/2010 om 15:00 | Link

In reactie op vragen uit de pers heeft BREIN aangegeven dat zij de gisteren door de voorzieningenrechter aanbevolen aanpak van individuele gebruikers niet uitsluit. De rechter vond aanpak van gebruikers minder verstrekkend dan het blokkeren van toegang tot een site door access providers, ook al zouden de illegale activiteiten van die site al door de beheerders zelf moeten zijn gestaakt en is de site in Nederland verboden. 'Het is niet logisch om een site te verbieden en als die zich niet aan het verbod houdt, te zeggen dat je dan maar de gebruikers moet aanspreken in plaats van de toegang tot de site te blokkeren', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Wij geven de voorkeur aan aanpak van superhelers zoals The Pirate Bay maar als de toegang niet wordt geblokkeerd omdat er eerst gebruikers aangepakt moeten worden dan is dat de aangewezen weg', zegt Kuik. BREIN sluit niet uit dat al met de aanpak van inbreukmakende abonnees van onder andere Ziggo en Xs4all wordt begonnen voordat er uitspraak is in het aangekondigde hoger beroep in kort geding en de eerste instantie van de bodemprocedure. 'We kunnen daar in principe op elk moment mee beginnen en beraden ons daarover. De uitspraak van de voorzieningenrechter geeft echter goede kans op toewijzing van een blokkeringsgebod tegen Ziggo in hoger† beroep en daarna ook tegen Xs4all in de bodem. Dat is onze primaire focus,' aldus Kuik. 'Ons doel is de efficiŽnte en effectieve aanpak van illegaal aanbod door sites die als superheler fungeren. Het gaat erom legaal aanbod een kans te geven. Dat kan alleen als je illegaal aanbod kunt afstoppen, daarvoor is blokkering door access providers van toegang tot sites die zich niet aan de wet houden een absoluut vereiste.' BREIN the art of protecting the creative

Rechter vindt dat BREIN individuele internetgebruikers moet aanspreken

Gepubliceerd op 19/07/2010 om 15:00 | Link

BREIN moet eerst de inbreukmakende abonees van Ziggo aanspreken voordat overgegaan kan worden tot een blokkering van toegang tot de illegale website The Pirate Bay. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat auteursrechtbeschermer BREIN tegen internet access provider Ziggo heeft aangespannen. BREIN vorderde een gebod dat Ziggo de toegang voor haar abonnees tot The Pirate Bay blokkeert. BREIN haalde eerder vonnissen dat The Pirate Bay illegaal is en ontoegankelijk voor Nederland behoort te zijn zolang zij toegang tot illegale films, televisie series, games, muziek en digitale boeken blijft aanbieden.† Maar The Pirate Bay negeert deze vonnissen en blijft illegale handel drijven. 'Het is essentieel dat de toegang tot sites geblokkeerd wordt als die zich welbewust niet aan de wet en rechterlijke vonnissen houden, anders is de rechteloosheid op het Internet niet te stoppen,' zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Wij denken dat het blokkeren van The Pirate Bay minder verstrekkend is dan het vervolgen van individuele Ziggo abonnees. Het aanspreken van individuele internet gebruikers heeft niet onze voorkeur, ook al is het interessant dat Ziggo ter zitting heeft gezegd dat zij bereid is de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van inbreukmakende abonnees af te geven.' † Overigens verwerpt de voorzieningenrechter de belangrijkste juridische verweren van Ziggo en XS4ALL die zich in de procedure heeft gevoegd, waaronder de stelling dat een wettelijke basis voor een verbod zou ontbreken. De rechter oordeelt dat een verbod zoals door BREIN gevorderd zeer wel toegewezen kan worden tegen een tussenpersoon als Ziggo en XS4ALL, ook indien er sprake is van 'mere conduit' (louter doorgifte) en de beperkte aansprakelijkheid voor schade van toepassing is. De rechter vindt echter dat BREIN eerst 'minder verstrekkende maatregelen' dan blokkering van de toegang tot de illegale website moet treffen en daarom eerst individuele abonnees moet aanspreken. Hoewel de site illegaal is bevonden, en niet alleen het aanbod voornamelijk illegaal is, maar ook de bezoekers vrijwel uitsluitend voor dat illegale aanbod komen, gaat de rechter er blijkbaar van uit blokkering van toegang voor alle abonnees te verstrekkend zou zijn. 'Dat is tegenstrijdig aan het eerdere rechterlijke vonnis dat de beheerders hun site ontoegankelijk voor Nederland moeten maken', zegt Kuik. Omdat de website zelf al door de rechter verboden is, komen de gebruikers van Ziggo door een blokkering niet in een slechtere positie dan wanneer The Pirate Bay zelf aan het vonnis gehoor had gegeven. 'Het is niet aanvaardbaar dat The Pirate Bay en haar beheerders de dans zouden ontspringen door zich in Thailand en Cambodja te verschuilen en vonnissen te negeren,' aldus Kuik. 'Wij laten het er uiteraard niet bij zitten. Wij hebben inmiddels een bodemprocedure tegen Ziggo en XS4ALL aangespannen maar wij gaan ook in hoger beroep tegen deze controversiŽle uitspraak van de voorzieningenrechter.' Lees het vonnis hier. BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, uitgevers en distributeurs van film, televisie series, muziek, games en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

