Home Nieuws Recidiverende aanbiedster veroordeeld

Recidiverende aanbiedster veroordeeld

In een zaak tegen een recidiverend verkoopster op diverse vraag en aanbod sites heeft de rechter BREIN in het gelijk gesteld. Mevrouw is in 2018 aangesproken op illegale verspreiding van populaire series op vraag en aanbod sites. Na door BREIN te zijn gesommeerd de verspreiding te staken en gestaakt te houden heeft zij een onthoudingsverklaring met een boetebeding getekend.

In 2019 trof BREIN op Marktplaats echter opnieuw een aanbieder aan die na verder onderzoek gebruik bleek te maken van hetzelfde bankrekeningnummer. Hierop heeft BREIN mevrouw aangeschreven dat zij boetes verbeurde. Zij ontkende ten stelligste iets met deze handel te maken te hebben en gaf aan te zijn gestopt nadat zij de onthoudingsverklaring had getekend. Een en ander zou moeten blijken uit het handschrift op de verzonden dvd’s dat niet haar van haar zou zijn. Iemand zou haar een loer hebben willen draaien, beweerde zij.

De rechtbank oordeelde dat het weliswaar zo kan zijn dat het handschrift op de dvd’s niet van mevrouw is, maar dat zij niet heeft betwist dat het bankrekeningnummer waarnaar het geld van de verkoop van de dvd’s is overgemaakt van haar is. De stelling dat een ander haar gegevens heeft gebruikt is nergens onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Zij had daar bovendien aangifte bij de politie van kunnen doen, maar heeft dat nagelaten.

De rechtbank heeft mevrouw veroordeeld tot betaling van de dwangsom, de proceskosten, de incassokosten en de wettelijke rente, dit bedrag is opgelopen tot ongeveer 4800. Afgelopen donderdag is het vonnis betekend.