Home Nieuws Gerechtelijk bevel tegen online inbreuk vanuit Turkije

Gerechtelijk bevel tegen online inbreuk vanuit Turkije

BREIN heeft een ex parte bevel behaald tegen een persoon die vanuit Turkije in Nederland inbreuk maakte op de rechten van de bij BREIN aangesloten partijen. De (Nederlandse) dader verstuurde vanuit Istanbul via internet en fysieke post tegen betaling illegale kopieën van tv-series en games aan Nederlandse klanten.
De illegale handelaar kwam bij BREIN in beeld doordat deze adverteerde op Marktplaats. In de ex parte beschikking van 21 april beveelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam om binnen 24 uur na betekening het inbreukmakend handelen te staken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,- Euro per toekomstige inbreuk. Inmiddels heeft BREIN een regeling getroffen met de inbreukmaker.

Directeur Tim Kuik van BREIN is tevreden over de uitkomst van de zaak: “Dit toont aan dat BREIN de rechthebbenden niet in de kou hoeft te laten staan indien een inbreuk plaatsvindt vanuit het buitenland. Vaak weten daders die vanuit het buitenland opereren anoniem te blijven. Indien BREIN echter de identiteit weet te achterhalen dan kan BREIN dus ook grensoverschrijdend optreden.”

Het bevel is inmiddels hier gepubliceerd.

http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-in-turkije-woonachtige-marktplaats-handelaar