BREIN 1ste helft 2010: 422 illegale sites afgesloten en 144 acties tegen illegale verkoop discs

Gepubliceerd op 08/07/2010 om 15:00 | Link

Piraterijbestrijder BREIN sloot de eerste helft van dit jaar 422 illegale websites, onder meer 384 bittorrent sites en 29 linksites naar cyberlockers alwaar een kleine 30.000 illegale bestanden werden verwijderd.†Ook werden 5 usenet indexers en 6 streaming sites afgesloten alsmede 1 FTP top site.†Tenslotte verwijderde BREIN 9,993 advertenties voor illegale dragers van het Internet en voerde 144 acties uit tegen de verkoop van illegale dragers.†BREIN en politie namen daarbij iets meer dan 63.000 discs in beslag. De acties van BREIN betreffen sinds 1 april ook illegale digitale kopieŽn van boeken.

Politie Tiel doet inval bij hardnekkige DVD piraat

Gepubliceerd op 02/07/2010 om 15:00 | Link

†† † ††Gisteren deed de politie in Tiel een inval bij een DVD-piraat. De 47-jarige vrouw is aangehouden.†Op aanvraag van haar klanten downloadde zij films, series, games en muziek van het Internet en stuurde hen per post een kopie op DVD voor een gemiddelde prijs van EUR 2,50.†Zij was eerder door BREIN aangesproken en ondertekende een onthoudingsverklaring waarin zij beloofde te stoppen met haar illegale handel op verbeurte van een dwangsom van 500 euro per kopie. Een aantal weken later bleek zij echter actiever dan tevoren waarop BREIN aangifte bij de politie heeft gedaan. †

Ook beheerders kleinere illegale websites moeten betalen aan BREIN

Gepubliceerd op 02/07/2010 om 15:00 | Link

BREIN komt regelmatig in het nieuws met de aanpak van grote illegale sites zoals Mininova (inmiddels legaal) en The Pirate Bay, maar ook kleine illegale sites voelen de lange arm en adem van BREIN in de strijd tegen illegaliteit op Internet.†Als de ware naam, adres en woonplaats van de beheerder wordt achtergehaald, volgt een vordering.In 2007 werd de illegale website Dutchtorrent via een rechterlijk vonnis tegen haar hosting provider afgesloten. Ook werd de hosting provider bevolen de naam, adres en woonplaatsgegevens van de anonieme beheerder af te geven aan BREIN.†Via een vordering voor de kantonrechter kreeg BREIN een kostenveroordeling voor rond de 5000 euro tegen de beheerder die vervolgens door middel van loonbeslag werd geÔnd. BREIN kan deze vordering zelfstandig inbrengen via haar advocaat in dienstbetrekking.†Benadeelde rechthebbenden kunnen daarnaast ook schade vorderen. Vorig jaar haalde BREIN 615 illegale websites offline.

