Home Nieuws Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe

Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe

In het arrest van vandaag[1] oordeelt de hoogste EU rechter (HvJEU) dat
blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De
zaak tegen het Oostenrijkse UPC WIEN betreft de blokkering van de
website www.kino.to die zonder toestemming (streaming) films aanbood.
Het hof oordeelt dat een ISP kan worden verboden haar klanten toegang te verschaffen tot een onrechtmatige website. De grondrechten zoals de vrijheid van informatie en de vrijheid van ondernemerschap staan niet in de weg aan een dergelijk verbod maar moeten worden afgewogen tegen intellectuele eigendomsrechten. Tussenpersonen zoals ISPs wier diensten in toenemende mate worden gebruikt om inbreuk te maken op auteursrechten zijn het beste in staat om een eind te maken aan dit soort inbreuken.
 
Het op te leggen verbod hoeft niet duidelijk te maken wat de ISP moet doen om de website te blokkeren. Dat mag aan de ISP overgelaten worden. De vrijheid van ondernemerschap van ISPs wordt bij het nemen van dergelijke maatregelen volgens het Hof niet in de kern geraakt. De ISP moet haar verantwoordelijkheid nemen door doeltreffende maatregelen te nemen die inbreuken verhinderen of op zijn minst bemoeilijken en die gebruikers ernstig ontraden gebruik te maken van inbreukmakende diensten. Dat de door een ISP te nemen maatregelen mogelijk niet leiden tot volledige beƫindiging van inbreuken, bijvoorbeeld ingeval blokkering kan worden omzeild, staat niet in de weg aan het toewijzen van een blokkering.
 
De uitspraak is in lijn met uitspraken van nationale rechters in andere EU lidstaten. BREIN is verheugd over de uitkomst van deze zaak, die een gunstig uitgangspunt vormt voor de cassatie procedure bij de Hoge Raad met betrekking tot de Nederlandse zaak over blokkade van The Pirate Bay. Die blokkade werd onlangs door het Hof Den Haag afgewezen.
 
Dit arrest en andere recente arresten van het HvJEU ondersteunen effectieve handhaving tegen illegale diensten die geen vergoedingen afstaan aan makers en rechthebbenden. Dit stimuleert de verdere ontwikkeling en groei van legale online diensten, die last hebben van illegale concurrentie. Op www.thecontentmap.nl wordt een overzicht gegeven van legale online entertainment diensten.
 
 
Zie ook:
 
http://www.nu.nl/tech/3737236
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/

 
[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf