BREIN schikt met ebook aanbieder op Marktplaats/Facebook

BREIN verwijdert jaarlijks duizenden advertenties voor illegaal aanbod van Marktplaats (en andere vergelijkbare sites) alsmede tientallen Facebook groepen, onder andere voor de illegale verkoop/verspreiding van gekopieerde ebooks. Vorige week stuurde een verwijderde aanbieder ‘Jolanda’ haar klantenbestand een mail dat ze nog steeds bij haar konden bestellen. BREIN sprak haar direct aan. De aanbieder ondertekende een onthoudingsverklaring met dwangsom en kwam een schikking van 1500 euro overeen.

Lees verder

BREIN verkrijgt ex parte tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden en haalt meerdere Facebook “ruilpagina’s” offline

In april van dit jaar verkreeg BREIN bij de rechtbank Oost Brabant een ex parte beschikking tegen een aanbieder van ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden. De man bood duizenden orkestbanden aan op een zestal eigen websites alsmede binnen een door hem beheerde Facebook pagina met ruim 1200 leden. Voor het openbaarmaken en verspreiden van orkestbanden is net als voor andere muziekwerken toestemming van de auteursrechthebbenden nodig. Die had de man niet. Hem is bevolen zijn inbreukmakend handelen te staken op verbeurte van een dwangsom en hij heeft zijn websites verwijderd. De in zijn beheer zijnde Facebook pagina is gesloten met daarop een tekst die aan de bezoekers uitlegt dat ook voor het verkrijgen van orkestbanden gebruik moet worden gemaakt van legale alternatieven.

Lees verder

​Aanbieders illegale mediaspelers stoppen massaal, BREIN stuurt dagvaardingen aan volhardende inbreukmakers, ook winkels en markthandelaren komen aan de beurt.

Inmiddels zijn 84 aanbieders van illegale mediaspelers gestopt. Het
betreft kastjes die op de TV aangesloten kunnen worden en software
bevatten die naar illegaal aanbod linkt. Het Europees hof heeft eind
vorige maand in het Filmspeler arrest bevestigd dat verkopers en
gebruikers van zulke kastjes inbreuk maken. Ze werden aangeboden met
leuzen als “nooit meer betalen voor films, series en sport​” en
“downloaden (​uit​ illegale bron) is verboden maar streamen niet”. Dat
is onjuist en gebruikers zijn dus vals voorgelicht. Om inbreuk te
voorkomen ​kunnen zij de kastjes terugsturen en hun geld terug eisen. De
prijzen van de kastjes variëren van ongeveer 50 tot ​20​0 euro.

Lees verder

​Illegale ​IPTV aanbieder schikt met BREIN voor 10.000 euro

BREIN heeft een schikking getroffen ter hoogte van 10.000 euro met een​ illegale​ IPTV-aanbieder​. De handelaar kreeg een ex​ ​parte​ rechterlijk bevel​ betekend op 1 mei 2017 ​vanwege​ het aanbieden en verkopen van illegale IPTV-abonnementen (​zowel ​los​ als​ vooraf geïnstalleerd op mediaspelers)​. Daarmee ​kregen gebruikers ​toegang tot een grote hoeveelheid illegale streams van televisiezenders, films en TV-series.

Lees verder

Usenetprovider moet klantgegevens afgeven voor​ BREIN

Dat bepaalde de voorzieningenrechter te Amsterdam vorige week in een kort geding dat is ​
aangespannen
door de Nedrlandse usenetprovider (​en tevens reseller van usenet
abonnementen)​ XSNews tegen de in San Marino gevestigde usenetprovider
Abavia. Zie
<http://www.ie-forum.nl/artikelen/hosting-provider-moet-aan-access-provider-identificerende-klantgegevens-verstrekken-ten-behoeve-van>

Lees verder

Usenetprovider moet klantgegevens afgeven voor​ BREIN

Dat bepaalde de voorzieningenrechter te Amsterdam vorige week in een kort geding dat is ​
aangespannen
door de Nederlandse usenetprovider (​en tevens reseller van usenet
abonnementen)​ XSNews tegen de in San Marino gevestigde usenetprovider
Abavia. Zie
<http://www.ie-forum.nl/artikelen/hosting-provider-moet-aan-access-provider-identificerende-klantgegevens-verstrekken-ten-behoeve-van>

Lees verder

Hoogste Europese rechter wijst arrest in BREIN / Filmspeler zaak – nadere analyse

Het HvJEU heeft bepaald dat de verkoop van mediaspelers met add-ons
die naar websites linken waarop ongeautoriseerd werken beschikbaar zijn
gesteld, een inbreuk makende openbaarmaking oftewel mededeling aan het
publiek is. Tevens heeft het Hof bepaald dat de wettelijke uitzondering
voor de tijdelijke download die bij streamen wordt gemaakt niet van
toepassing is op streaming uit illegale bron.

Lees verder

Europees Hof​ bepaalt ​verkoop van voorge​ïnstalleerde mediaspelers inbreukmakend​, streamen uit illegale bron door klant ook

De hoogste Europese rechter ​(HvJEU) ​wees vandaag arrest in de BREIN / Filmspeler zaak. Het Hof bepaalde dat ​de verkoop van mediaspelers inbreuk maakt als daarop add-ons zijn geïnstalleerd die linken naar streaming websites met illegaal aanbod. Ook bepaalde het Hof​ dat het maken van een tijdelijke kopie bij streamen geen rechtmatig gebruik oplevert.

Lees verder