Amerikaanse Justitie haalt zeven grote illegale websites neer

Gepubliceerd op 01/07/2010 om 15:00 | Link

Afgelopen woensdag haalde de Amerikaanse Justitie zeven grote websites neer die zich bezig hielden met de illegale verspreiding van bestanden met populaire films vlak nadat die in de bioscoop waren uitgebracht. Naast inbeslagname van de domeinnamen van de sites is ook op Paypal en andere rekeningen beslag gelegd. Het gaat om de sites Tvshack.net, Movies-links.tv, Filespump.com, Now-movies.com, Planetmoviez.com, Thepiratecity.org en Zml.com. Sommige van deze sites boden ook toegang tot andere illegale bestanden aan. Bezoekers krijgen nu een bericht van de Amerikaanse handhavingsautoriteiten te zien. Voor meer details zie:†http://www.ice.gov/pi/nr/1006/100630losangeles.htmVerscheidene van deze sites zijn eerder op sommatie van BREIN door hun Nederlandse hosting providers verwijderd en hebben in het buitenland onderdak gevonden. Onder meer bij CB3ROB, een Nederlander die vanuit Berlijn opereert maar doet alsof hij vanuit een bunker in Goes als Cyberbunker zaken doet. Andere sites stonden bij verscheidene hosting providers in de VS.

