Home Nieuws Releasegroep van torrentuploaders '2Lions-Team' opgerold, schikt voor tienduizenden euro's met BREIN

Releasegroep van torrentuploaders '2Lions-Team' opgerold, schikt voor tienduizenden euro's met BREIN

Stichting BREIN heeft vorige week de releasegroep ‘2Lions Team’
opgerold. Deze groep plaatste torrents op illegale websites
ThePirateBay, ExtraTorrent, Demonoid, 1337x en Ahashare. Inmiddels zijn
de meeste torrents door de uploaders verwijderd. Enkele uploaders werden
met een ex parte bevel van de rechter aangesproken, anderen werden via
hen bereikt. De geanonimiseerde ex parte-bevelen zijn te vinden op
https://www.boek9.nl/items/iept20160303-rb-noord-holland-brein-v-2lions-team
http://www.ie-forum.nl/artikelen/releasegroup-van-torrentuploaders-2lions-team-schikt-met-brein

Het totaal aan schikkingsbedragen is 67.500 euro. Hierbij is rekening gehouden met de draagkracht van de personen in kwestie. Tot de duizenden titels waarover deze grootschalige online auteursrechtdiefstal zich uitstrekt behoren titels als de recente Oscar winnaar The Revenant met Leonardo DiCaprio en Nederlandse titels als Gooische Vrouwen 2, het nieuwe muziekalbum van Anouk Queen for A Day alsmede TV-series zoals The Walking Dead.

Engelstalige films werden door de groep voorzien van ongeautoriseerde Nederlandse ondertitels vervaardigd door anderen uit de releasescene om de producten geschikt te maken voor de illegale Nederlandse markt. Sommige van de torrents voor die titels werden meer dan 470,000 keer gedownload.

Op de website van de releasegroep is een melding geplaatst waarop staat dat de groep voor duizenden euro’s heeft moeten schikken:

Beste bezoeker van www.2lions-team.cc,
De website van het 2lions-team is op last van Stichting BREIN gesloten. Het 2lions-team heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan het uploaden van duizenden torrents van onder andere (recente) films, TV-series, muziek en boeken. Het ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken in de vorm van torrents is een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking en vormt een inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. Het 2lions-team bestaat uit meerdere uploaders van inbreukmakende content welke met Stichting BREIN tot een schikking zijn gekomen. Een onderdeel van deze schikking behelst de betaling van een aanzienlijk geldbedrag van duizenden euro’s per uploader en het verwijderen van alle torrentbestanden van torrentwebsites waarop het 2lions-team actief was.
Voor aanbieders van legale content verwijzen wij u naar www.thecontentmap.nl

—————————————————————————————

Dutch releasegroup of torrentuploaders ‘2Lions-Team’ ceases their activities and settle for tens of thousands of euros
 
Last week, BREIN rounded up the ‘2Lions Team’ release group. The group was uploading torrents on illegal websites ThePirateBay, Extra Torrent, Demonoid, 1337x and Ahashare. So far, most of the torrents are removed by the uploaders.
 
Some uploaders were approached by BREIN via an ex parte court order, others were reached subsequently through those uploaders. The ex parte orders are available (in Dutch) on
http://www.ie-forum.nl/artikelen/releasegroup-van-torrentuploaders-2lions-team-schikt-met-brein

https://www.boek9.nl/items/iept20160303-rb-noord-holland-brein-v-2lions-team

In total, the settlement amount adds up to 67,500 Euros. BREIN took the personal situation of the persons involved into account. Among the thousands of titles available because of this massive online copyright theft were titles such as the recent Oscar winner The Revenant with Leonardo DiCaprio and Dutch titles like Gooische Vrouwen 2, Anouk’s new music album ‘Queen for A Day’ but also TV series such as The Walking Dead.

Movies in English were uploaded accompanied by unauthorized Dutch subtitles manufactured by others from the release scene to create suitable products for the illegal Dutch market. Some of these torrents were downloaded more than 470,000 times.

The website of the release group now shows a notice which says that the group settled for thousands of euros (in Dutch):

Beste bezoeker van www.2lions-team.cc,
De website van het 2lions-team is op last van Stichting BREIN gesloten. Het 2lions-team heeft zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan het uploaden van duizenden torrents van onder andere (recente) films, TV-series, muziek en boeken. Het ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken in de vorm van torrents is een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking en vormt een inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. Het 2lions-team bestaat uit meerdere uploaders van inbreukmakende content welke met Stichting BREIN tot een schikking zijn gekomen. Een onderdeel van deze schikking behelst de betaling van een aanzienlijk geldbedrag van duizenden euro’s per uploader en het verwijderen van alle torrentbestanden van torrentwebsites waarop het 2lions-team actief was.
Voor aanbieders van legale content verwijzen wij u naar www.thecontentmap.nl