BREIN naar Hoge Raad over aansprakelijkheid van usenetaanbieder

BREIN heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad tegen het arrest van het Hof Amsterdam waarin een bepaalde usenet provider (News-service Europe) vrijstelling van aansprakelijkheid is toegekend. BREIN vindt dat dit ten onrechte is. De provider kopieerde content en stelde die op eigen servers beschikbaar voor gebruikers die middels een abonnement voor toegang betaalden juist omdat die een broeinest van illegaal aanbod waren.

Lees verder

Illegale streamingwebsite aangepakt na gerechtelijk bevel

Stichting BREIN heeft in februari een ex-parte beschikking van de
Rechtbank Leeuwarden verkregen m.b.t. de streaming-website Place2Use.
Deze website verkocht abonnementen voor streaming toegang tot films en
tv-series, en deelde met zijn publiek ook bijvoorbeeld nzb-bestanden
voor muziek, e-books, films en tv-series.

Lees verder

BREIN dagvaardt illegale IPTV-aanbieders

BREIN berichtte eerder over illegaal aanbod van tv zenders via internet
(IPTV). Abonnementen op geripte kanalen worden aangeboden tegen een
fractie van de normale prijs zonder dat de rechthebbenden op enigerlei
wijze compensatie ontvangen. De bewuste abonnementen bevatten hyperlinks
naar illegale content. Uit het recente GS Media HvJEU arrest volgt dat
op dit soort commerciële aanbieders een verificatieplicht rust met
betrekking tot de legaliteit van de bron die door de links ontsloten
wordt.

Lees verder

Conclusie AG bij Europees Hof: blokkering toegestaan indien p2p-site inbreuk maakt of onrechtmatig handelt

De advocaat-generaal (AG) bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft conclusie genomen in de blokkeringszaak over The Pirate Bay (TPB). De conclusie is een advies aan het HvJEU, dit wordt meestal gevolgd maar niet altijd. De zaak is door BREIN aangespannen tegen Nederlands grootste consumenten access provider Ziggo. XS4ALL heeft zich gevoegd. BREIN wil dat de providers de toegang tot TPB blokkeren.

Lees verder

BREIN Overview 2016 and Preview 2017

2017 Preview

Our motto is Legal Offer, Awareness and Enforcement

The
starting-point of collective enforcement by BREIN remains that legal
offer, both free and against payment, needs the support of enforcement
against illegal offer competition. This is the more stringent in the
online environment. Practice proves that this is still necessary, when
everything that is illegally on offer is also legally available online.
After all, “because it’s for free” is the major reason for illegal use,
followed at some distance by “earlier online availability”.

Enforcement
therefore is not only essential to creation and production, but also to
online and offline distribution and further investment in their
innovation. Next to competitive legal offer and consumer information,
enforcement is necessary to render and keep illegal offer and its uses
under control.

Lees verder

Rechterlijk verbod tegen Live Bioscoop op Facebook

Vandaag betekende BREIN een ex parte rechterlijk verbod tegen de
23-jarige Rotterdammer C die een Facebook pagina beheerde, “Live
Bioscoop” https://www.facebook.com/livebioscoop/,
waarop hij dagelijks gratis films vertoonde zonder toestemming van
rechthebbbenden. Eerder deze week berichtte het Algemeen Dagblad over
deze pagina, http://www.ad.nl/binnenland/facebook-platform-voor-illegaal-streamen-films~ae3e2232/. Het ging onder meer om films die nog in de bioscoop draaien.

Lees verder

BREIN overzicht 2016 en vooruitzicht 2017

Vooruitzicht 2017

Legaal aanbod èn handhaving blijft het motto

Uitgangspunt voor de collectieve handhaving door BREIN blijft dat legaal aanbod, zowel gratis als betaald, de ondersteuning nodig heeft van handhaving tegen concurrentie door illegaal aanbod. Dit geldt des te meer in de online omgeving. De praktijk wijst uit dat dit ook zo blijft wanneer alles dat illegaal te krijgen is ook legaal online beschikbaar is. “Omdat het gratis is” is immers de belangrijkste reden voor illegaal gebruik, “eerdere online beschikbaarheid” staat met enige afstand op de tweede plaats.

Handhaving is daarom niet alleen essentieel voor creatie en productie maar ook voor distributie online en offline en de verdere investering in innovatie daarvan. Naast competitief legaal aanbod en voorlichting aan consumenten, is handhaving nodig om illegaal aanbod en het gebruik daarvan beheersbaar te maken en te houden.

Lees verder