Zitting blokkeringsactie The Pirate Bay

Gepubliceerd op 29/06/2010 om 15:00 | Link

Gisteren diende de rechtszaak waarin BREIN de rechter vraagt Ziggo te gebieden de toegang van haar abonnees tot de website The Pirate Bay te blokkeren. De rechter doet op 19 juli 2010 uitspraak.†BREIN heeft de zaak aangespannen omdat The Pirate Bay zich ontrekt aan de wet en weigert te voldoen aan een Nederlands vonnis dat zij alle links naar illegaal aangeboden films, games en muziek moet verwijderen. De site blijft vanuit het buitenland actief en haar beheerders houden zich schuil. De wet biedt in zo een geval de mogelijkheid om van een ISP te eisen de site ontoegankelijk te maken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Ook hosting providers die de site onderdak bieden, moeten de site ontoegankelijk maken. Dat is ook gebeurd maar de site ontwijkt dit door steeds van hosting provider te wisselen. Daarom vraagt BREIN nu een gebod tot blokkering van de site door access provider Ziggo die haar abonnees toegang tot de site verleent.Collega access provider Xs4all heeft zich in deze zaak aan de zijde van Ziggo gevoegd. Zij vindt dat er sprake is van internetcensuur, dat access providers niet aansprakelijk zijn omdat zij enkel doorgeven en de site geen onderdak verlenen en dat het probleem van illegaal aanbod opgelost moet worden door legaal aanbod door de rechthebbenden zelf.†Er is geen sprake van censuur, zegt Kuik. De site gaat over illegaal aangeboden materiaal zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken die je als consument ook gewoon tegen betaling kunt krijgen, vaak ook als download. Het weinige legale aanbod dat er op staat is ook elders te verkrijgen. De site houdt zich niet aan de wet en niet aan het rechterlijk vonnis om haar onrechtmatige misbruik te staken. Er is niet zoiets als een recht op toegang tot een illegale site.ISPs die de site onderdak geven of toegang tot de site verlenen zijn in beginsel niet zelf aansprakelijk voor de schade die de illegale site veroorzaakt maar je mag wel van hen verlangen dat zij de site ontoegankelijk maken. Het gaat er juist om dat legaal aanbod een kans krijgt maar nu komt dit niet uit de verf precies omdat illegale sites zoals The Pirate Bay ongehinderd hun gang kunnen gaan, aldus Kuik. 'ISP's blijven er op hameren dat zij niet aansprakelijk zijn maar dat doet niet er niet toe, het punt is dat de wet daarnaast de mogelijkheid biedt om een verbod te vragen tegen toegang tot deze evident illegale site.'Overigens stelde Xs4all tijdens de zitting dat The Pirate Bay geen onrechtmatige site is en dat blokkering van toegang tot de site neerkomt op afsluiting van internetgebruikers. BREIN stelt dat filteren van informatieverkeer, Deep Packet Inspection en afsluiten van verbindingen ten onrechte over een kam wordt geschoren met het simpele blokkeren van toegang tot ťťn illegale site.†Ziggo stelde dat blokkeren niet proportioneel is omdat het weliswaar eenvoudig is toe te passen maar ook relatief gemakkelijk zou zijn te omzeilen.† Xs4all stelde dat blokkering juist niet eenvoudig toepasbaar is en dat het om afsluiting van alle gebruikers zou gaan. BREIN wees er op dat het TNO rapport dat Ziggo indiende, zegt dat blokkering van toegang tot een site technisch eenvoudig is uit te voeren. BREIN stelt dat blokkering een drempel opwerpt die gebruikers er in de praktijk van weerhoudt om naar de site te gaan. Ziggo en Xs4all bestrijden dat maar vinden tegelijkertijd dat de maatregel de onaanvaardbare consequentie zou hebben dat gebruikers de site niet meer zouden kunnen bezoeken. Het blijft tegenstrijdig dat ISPs enerzijds roepen dat een blokkade niet werkt en anderzijds dat het een onaanvaardbare beperking van de vrijheid van meningsuiting is, zegt Kuik.†Saillant detail was dat Ziggo zei dat zij wel de naam, adres en woonplaatsgegevens van inbreukmakende gebruikers wil afstaan maar dat het haar te ver gaat om deze site af te sluiten. Het is mij een raadsel waarom Ziggo liever wil dat BREIN individuele gebruikers aanpakt dan de toegang blokkeren tot de grootste illegale site waar die gebruikers het illegale product vandaan halen, zegt Kuik.Om tegemoet te komen aan bezwaren van met name Xs4all, die zich op het laatste moment gevoegd had, dat de oorspronkelijke vordering te ruim zou zijn, had BREIN die daarna nader gepreciseerd. De ISP's maakten bezwaar dat dit zo laat was ingediend (sic) en deden alsof het een uitbreiding van de vordering zou zijn. BREIN ging akkoord dat zij tot uiterlijk 1 juli de tijd krijgen de lijst van IP adressen te controleren. Xs4all beweerde ter zitting dat een van de IP-adressen van The Pirate Bay een andere site zou huisvesten, hetgeen direct door BREIN ontkracht werd. BREIN merkte op dat het niet is uitgesloten dat The Pirate Bay andere sites op haar eigen IP-range zal toelaten maar dat zowel The Pirate Bay als die sites zelf daarmee het voorspelbare risico zouden nemen dat zij worden afgesloten of dat toegang tot het IP-nummer wordt geblokkeerd.Tot slot toonde de raadsman van Ziggo een mp3 speler en stelde hier gaat het om, mensen willen muziek meenemen.† Dat is natuurlijk prima maar waarom zou daar het illegale The Pirate Bay beschikbaar hoeven te blijven?, vraagt Kuik zich af.† Consumenten kunnen Spotify gebruiken, iTunes of een van het dertigtal andere legale download of streaming diensten. Bovendien gaat het niet alleen om muziek maar ook om films, games en boeken. Legaal aanbod maakt echter geen kans als illegale aanbieders zoals The Pirate Bay de hand boven het hoofd wordt gehouden.Inmiddels heeft BREIN ook een dagvaarding uitgebracht aan Ziggo en Xs4all voor een bodemprocedure over deze kwestie. Dat is gebruikelijk om een eventueel verbod door de voorzieningenrechter in Kort Geding permanent te maken.Zie ook:†http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=217†en†http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=207BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars. Uitgevers, producenten en distributeurs van film, televisie series, muziek, games, interactieve software en digitale boeken tegen ernstige inbreuk en misbruik van hun werk.

