BREIN pakt ook illegale YouTube uploaders aan

BREIN’s aanpak van illegale uploaders richt zich niet alleen op ‘linke’
diensten maar ook op gevestigde partijen zoals met name YouTube. Ondanks
YouTube’s Notice & Take Down beleid en hun fingerprinting
technologie, blijven er uploaders die zich erop richten ongeautoriseerde
content te plaatsen. Uiteraard kunnen content en kanalen verwijderd
worden maar de aanpak van BREIN richt zich op het identificeren en
aanspreken van de uploaders zelf teneinde herhaling te voorkomen. Zo
werd vorige week naar aanleiding van een melding van een oplettende
rechthebbende een uploader van Nederlandse films geïdentificeerd en
aangesproken. De jongeman beloofde elke week een nieuwe film. BREIN wist
de anonieme uploader te identificeren en dwong hem zijn inbreukmakende
activiteiten te staken. Ook op YouTube moeten illegale uploaders er
rekening mee houden dat zij een onthoudingsverklaring met boetebeding
voor de toekomst en een schikkingsbedrag voor het verleden krijgen
voorgelegd.

Lees verder

UK-host provides identity details

Last week BREIN received customer details from the UK based hosting provider 3NT Solutions, that uses the servers of the Dutch hosting provider Serverius. These details consists of name, address, e-mail address and payment details. 3NT also ceased its hosting services to the illegal sites at issue. This concerned three linking sites that distributed large amounts of populair movies and television series through illegal files on the servers of an – also illegal – cyberlocker. BREIN now continues its quest against the operators of these sites, as well as the illegal cyberlocker.

Lees verder

Hosting provider uit het Verenigd Koninkrijk overlegt bedrijfsgegevens klant

Afgelopen week heeft BREIN de klantgegevens overgelegd gekregen van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde hostingprovider 3NT Solutions, die voor zijn diensten gebruik maakt van de servers van de Nederlandse hosting provider Serverius. De gegevens zagen op de naam, het adres, het e-mail adres en de betalinggevens van de klant. 3NT heeft voorts zijn hostingdiensten gestaakt met betrekking tot de illegale sites van de klant. Het ging daarbij om drie illegale link-sites die verantwoordelijk zijn voor de distributie van een groot aantal populaire films en televisieseries via illegale bestanden bij een – eveneens illegale – cyberlocker. BREIN zet haar onderzoek naar de verantwoordelijken voor deze sites en de cyberlocker voort.

Lees verder

Hearing European Court in BREIN vs Filmspeler

The European Court (CJEU) heard pleadings from the parties today, as well as the Commission and Spain. The Court examines four pre-judicial questions submitted by the Dutch District Court of Lelystad. The case concerns the sale of a mediaplayer on which the trader has loaded add-ons that link to evidently illegal websites that link to content. For a user such a player is ‘plug & play’. This king of pre-programmed player ussually are offered with slogans like ‘never pay again for the newest films and series’ and ‘completely legal, downloading from illegal sources is prohibited but streaming is allowed’. In summary the pre-judicial questions concern whether the seller of such a mediaplayer infringes copyright and whether streaming from an illegal source is legitimate use.

Lees verder

Zitting Europees Hof in BREIN / Filmspeler


Het Europees Hof (HvJEU) hoorde vandaag de pleidooien van partijen, alsmede van de Commissie en van Spanje. Het Hof buigt zich over vier vragen van uitleg die door de Nederlandse rechtbank Lelystad zijn gesteld. De zaak gaat om de verkoop van een mediaspeler waarop de handelaar ‘add-ons’ heeft geïnstalleerd die linken naar evident illegale websites die linken naar illegale content. Voor de gebruiker is zo’n speler ‘plug & play’. Dit soort voorgeprogrammeerde spelers wordt gewoonlijk aangeboden met slogans als ‘nooit meer betalen voor de nieuwste films en series’ en ‘volstrekt legaal, downloaden van illegaal aanbod is verboden maar streamen mag’. De vragen van uitleg draaien er kort gezegd om of de aanbieder van zo een mediaspeler inbreuk maakt en of streamen van illegaal aanbod rechtmatig gebruik is. 
Lees verder

Winkels kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligen van open wifi

In het McFadden arrest vorige week heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEU) bepaalt dat benadeelde auteursrechthebbenden van een winkel die gratis wifi aanbiedt, kunnen vereisen dat die de verbinding beveiligt met een wachtwoord waarbij van de gebruikers wordt vereist dat die zich identificeren.

Lees verder

BREIN targets illegal IPTV supply

Copyright protection organization BREIN holds suppliers of IPTV subscriptions responsible for verifying whether their sources for internet TV channels are legal or not. In general this is not the case. Suppliers advertise that when buying their subscription you do not have to pay separately for pay-channels for films, series and sports. Such a compilation subscription costs a fraction of the total sum of subscriptions to the individual channels. “Too good to be true”, says BREIN managing director Tim Kuik, “usually means it’s not legit”. This kind of commercial suppliers who use internet sources are obliged to verify beforehand whether such sources are legal or not. This follows from the decision in GS Media rendered by the highest European court (CJEU) last week.

Lees verder

BREIN richt pijlen op illegaal IPTV aanbod

Stichting BREIN houdt aanbieders van IPTV verzamel-abonnementen ervoor
verantwoordelijk te onderzoeken of hun aanbod van internet TV kanalen
legaal is. Dit is over het algemeen niet zo. Aanbieders adverteren ermee
dat je bij aanschaf van hun abonnement niet meer apart hoeft te betalen
voor betaalkanalen voor films, series en sportwedstrijden. Zo’n verzamel-abonnement
kost een fractie van het totaal van abonnementen op de aparte kanalen.
Het is duidelijk dat dit niet in de haak is. “Too good to be true”, zegt
BREIN directeur Tim Kuik, “en dan klopt het meestal ook niet”.  Dit
soort commerciële aanbieders dat van internetbronnen gebruik maakt, zijn
verplicht vooraf te onderzoeken of die bronnen legaal zijn. Dat volgt
uit het GS Media arrest dat vorige week door de hoogste Europese rechter
is gewezen.

Lees verder