BREIN haalt negen Facebook groepen offline

Vorige week verwijderde Facebook op verzoek van stichting BREIN
negen groepen waar enkele duizenden leden muziekalbums en orkestbanden
aanboden zonder toestemming van makers en rechthebbenden. Ook eerder dit
jaar verwijderde Facebook al enkele malen dit soort pagina’s op verzoek
van BREIN.

Lees verder

Europees Hof buigt zich over blokkering The Pirate Bay

Vandaag vond de zitting plaats voor het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) in de blokkeringszaak die BREIN tegen Ziggo heeft aangespannen. XS4ALL voegde zich in de zaak die draait om de blokkering van toegang tot de illegale site The Pirate Bay (TPB). De access providers verzetten zich daartegen. De hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, vernietigde de afwijzing van blokkering door het Haagse Hof maar heeft vragen van uitleg gesteld aan het HvJ EU alvorens zelf te beslissen.

Lees verder

BREIN schikt met recidiverende handelaar in illegale dvd’s na politieoptreden

BREIN heeft de afgelopen week voor een bedrag van 9.000 euro geschikt met een op Marktplaats handelende verkoper van illegaal gekopieerde films en Tv-series op dvd. De persoon in kwestie had in het verleden al tot tweemaal toe een onthoudingsverklaring getekend, nu liep hij voor een derde keer tegen de lamp.

Lees verder

BREIN pakt ook illegale YouTube uploaders aan

BREIN’s aanpak van illegale uploaders richt zich niet alleen op ‘linke’
diensten maar ook op gevestigde partijen zoals met name YouTube. Ondanks
YouTube’s Notice & Take Down beleid en hun fingerprinting
technologie, blijven er uploaders die zich erop richten ongeautoriseerde
content te plaatsen. Uiteraard kunnen content en kanalen verwijderd
worden maar de aanpak van BREIN richt zich op het identificeren en
aanspreken van de uploaders zelf teneinde herhaling te voorkomen. Zo
werd vorige week naar aanleiding van een melding van een oplettende
rechthebbende een uploader van Nederlandse films geïdentificeerd en
aangesproken. De jongeman beloofde elke week een nieuwe film. BREIN wist
de anonieme uploader te identificeren en dwong hem zijn inbreukmakende
activiteiten te staken. Ook op YouTube moeten illegale uploaders er
rekening mee houden dat zij een onthoudingsverklaring met boetebeding
voor de toekomst en een schikkingsbedrag voor het verleden krijgen
voorgelegd.

Lees verder

UK-host provides identity details

Last week BREIN received customer details from the UK based hosting provider 3NT Solutions, that uses the servers of the Dutch hosting provider Serverius. These details consists of name, address, e-mail address and payment details. 3NT also ceased its hosting services to the illegal sites at issue. This concerned three linking sites that distributed large amounts of populair movies and television series through illegal files on the servers of an – also illegal – cyberlocker. BREIN now continues its quest against the operators of these sites, as well as the illegal cyberlocker.

Lees verder

Hosting provider uit het Verenigd Koninkrijk overlegt bedrijfsgegevens klant

Afgelopen week heeft BREIN de klantgegevens overgelegd gekregen van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde hostingprovider 3NT Solutions, die voor zijn diensten gebruik maakt van de servers van de Nederlandse hosting provider Serverius. De gegevens zagen op de naam, het adres, het e-mail adres en de betalinggevens van de klant. 3NT heeft voorts zijn hostingdiensten gestaakt met betrekking tot de illegale sites van de klant. Het ging daarbij om drie illegale link-sites die verantwoordelijk zijn voor de distributie van een groot aantal populaire films en televisieseries via illegale bestanden bij een – eveneens illegale – cyberlocker. BREIN zet haar onderzoek naar de verantwoordelijken voor deze sites en de cyberlocker voort.

Lees verder

Hearing European Court in BREIN vs Filmspeler

The European Court (CJEU) heard pleadings from the parties today, as well as the Commission and Spain. The Court examines four pre-judicial questions submitted by the Dutch District Court of Lelystad. The case concerns the sale of a mediaplayer on which the trader has loaded add-ons that link to evidently illegal websites that link to content. For a user such a player is ‘plug & play’. This king of pre-programmed player ussually are offered with slogans like ‘never pay again for the newest films and series’ and ‘completely legal, downloading from illegal sources is prohibited but streaming is allowed’. In summary the pre-judicial questions concern whether the seller of such a mediaplayer infringes copyright and whether streaming from an illegal source is legitimate use.

Lees verder

Zitting Europees Hof in BREIN / Filmspeler


Het Europees Hof (HvJEU) hoorde vandaag de pleidooien van partijen, alsmede van de Commissie en van Spanje. Het Hof buigt zich over vier vragen van uitleg die door de Nederlandse rechtbank Lelystad zijn gesteld. De zaak gaat om de verkoop van een mediaspeler waarop de handelaar ‘add-ons’ heeft geïnstalleerd die linken naar evident illegale websites die linken naar illegale content. Voor de gebruiker is zo’n speler ‘plug & play’. Dit soort voorgeprogrammeerde spelers wordt gewoonlijk aangeboden met slogans als ‘nooit meer betalen voor de nieuwste films en series’ en ‘volstrekt legaal, downloaden van illegaal aanbod is verboden maar streamen mag’. De vragen van uitleg draaien er kort gezegd om of de aanbieder van zo een mediaspeler inbreuk maakt en of streamen van illegaal aanbod rechtmatig gebruik is. 
Lees verder