In het nieuws: XS4all wil zich voegen in BREIN / Ziggo zaak

Gepubliceerd op 24/06/2010 om 15:00 | Link

XS4all wil zich voegen in BREIN / Ziggo zaak. Zie ook http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=207 In het nieuws: BREIN vraagt Ziggo om blokkering ThePirateBay. Hieronder geeft BREIN antwoord op vragen naar aanleiding van het persbericht van Xs4all.Een verzoek tot voeging, kan dat zomaar? In principe wel maar in dit geval is dat nog maar de vraag. Het is in strijd met de goede procesorde dat Xs4all hier zo laat mee komt, zeker nu zij er allang van wist en bijvoorbeeld al op 3 mei in de pers inhoudelijk commentaar op de zaak gaf. Het lijkt er op dat Xs4all bewust zo lang gewacht heeft met dit verzoek en daarmee op uitstel wil aansturen. Je moet illegale sites niet stoppen, dat is censuur, je moet films en muziek legaal beschikbaar stellen?Innovatie en legale initiatieven zijn er volop maar kunnen niet opboksen tegen illegale zakenmodellen zoals The Pirate Bay. Daarom moeten die gestopt kunnen worden. Dat is geen censuur. Het gaat om muziek, films, televisieseries en games die gewoon legaal te krijgen zijn. Sites uit het buitenland blokkeren is dat een gevaar voor de democratie?Wanneer je evident illegale websites niet kunt stoppen dan vormt dat een gevaar voor de rechtstaat. Democratie werkt alleen als we ons aan de regels houden en The Pirate Bay doet dat nu juist willens en wetens niet. Je moet zo een site dan kunnen blokkeren. De vrijheid van informatie is niet in het geding, het gaat om films, muziek, televisieseries en games die ook legaal te krijgen zijn. ISPs zijn toch niet aansprakelijk voor The Pirate Bay?ISPs zijn niet aansprakelijk voor de schade die The Pirate Bay veroorzaakt maar van ISPs kan wel worden verlangd dat zij maatregelen nemen tegen een illegale site, zeker als die zich zich niet aan een rechterlijk vonnis houdt en zich opzettelijk aan de rechtsorde ontrekt. Dat de wet die mogelijkheid biedt (o.a. In art 6:196c lid 5 BW) is eigenlijk vanzelfsprekend.

FTD gaat in hoger beroep tegen Ďopenbaarmakingsvonnisí

Gepubliceerd op 08/06/2010 om 15:00 | Link

Vorige week oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de usenet indexer FTD ongeautoriseerd openbaar maakt vanwege haar sleutelrol in het verschaffen van toegang tot illegale bestanden van de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter. Het draait in de uitspraak om het samenspel van FTD met haar gebruikers waarbij willens en wetens toegang tot ongeautoriseerde bestanden wordt georganiseerd. De bestanden zelf staan op Usenet opgeslagen en zijn met enkele muisklikken te downloaden of direct af te spelen. FTD zelf vindt dat haar gebruikers alleen maar praten over illegale films en dat dit nu door de rechter is verboden. Er is echter duidelijk meer aan de hand dan dat. FTD heeft nu aangekondigd tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Zij wijst op een reeks uitspraken tegen vergelijkbare diensten waarin weliswaar geen openbaarmaking door de dienst is aangenomen maar wel onrechtmatigheid. In BREIN/Mininova bijvoorbeeld heeft de rechter bepaald dat die zich ervan behoort te vergewissen of content wel legaal wordt aangeboden alvorens verwijzingen daarnaar op de site worden toegelaten. FTD schreeuwt moord en brand maar ook indien er geen sprake zou zijn van openbaarmaking, dan nog is de dienst van FTD onrechtmatig, zegt BREIN directeur Tim Kuik. BREIN is overigens van oordeel dat FTD functioneel openbaar maakt en zich ten onrechte achter technische argumenten verschuilt. In BREIN rechtszaken tegen centrale diensten, zoals The Pirate Bay, Mininova en Zoekmp3, is altijd door de rechter geoordeeld dat zo een dienst onrechtmatig was omdat die structureel inbreuk bevordert of omdat die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content bestanden, ook al staan die bestanden elders op het internet. In het kort geding tegen FTD ging het over een specifieke film en is bepaald dat de werkwijze en betrokkenheid van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. BREIN vindt dat het oordeel van de rechter dat van openbaarmaking sprake is ook geldt voor het overige grootschalige aanbod op FTD van evident illegale content zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken.

