BREIN director hands Dutch verdict to Pirate Bay’s Peter Sunde in Vienna

Just explained new Dutch verdict to Pirate Bays Peter
Sunde in Vienna and handed him a copy of it: stop or pay 50K a day, tweeted
BREIN managing director Tim Kuik. And we have it on film and tape to prove
it.
BREIN was awarded the default verdict in its proceedings on
the merits against the owners of The Pirate Bay on 16 and 23 june 2010. The
three owners -amongst which Peter Sunde- were ordered to make The Pirate Bay
inaccessible for users from the Netherlands or pay a penalty of 50,000 euro per
day.
However the three are in hiding and hard to find, so when
BREIN discovered Sunde was participating in a pubic debate in Vienna on 19
August, it did not hesitate.  Sunde
was spotted on a terrace near the open air debate venue, where Kuik approached
him, explained the content of the verdict and gave him a copy.
He is aware of the verdict now, says Kuik, so the terms
are running, he has to show up or pay up.

Lees verder

BREIN sluit aanpak inbreukmakende gebruikers niet uit

In reactie op vragen uit de pers heeft BREIN aangegeven dat zij de gisteren door de voorzieningenrechter aanbevolen aanpak van individuele gebruikers niet uitsluit. De rechter vond aanpak van gebruikers minder verstrekkend dan het blokkeren van toegang tot een site door access providers, ook al zouden de illegale activiteiten van die site al door de beheerders zelf moeten zijn gestaakt en is de site in Nederland verboden. ‘Het is niet logisch om een site te verbieden en als die zich niet aan het verbod houdt, te zeggen dat je dan maar de gebruikers moet aanspreken in plaats van de toegang tot de site te blokkeren’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
‘Wij geven de voorkeur aan aanpak van superhelers zoals The Pirate Bay maar als de toegang niet wordt geblokkeerd omdat er eerst gebruikers aangepakt moeten worden dan is dat de aangewezen weg’, zegt Kuik.
BREIN sluit niet uit dat al met de aanpak van inbreukmakende abonnees van onder andere Ziggo en Xs4all wordt begonnen voordat er uitspraak is in het aangekondigde hoger beroep in kort geding en de eerste instantie van de bodemprocedure.
‘We kunnen daar in principe op elk moment mee beginnen en beraden ons daarover. De uitspraak van de voorzieningenrechter geeft echter goede kans op toewijzing van een blokkeringsgebod tegen Ziggo in hoger  beroep en daarna ook tegen Xs4all in de bodem. Dat is onze primaire focus,’ aldus Kuik.
‘Ons doel is de efficiënte en effectieve aanpak van illegaal aanbod door sites die als superheler fungeren. Het gaat erom legaal aanbod een kans te geven. Dat kan alleen als je illegaal aanbod kunt afstoppen, daarvoor is blokkering door access providers van toegang tot sites die zich niet aan de wet houden een absoluut vereiste.’
BREIN the art of protecting the creative

