BREIN ​schikt voor 10.000 euro met Marktplaats​-aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers

Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorgeÏnstalleerde
mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste
wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via
Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod
staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een
maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte
van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van
hun handelsvoorraad.

Lees verder

Europees Hof in BREIN/Ziggo: The Pirate Bay maakt inbreuk. Blokkering toegestaan

De hoogste Europese rechter (HvJEU) wees vandaag arrest in de BREIN/Ziggo zaak en oordeelt dat de torrent website The Pirate Bay (TPB) inbreuk maakt. Dit betekent dat blokkering van toegang door internet access providers is toegestaan. Dat bepaalde het HvJEU in haar eerdere UPC Telekabel Wien arrest. Het Hof Den Haag had eerder de blokkering nog afgewezen omdat die niet effectief zou zijn maar dat oordeel is al door de hoogste Nederlandse rechter (Hoge Raad) vernietigd. Alvorens definitief te beslissen wil de HR weten of TPB zelf inbreuk maakt en zo niet, of blokkering dan toch mag worden toegewezen op grond van het faciliteren van inbreuk door gebruikers. Het HvJEU heeft die vraag nu voor Nederland en de EU beslist: Dit soort sites maken inbreuk en daarmee ligt de weg naar blokkering open als die, in de woorden van het HvJEU, de consument de toegang ‘ernstig ontraadt’.

Lees verder

Provider handelt onrechtmatig door weigering NAW gegevens te verschaffen

Gisteren wees de rechtbank Noord-Holland vonnis in een zaak tussen BREIN
en Usenetprovider Eweka. Eweka handelt opnieuw onrechtmatig jegens
BREIN door niet terstond – zonder gerechtelijk vonnis – de
identificerende gegevens te verschaffen van een uploader van
auteursrechtelijk beschermd materiaal op verbeurte van een dwangsom van
1.000 Euro per dag met een maximum van 100.000,- Euro en veroordeling in
de proceskosten van 1.500,- Euro.

Lees verder

BREIN schikt met ebook aanbieder op Marktplaats/Facebook

BREIN verwijdert jaarlijks duizenden advertenties voor illegaal aanbod van Marktplaats (en andere vergelijkbare sites) alsmede tientallen Facebook groepen, onder andere voor de illegale verkoop/verspreiding van gekopieerde ebooks. Vorige week stuurde een verwijderde aanbieder ‘Jolanda’ haar klantenbestand een mail dat ze nog steeds bij haar konden bestellen. BREIN sprak haar direct aan. De aanbieder ondertekende een onthoudingsverklaring met dwangsom en kwam een schikking van 1500 euro overeen.

Lees verder

BREIN verkrijgt ex parte tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden en haalt meerdere Facebook “ruilpagina’s” offline

In april van dit jaar verkreeg BREIN bij de rechtbank Oost Brabant een ex parte beschikking tegen een aanbieder van ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden. De man bood duizenden orkestbanden aan op een zestal eigen websites alsmede binnen een door hem beheerde Facebook pagina met ruim 1200 leden. Voor het openbaarmaken en verspreiden van orkestbanden is net als voor andere muziekwerken toestemming van de auteursrechthebbenden nodig. Die had de man niet. Hem is bevolen zijn inbreukmakend handelen te staken op verbeurte van een dwangsom en hij heeft zijn websites verwijderd. De in zijn beheer zijnde Facebook pagina is gesloten met daarop een tekst die aan de bezoekers uitlegt dat ook voor het verkrijgen van orkestbanden gebruik moet worden gemaakt van legale alternatieven.

Lees verder

​Aanbieders illegale mediaspelers stoppen massaal, BREIN stuurt dagvaardingen aan volhardende inbreukmakers, ook winkels en markthandelaren komen aan de beurt.

Inmiddels zijn 84 aanbieders van illegale mediaspelers gestopt. Het
betreft kastjes die op de TV aangesloten kunnen worden en software
bevatten die naar illegaal aanbod linkt. Het Europees hof heeft eind
vorige maand in het Filmspeler arrest bevestigd dat verkopers en
gebruikers van zulke kastjes inbreuk maken. Ze werden aangeboden met
leuzen als “nooit meer betalen voor films, series en sport​” en
“downloaden (​uit​ illegale bron) is verboden maar streamen niet”. Dat
is onjuist en gebruikers zijn dus vals voorgelicht. Om inbreuk te
voorkomen ​kunnen zij de kastjes terugsturen en hun geld terug eisen. De
prijzen van de kastjes variëren van ongeveer 50 tot ​20​0 euro.

Lees verder

​Illegale ​IPTV aanbieder schikt met BREIN voor 10.000 euro

BREIN heeft een schikking getroffen ter hoogte van 10.000 euro met een​ illegale​ IPTV-aanbieder​. De handelaar kreeg een ex​ ​parte​ rechterlijk bevel​ betekend op 1 mei 2017 ​vanwege​ het aanbieden en verkopen van illegale IPTV-abonnementen (​zowel ​los​ als​ vooraf geïnstalleerd op mediaspelers)​. Daarmee ​kregen gebruikers ​toegang tot een grote hoeveelheid illegale streams van televisiezenders, films en TV-series.

Lees verder

Usenetprovider moet klantgegevens afgeven voor​ BREIN

Dat bepaalde de voorzieningenrechter te Amsterdam vorige week in een kort geding dat is ​
aangespannen
door de Nedrlandse usenetprovider (​en tevens reseller van usenet
abonnementen)​ XSNews tegen de in San Marino gevestigde usenetprovider
Abavia. Zie
<http://www.ie-forum.nl/artikelen/hosting-provider-moet-aan-access-provider-identificerende-klantgegevens-verstrekken-ten-behoeve-van>

Lees verder