Uncooperative hosting provider liable for damages

Yesterday the Dutch district court of The Hague ruled against hosting provider XSnetworks in a civil case filed by the content protection foundation BREIN. The court ruled that the hosting provider acted unlawfully by not immediately removing the evidently unlawful site Sumotorrent and not promptly disclosing all identifying details of the operators to BREIN. The provider may not reinstall the illegal site and is liable for the damages that arose from keeping the site online in spite of warnings and motivated notices from BREIN. In addition the hosting provider must disclose all information in its possession that assists in identifying the owners/operators of the site. All this on pain of a penalty sum of EUR 10,000 per day with a maximum of EUR 500,000.

Until closing for business last February XSnetworks hosted a number of ‘evidently illegal websites’ of which Sumotorrent is the largest. A hosting provider hosts websites and connects them to the Internet. Sumotorrent is an anonymously operating website with 4.5 million (torrent)links of which most -and the most used as well- give access to files with illegal copies of copyrighted content such as film, music, books and games. There is extensive Dutch case law that makes clear that a site like Sumotorrent that structurally gives access to unauthorized content is ‘evidently unlawful’. If such a site does not clean up its act, the hosting provider can be asked to take it offline.

Lees verder

Weigerachtige hosting provider aansprakelijk voor schade

Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een door BREIN aangespannen rechtszaak tegen hosting provider XSnetworks. De rechtbank oordeelde dat de hosting provider onrechtmatig handelde jegens BREIN door de evident onrechtmatige site Sumotorrent niet direct te verwijderen en niet prompt alle identificerende gegevens van de houders van de site aan BREIN te verstrekken. De hosting provider moet de illegale website verwijderd houden en is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het online houden van de site ondanks waarschuwingen en sommaties van BREIN. Ook moet de hosting provider naast NAW (naam-, adres- en woonplaatsgegevens) alsnog alle identificerende gegevens waarover zij beschikt aan BREIN verstrekken. Dit alles op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000 per dag met een maximum van EUR 500.000.

XSnetworks was tot februari dit jaar de hosting provider van een aantal evident illegale websites waarvan Sumotorrent de grootste is. Een hosting provider geeft onderdak aan sites en verbindt die met het internet. Sumotorrent is een anoniem opererende website met 4.5 miljoen torrentlinks waarvan verreweg de meeste -en meest gebruikte- toegang geven tot bestanden met illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde bestanden zoals films, muziek, boeken en games.

Lees verder

Feiten wijzen uit dat blokkering The Pirate Bay helpt.

In het nieuws verscheen een kort interview met de journalist die op NU.nl over een onderzoek berichtte waarin de, volgens BREIN, ongegronde conclusie wordt getrokken dat “handhaving niet helpt”. Zie het bericht van BREIN hier (waarin ook een link naar het oorspronkelijke artikel is te vinden) en het interview op spitsnieuws.nl

Lees verder

Legaal digitaal aanbod en handhaving tegen illegaal aanbod kunnen niet zonder elkaar

Voor BREIN is het geen nieuws dat legaal aanbod de belangrijkste vorm van bestrijding van illegaal aanbod is. “BREIN is de eerste geweest die daar op wees”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Handhaving houdt geen gat in de markt open maar werkt ondersteunend voor legaal aanbod door illegale concurrentie te belemmeren. Het is dus ook op het internet niet het een óf het ander maar allebei.”

Lees verder

Hoge Raad stelt vragen over thuiskopievergoeding voor kopiëren van illegaal aanbod

De Hoge Raad heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over
het toestaan van privé kopiëren uit illegale bron en of de thuiskopie
vergoeding daar rekening mee mag houden. Het persbericht van de Hoge
Raad vat de vragen als volgt samen:

Lees verder

Strafrechtelijke veroordeling van Britse beheerder illegale indexering site

BREIN juicht toe dat de Britse man die vijf jaar lang grof geld
verdiende met op zijn indexering site grootschalig ongeautoriseerd
toegang verlenen tot andermans creatieve werk, afgelopen week een
gevangenisstraf van vier jaar kreeg opgelegd.

Lees verder