Lees verder

Rechter vindt dat BREIN individuele internetgebruikers moet aanspreken

BREIN moet eerst de inbreukmakende abonees van Ziggo aanspreken voordat overgegaan kan worden tot een blokkering van toegang tot de illegale website The Pirate Bay. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat auteursrechtbeschermer BREIN tegen internet access provider Ziggo heeft aangespannen. BREIN vorderde een gebod dat Ziggo de toegang voor haar abonnees tot The Pirate Bay blokkeert. BREIN haalde eerder vonnissen dat The Pirate Bay illegaal is en ontoegankelijk voor Nederland behoort te zijn zolang zij toegang tot illegale films, televisie series, games, muziek en digitale boeken blijft aanbieden.  Maar The Pirate Bay negeert deze vonnissen en blijft illegale handel drijven.
‘Het is essentieel dat de toegang tot sites geblokkeerd wordt als die zich welbewust niet aan de wet en rechterlijke vonnissen houden, anders is de rechteloosheid op het Internet niet te stoppen,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Wij denken dat het blokkeren van The Pirate Bay minder verstrekkend is dan het vervolgen van individuele Ziggo abonnees. Het aanspreken van individuele internet gebruikers heeft niet onze voorkeur, ook al is het interessant dat Ziggo ter zitting heeft gezegd dat zij bereid is de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van inbreukmakende abonnees af te geven.’  
Overigens verwerpt de voorzieningenrechter de belangrijkste juridische verweren van Ziggo en XS4ALL die zich in de procedure heeft gevoegd, waaronder de stelling dat een wettelijke basis voor een verbod zou ontbreken. De rechter oordeelt dat een verbod zoals door BREIN gevorderd zeer wel toegewezen kan worden tegen een tussenpersoon als Ziggo en XS4ALL, ook indien er sprake is van ‘mere conduit’ (louter doorgifte) en de beperkte aansprakelijkheid voor schade van toepassing is. De rechter vindt echter dat BREIN eerst ‘minder verstrekkende maatregelen’ dan blokkering van de toegang tot de illegale website moet treffen en daarom eerst individuele abonnees moet aanspreken. Hoewel de site illegaal is bevonden, en niet alleen het aanbod voornamelijk illegaal is, maar ook de bezoekers vrijwel uitsluitend voor dat illegale aanbod komen, gaat de rechter er blijkbaar van uit blokkering van toegang voor alle abonnees te verstrekkend zou zijn. ‘Dat is tegenstrijdig aan het eerdere rechterlijke vonnis dat de beheerders hun site ontoegankelijk voor Nederland moeten maken’, zegt Kuik.
Omdat de website zelf al door de rechter verboden is, komen de gebruikers van Ziggo door een blokkering niet in een slechtere positie dan wanneer The Pirate Bay zelf aan het vonnis gehoor had gegeven. ‘Het is niet aanvaardbaar dat The Pirate Bay en haar beheerders de dans zouden ontspringen door zich in Thailand en Cambodja te verschuilen en vonnissen te negeren,’ aldus Kuik. ‘Wij laten het er uiteraard niet bij zitten. Wij hebben inmiddels een bodemprocedure tegen Ziggo en XS4ALL aangespannen maar wij gaan ook in hoger beroep tegen deze controversiële uitspraak van de voorzieningenrechter.’
Lees het vonnis hier.
BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, uitgevers en distributeurs van film, televisie series, muziek, games en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder

BREIN 1ste helft 2010: 422 illegale sites afgesloten en 144 acties tegen illegale verkoop discs

Piraterijbestrijder BREIN sloot de eerste helft van dit jaar 422 illegale websites, onder meer 384 bittorrent sites en 29 linksites naar cyberlockers alwaar een kleine 30.000 illegale bestanden werden verwijderd. Ook werden 5 usenet indexers en 6 streaming sites afgesloten alsmede 1 FTP top site. Tenslotte verwijderde BREIN 9,993 advertenties voor illegale dragers van het Internet en voerde 144 acties uit tegen de verkoop van illegale dragers. BREIN en politie namen daarbij iets meer dan 63.000 discs in beslag. De acties van BREIN betreffen sinds 1 april ook illegale digitale kopieën van boeken.

Lees verder

Ook beheerders kleinere illegale websites moeten betalen aan BREIN

BREIN komt regelmatig in het nieuws met de aanpak van grote illegale sites
zoals Mininova (inmiddels legaal) en The Pirate Bay, maar ook kleine illegale
sites voelen de lange arm en adem van BREIN in de strijd tegen illegaliteit op
Internet. Als de ware naam, adres en woonplaats van de beheerder wordt
achtergehaald, volgt een vordering.In 2007 werd de illegale website Dutchtorrent
via een rechterlijk vonnis tegen haar hosting provider afgesloten. Ook werd de
hosting provider bevolen de naam, adres en woonplaatsgegevens van de anonieme
beheerder af te geven aan BREIN. Via een vordering voor de kantonrechter kreeg
BREIN een kostenveroordeling voor rond de 5000 euro tegen de beheerder die
vervolgens door middel van loonbeslag werd geïnd. BREIN kan deze vordering
zelfstandig inbrengen via haar advocaat in dienstbetrekking. Benadeelde
rechthebbenden kunnen daarnaast ook schade vorderen. Vorig jaar haalde BREIN
615 illegale websites offline.

