logo

Arrest GS Media

Gepubliceerd op 08/04/2016 om 10:26 | Link

 AG in Sanoma / Geen Stijl: het plaatsen van een hyperlink naar een site waarop zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk is geplaatst is op zich geen inbreuk. Of de plaatser wist of behoorde te weten dat toestemming ontbrak is niet van belang, aldus de AG.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160037nl.pdf [..] Lees meer

Grootste NL Usenet site offline

Gepubliceerd op 29/03/2016 om 11:48 | Link

De grootste Nederlandse Usenetsite Dutplanet is afgelopen week offline gegaan nadat BREIN de eigenaar had opgeroepen onder ede een getuigenis af te leggen. [..] Lees meer

Releasegroep van torrentuploaders '2Lions-Team' opgerold, schikt voor tienduizenden euro's met BREIN

Gepubliceerd op 21/03/2016 om 13:40 | Link

Stichting BREIN heeft vorige week de releasegroep '2Lions Team' opgerold. Deze groep plaatste torrents op illegale websites ThePirateBay, ExtraTorrent, Demonoid, 1337x en Ahashare. Inmiddels zijn de meeste torrents door de uploaders verwijderd. Enkele uploaders werden met een ex parte bevel van de rechter aangesproken, anderen werden via hen bereikt. De geanonimiseerde ex parte-bevelen zijn te vinden op https://www.boek9.nl/items/iept20160303-rb-noord-holland-brein-v-2lions-team
http://www.ie-forum.nl/artikelen/releasegroup-van-torrentuploaders-2lions-team-schikt-met-brein [..] Lees meer

Illegale uploaders opgelet: BREIN gaat u via uw IP-adres identificeren en aanspreken

Gepubliceerd op 14/03/2016 om 12:04 | Link

Het beleid van BREIN is primair gericht op civielrechtelijke handhaving tegen illegaal aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken zoals, muziek, films, series, boeken en games. Naast actie tegen illegale diensten die structureel toegang tot ongeautoriseerde content faciliteren en bevorderen, onderneemt BREIN ook actie tegen uploaders die als bron fungeren voor dergelijke diensten. "Dit kunnen frequente uploaders zijn maar ook uploaders die minder vaak voorkomen maar wel steeds met recent product. Het gaat niet alleen om uploaders van films en series op torrent sites en popcorn time maar ook om uploaders van boeken, muziek en games", zegt BREIN directeur Tim Kuik. [..] Lees meer

Hof bevestigt effectieve Notice & Take Down plicht en aanvullende maatregelen voor Usenetprovider

Gepubliceerd op 08/03/2016 om 21:16 | Link

BREIN’s filter niet in strijd met verbod op algemene toezichtverplichting

Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam in een tweede tussenarrest haar eerdere beslissing bevestigd dat een Usenet provider een effectieve Notice & Take Down procedure (NTD) dient aan te bieden en dat vanwege het substantiële aandeel inbreukmakende entertainment content op Usenet voldoende aanleiding bestaat voor het opleggen van door BREIN gevraagde aanvullende maatregelen. [..] Lees meer

BREIN stuurt waarschuwing aan downloaders illegale ebooks

Gepubliceerd op 23/02/2016 om 09:29 | Link

BREIN berichte onlangs over een ex parte bevel dat zij had verkregen tegen een ebook piraat die illegale ebooks verspreidde via een dropbox account (zie:http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=380). [..] Lees meer

Nederlandse Kickass-uploader muziekvideo's en TV-series schikt met BREIN

Gepubliceerd op 17/02/2016 om 10:08 | Link

Stichting BREIN heeft na een ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv d.d. 14 januari 2016 van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant tegen Gerekwestreerde R geschikt met uploader R nadat hij de torrents van Kickass Torrents heeft afgehaald. R heeft een onthoudingsverklaring met boetebeding getekend. Het aanspreken van deze uploader is onderdeel van de strategie van BREIN om eerste en grote uploaders aan te spreken die bijvoorbeeld via torrent-bestanden auteursrechtelijk beschermd materiaal aan het aanbieden en delen zijn. [..] Lees meer

Facebook sluit op verzoek van Stichting BREIN meerdere Facebook-groepen met inbreukmakende orkestbanden

Gepubliceerd op 11/02/2016 om 16:34 | Link

Op verzoek van Stichting BREIN heeft Facebook een aantal Facebook-groepen gesloten waarin de leden van deze groepen op grote schaal orkestbanden onderling “ruilden”. Deze orkestbanden werden zonder toestemming van de auteurs- en nabuurrechthebbenden op platformen als We-Transfer en Dropbox geüpload en de downloadlinks die verwezen naar deze bestanden werden op verzoek van de leden gedeeld met de groep of verstuurd per privé bericht naar de verzoeker van de orkestband. [..] Lees meer

Goede tijden voor BREIN, slechte tijden voor online TV piraat

Gepubliceerd op 27/01/2016 om 12:07 | Link

Stichting BREIN heeft de eigenaar van een site met links naar illegale kopieën succesvol aangesproken op zijn onrechtmatig handelen. Het ging voornamelijk om soaps zoals onder meer Goede Tijden Slechte Tijden. De site-eigenaar was in 2015 al aangesproken door BREIN maar meende met zijn nieuwe site onder de radar te kunnen blijven. BREIN ontdekte de nieuwe onrechtmatige site echter vrijwel direct en ondernam actie. Het schikkingsbedrag dat na de eerste confrontatie tussen partijen overeengekomen was, is nu verdubbeld.

Ex parte bevel tegen ebook piraat

Gepubliceerd op 21/01/2016 om 11:11 | Link

Op verzoek van BREIN heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem op 11 december 2015 een ex partebevel afgegeven tegen een persoon die via een Dropbox account op grote schaal illegaal verkregen ebooks verspreidde. De piraat verbeurt een dwangsom van 2.000,- Euro per dag als hij doorgaat met zijn inbreukmakend handelen met een maximum van 50.000,- Euro. Inmiddels heeft BREIN op basis van het bevel een regeling getroffen met de inbreukmaker. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»