Home Nieuws Links naar ongeautoriseerde content zijn inbreukmakend

Links naar ongeautoriseerde content zijn inbreukmakend

Gisteren deed
de hoogste Europese rechter (HvJEU) een belangrijke uitspraak in de
Svensson zaak, zie de onderstaande links voor het persbericht en het
arrest. Aan het hof waren door de Zweedse rechter vragen van uitleg
gesteld of plaatsen van een link naar een geautoriseerd bestand (i.c.
een krantenartikel) een mededeling aan het publiek is die afzonderlijke
toestemming van de rechthebbende behoeft.
Het hof oordeelt dat het plaatsen van een link een mededeling aan het publiek is en dat daarvoor afzonderlijke toestemming nodig is indien de link een nieuw publiek bedient ten opzichte van het publiek dat bij de oorspronkelijke mededeling in aanmerking is genomen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als er beperkte toestemming voor de oorspronkelijke mededeling is omdat die enkel voor abonnees bedoeld is. Een link die zo een mededeling ook aan anderen dan abonnees ter beschikking stelt, is inbreukmakend, aldus het hof.

Uit de uitleg door hof is op te maken dat een link ook inbreukmakend is als die verwijst naar een mededeling die geheel zonder toestemming is geplaatst. Wat voor een beperking van toestemming geldt, heeft immers ook te gelden voor een geheel ontbrekende toestemming. Eerder werden zulke links naar illegale content al als onrechtmatig aangemerkt maar nu ze als inbreukmakend aangemerkt kunnen worden, komt dat de handhaving tegen georganiseerd aanbod van zulke illegale links ten goede.

Dat is toe te juichen omdat dit de verdere ontwikkeling en groei van legale online diensten ten goede komt. Die hebben immers te lijden onder de illegale concurrentie die veelal via links toegang tot evident ongeautoriseerde content bieden.

Lees hier het persbericht…..

Lees hier het arrest…..