Usenet portal FTD maakt inbreuk vanwege sleutelrol

Gepubliceerd op 03/06/2010 om 15:00 | Link

Vandaag bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag opnieuw dat FTD de film Komt Een Vrouw Bij De Dokter illegaal openbaar maakt. FTD biedt een dienst waardoor gebruikers eenvoudig bestanden op Usenet kunnen vinden en downloaden. De feitelijke bemoeienis van FTD maakt dat zij een sleutelrol vervult in de openbaarmaking. FTD gebruikers plaatsen spots met gegevens over interessante bestanden op de dienst, onder meer de naam waaronder het bestand op Usenet is te vinden. Deze spots worden gecategoriseerd en kunnen doorzocht worden, zij worden op kwaliteit gecontroleerd en worden indien nodig verwijderd. Als de gewenste spot op FTD is gevonden dan kan het bestand met een paar muisklikken worden gedownload. FTD heeft meer dan een half miljoen gebruikers. Eerder haalde de filmproducent een ex-parte verbod tegen de beschikbaarstelling van de film door FTD die vervolgens opheffing van dat verbod eiste. FTD vaoerde daarbij aan dat er geen sprake kon zijn van openbaarmaking omdat zij niet direct betrokken is bij het up- en downloaden. Volgens FTD heeft zij niets te maken met wat haar gebruikers doen. De rechter oordeelt echter dat FTD actieve inhoudelijke bemoeienis heeft met de spots en heeft laten zien dat zij met een aanzienlijke mate van precisie aan het verbod kan voldoen. FTD is de maker, eigenaar en beheerder van de sleutel waarmee de individuele gebruiker toegang krijgt tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, aldus de rechter. De rechter overweegt dat de gang van zaken bij FTD niet wezenlijk anders is dan de werkwijze van legale sites die na betaling content ter beschikking stellen. Voor dat soort sites geldt immers dat zij na betaling een sleutel (code) verstrekken waarmee toegang wordt verkregen tot veelal elders dan op de betaalserver gehoste content. De werkwijze kwalificeert als een directe openbaarmaking maar bij FTD ontbreekt echter de toestemming van de auteursrechthebbende. De voorzieningenrechter geeft aan dat hij geen aansluiting zoekt bij de uitspraak in BREIN/Mininova waarin de rechter het van belang achtte dat Mininova niet direct betrokken was bij het up- en downloaden van de auteursrechtelijk beschermde werken en dus niet op enig moment over die werken heeft beschikt.† In plaats daarvan zoekt de rechter aansluiting bij een recente beslissing van de Engelse rechter tegen het vergelijkbare Newzbin waarin tot ongeautoriseerde openbaarmaking geconcludeerd wordt ondanks het feit dat de bestanden zelf op Usenet staan en niet op de dienst van Newzbin. Overigens besloot de rechter in de BREIN/Mininova uitspraak wel dat Mininovas handelswijze onrechtmatig was en dat Mininova preventief toezicht moest houden om torrentlinks naar illegale content te voorkomen. Mininova heeft hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak en BREIN zal daarin als tegeneis indienen dat het Hof bepaalt dat op Mininova van ongeautoriseerde openbaarmaking sprake was. Het gaat hier om het samenspel van FTD met haar gebruikers waarbij willens en wetens toegang tot ongeautoriseerde bestanden wordt georganiseerd, zegt BREIN directeur Tim Kuik. FTD speelt een sleutelrol in de verspreiding en dat maakt dat er sprake is van openbaarmaking en niet enkel van onrechtmatig gebruik van illegaal aanbod. Tussen BREIN en FTD loopt ook een bodemprocedure die in Oktober op zitting komt. Het gaat daarbij om de algehele activiteit van FTD die structureel toegang tot ongeautoriseerde bestanden verschaft, naast films en televisieseries gaat het daarbij ook om games, digitale boeken en muziek. Het is duidelijk dat hier meer aan de hand is dan enkel het praten over bestanden zoals FTD het doet voorkomen, aldus Kuik. In BREIN rechtszaken tegen centrale diensten, zoals The Pirate Bay, Mininova en Zoekmp3, is altijd door de rechter geoordeeld dat zo een dienst onrechtmatig was omdat die structureel inbreuk bevordert of omdat die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content bestanden, ook al staan die bestanden elders op het internet. In het kort geding tegen FTD ging het over een specifieke film en is nu bepaald dat de werkwijze en betrokkenheid van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. Dat is van belang voor de bodemzaak tussen BREIN en FTD, zegt Kuik. Het geldt namelijk ook voor het overige grootschalige aanbod op FTD van evident illegale content zoals films, televisie series, games, muziek en digitale boeken. Maar of het nu directe inbreuk of onrechtmatig is, FTD behoort zich ervan te vergewissen of content wel legaal wordt aangeboden alvorens zij het via haar dienst toegankelijk maakt.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»