Lees verder

Politie Tiel doet inval bij hardnekkige DVD piraat

       Gisteren deed de politie in Tiel een inval bij een DVD-piraat. De
47-jarige vrouw is aangehouden. Op aanvraag van haar klanten downloadde zij
films, series, games en muziek van het Internet en stuurde hen per post een
kopie op DVD voor een gemiddelde prijs van EUR 2,50. Zij was eerder door BREIN
aangesproken en ondertekende een onthoudingsverklaring waarin zij beloofde te stoppen
met haar illegale handel op verbeurte van een dwangsom van 500 euro per kopie.
Een aantal weken later bleek zij echter actiever dan tevoren waarop BREIN
aangifte bij de politie heeft gedaan.
 

Lees verder

Amerikaanse Justitie haalt zeven grote illegale websites neer

Afgelopen woensdag haalde de Amerikaanse Justitie zeven grote websites neer die
zich bezig hielden met de illegale verspreiding van bestanden met populaire
films vlak nadat die in de bioscoop waren uitgebracht. Naast inbeslagname van
de domeinnamen van de sites is ook op Paypal en andere rekeningen beslag
gelegd. Het gaat om de sites Tvshack.net, Movies-links.tv, Filespump.com,
Now-movies.com, Planetmoviez.com, Thepiratecity.org en Zml.com. Sommige van
deze sites boden ook toegang tot andere illegale bestanden aan. Bezoekers
krijgen nu een bericht van de Amerikaanse handhavingsautoriteiten te zien.
Voor meer details zie: http://www.ice.gov/pi/nr/1006/100630losangeles.htmVerscheidene van deze sites zijn
eerder op sommatie van BREIN door hun Nederlandse hosting providers verwijderd
en hebben in het buitenland onderdak gevonden. Onder meer bij CB3ROB, een
Nederlander die vanuit Berlijn opereert maar doet alsof hij vanuit een bunker
in Goes als Cyberbunker zaken doet. Andere sites stonden bij verscheidene
hosting providers in de VS.

Lees verder

Zitting blokkeringsactie The Pirate Bay

Gisteren diende de rechtszaak waarin BREIN de rechter vraagt Ziggo te gebieden
de toegang van haar abonnees tot de website The Pirate Bay te blokkeren. De
rechter doet op 19 juli 2010 uitspraak. BREIN heeft de zaak aangespannen omdat The Pirate Bay zich ontrekt aan de wet
en weigert te voldoen aan een Nederlands vonnis dat zij alle links naar
illegaal aangeboden films, games en muziek moet verwijderen. De site blijft
vanuit het buitenland actief en haar beheerders houden zich schuil. De wet
biedt in zo een geval de mogelijkheid om van een ISP te eisen de site
ontoegankelijk te maken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Ook hosting providers
die de site onderdak bieden, moeten de site ontoegankelijk maken. Dat is ook
gebeurd maar de site ontwijkt dit door steeds van hosting provider te wisselen.
Daarom vraagt BREIN nu een gebod tot blokkering van de site door access
provider Ziggo die haar abonnees toegang tot de site verleent.Collega access provider Xs4all heeft zich in deze zaak aan de zijde van Ziggo
gevoegd. Zij vindt dat er sprake is van internetcensuur, dat access providers
niet aansprakelijk zijn omdat zij enkel doorgeven en de site geen onderdak
verlenen en dat het probleem van illegaal aanbod opgelost moet worden door
legaal aanbod door de rechthebbenden zelf. Er is geen sprake van censuur, zegt Kuik. De site gaat over illegaal
aangeboden materiaal zoals films, televisie series, games, muziek en digitale
boeken die je als consument ook gewoon tegen betaling kunt krijgen, vaak ook
als download. Het weinige legale aanbod dat er op staat is ook elders te
verkrijgen. De site houdt zich niet aan de wet en niet aan het rechterlijk
vonnis om haar onrechtmatige misbruik te staken. Er is niet zoiets als een
recht op toegang tot een illegale site.ISPs die de site onderdak geven of toegang tot de site verlenen zijn in beginsel
niet zelf aansprakelijk voor de schade die de illegale site veroorzaakt maar je
mag wel van hen verlangen dat zij de site ontoegankelijk maken. Het gaat er
juist om dat legaal aanbod een kans krijgt maar nu komt dit niet uit de verf
precies omdat illegale sites zoals The Pirate Bay ongehinderd hun gang kunnen
gaan, aldus Kuik. ‘ISP’s blijven er op hameren dat zij niet aansprakelijk
zijn maar dat doet niet er niet toe, het punt is dat de wet daarnaast de
mogelijkheid biedt om een verbod te vragen tegen toegang tot deze evident
illegale site.’Overigens stelde Xs4all tijdens de zitting dat The Pirate Bay geen
onrechtmatige site is en dat blokkering van toegang tot de site neerkomt op
afsluiting van internetgebruikers. BREIN stelt dat filteren van informatieverkeer,
Deep Packet Inspection en afsluiten van verbindingen ten onrechte over een kam
wordt geschoren met het simpele blokkeren van toegang tot één illegale site. Ziggo stelde dat blokkeren niet proportioneel is omdat het weliswaar eenvoudig
is toe te passen maar ook relatief gemakkelijk zou zijn te omzeilen. 
Xs4all stelde dat blokkering juist niet eenvoudig toepasbaar is en dat het om
afsluiting van alle gebruikers zou gaan. BREIN wees er op dat het TNO rapport
dat Ziggo indiende, zegt dat blokkering van toegang tot een site technisch
eenvoudig is uit te voeren. BREIN stelt dat blokkering een drempel opwerpt die
gebruikers er in de praktijk van weerhoudt om naar de site te gaan. Ziggo en
Xs4all bestrijden dat maar vinden tegelijkertijd dat de maatregel de
onaanvaardbare consequentie zou hebben dat gebruikers de site niet meer zouden
kunnen bezoeken. Het blijft tegenstrijdig dat ISPs enerzijds roepen dat een
blokkade niet werkt en anderzijds dat het een onaanvaardbare beperking van de
vrijheid van meningsuiting is, zegt Kuik. Saillant detail was dat Ziggo zei dat zij wel de naam, adres en
woonplaatsgegevens van inbreukmakende gebruikers wil afstaan maar dat het haar
te ver gaat om deze site af te sluiten. Het is mij een raadsel waarom Ziggo
liever wil dat BREIN individuele gebruikers aanpakt dan de toegang blokkeren
tot de grootste illegale site waar die gebruikers het illegale product vandaan
halen, zegt Kuik.Om tegemoet te komen aan bezwaren van met name Xs4all, die zich op het laatste
moment gevoegd had, dat de oorspronkelijke vordering te ruim zou zijn, had
BREIN die daarna nader gepreciseerd. De ISP’s maakten bezwaar dat dit zo laat
was ingediend (sic) en deden alsof het een uitbreiding van de vordering zou
zijn. BREIN ging akkoord dat zij tot uiterlijk 1 juli de tijd krijgen de lijst
van IP adressen te controleren. Xs4all beweerde ter zitting dat een van de
IP-adressen van The Pirate Bay een andere site zou huisvesten, hetgeen direct
door BREIN ontkracht werd. BREIN merkte op dat het niet is uitgesloten dat The
Pirate Bay andere sites op haar eigen IP-range zal toelaten maar dat zowel The
Pirate Bay als die sites zelf daarmee het voorspelbare risico zouden nemen dat
zij worden afgesloten of dat toegang tot het IP-nummer wordt geblokkeerd.Tot slot toonde de raadsman van Ziggo een mp3 speler en stelde hier gaat het
om, mensen willen muziek meenemen.  Dat is natuurlijk prima maar waarom
zou daar het illegale The Pirate Bay beschikbaar hoeven te blijven?, vraagt
Kuik zich af.  Consumenten kunnen Spotify gebruiken, iTunes of een van
het dertigtal andere legale download of streaming diensten. Bovendien gaat het
niet alleen om muziek maar ook om films, games en boeken. Legaal aanbod maakt
echter geen kans als illegale aanbieders zoals The Pirate Bay de hand boven het
hoofd wordt gehouden.Inmiddels heeft BREIN ook een dagvaarding uitgebracht aan Ziggo en Xs4all voor
een bodemprocedure over deze kwestie. Dat is gebruikelijk om een eventueel
verbod door de voorzieningenrechter in Kort Geding permanent te maken.Zie ook: http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=217 en http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=207BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars. Uitgevers, producenten en
distributeurs van film, televisie series, muziek, games, interactieve software
en digitale boeken tegen ernstige inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder