Europol actie tegen bronnen van illegaliteit op Internet

Vandaag vonden in een door Europol gecoördineerde actie aanhoudingen, doorzoekingen en inbeslagnames plaats in 14 Europese landen, te weten België, Nederland, Engeland, Noorwegen, Polen, Zweden, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Italië. Het gaat om een actie tegen zogenaamde top sites en rip boxes die aan de bron staan van illegale verspreiding van onder meer entertainment content via Internet.Naar verluidt zijn site beheerders aangehouden in België, Nederland en Engeland. Het onderzoek is gestart op initiatief van de Belgische federale politie en werd internationaal gecoördineerd door Europol en Eurojust. Het onderzoek richt zich op een aantal zogenoemde ‘release groepen’. Dergelijke groepen stellen zich ten doel om zo snel mogelijk illegale digitale kopieën van nieuwe entertainment producten te maken en via Internet te verspreiden. Deelnemers aan de groepen komen uit verschillende landen en houden via Internet contact, voor hun illegale praktijken gebruiken ze een infrastructuur van sites en servers die in verschillende landen bij hosting providers staan.BREIN juicht de internationale actie van politie en justitie toe. ‘Dit soort groepen zijn de bron van illegale bestanden op Internet. Het is belangrijk die strafrechtelijk aan te pakken want zij staan aan het begin van de miljarden schade die illegale verspreiding via Internet veroorzaakt’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.Update:
Nadere informatie van de Belgische politie en Justitie is dat 49
servers van top sites van 4 release groepen in beslag zijn genomen. De
groepen specialiseerden zich in film en tv series. Er zijn 16 personen
aangehouden. De actie vond plaats in 12 Europese landen waaronder
Nederland.

Lees verder

BREIN director hands Dutch verdict to Pirate Bay’s Peter Sunde in Vienna

Just explained new Dutch verdict to Pirate Bays Peter
Sunde in Vienna and handed him a copy of it: stop or pay 50K a day, tweeted
BREIN managing director Tim Kuik. And we have it on film and tape to prove
it.
BREIN was awarded the default verdict in its proceedings on
the merits against the owners of The Pirate Bay on 16 and 23 june 2010. The
three owners -amongst which Peter Sunde- were ordered to make The Pirate Bay
inaccessible for users from the Netherlands or pay a penalty of 50,000 euro per
day.
However the three are in hiding and hard to find, so when
BREIN discovered Sunde was participating in a pubic debate in Vienna on 19
August, it did not hesitate.  Sunde
was spotted on a terrace near the open air debate venue, where Kuik approached
him, explained the content of the verdict and gave him a copy.
He is aware of the verdict now, says Kuik, so the terms
are running, he has to show up or pay up.

Lees verder

BREIN sluit aanpak inbreukmakende gebruikers niet uit

In reactie op vragen uit de pers heeft BREIN aangegeven dat zij de gisteren door de voorzieningenrechter aanbevolen aanpak van individuele gebruikers niet uitsluit. De rechter vond aanpak van gebruikers minder verstrekkend dan het blokkeren van toegang tot een site door access providers, ook al zouden de illegale activiteiten van die site al door de beheerders zelf moeten zijn gestaakt en is de site in Nederland verboden. ‘Het is niet logisch om een site te verbieden en als die zich niet aan het verbod houdt, te zeggen dat je dan maar de gebruikers moet aanspreken in plaats van de toegang tot de site te blokkeren’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
‘Wij geven de voorkeur aan aanpak van superhelers zoals The Pirate Bay maar als de toegang niet wordt geblokkeerd omdat er eerst gebruikers aangepakt moeten worden dan is dat de aangewezen weg’, zegt Kuik.
BREIN sluit niet uit dat al met de aanpak van inbreukmakende abonnees van onder andere Ziggo en Xs4all wordt begonnen voordat er uitspraak is in het aangekondigde hoger beroep in kort geding en de eerste instantie van de bodemprocedure.
‘We kunnen daar in principe op elk moment mee beginnen en beraden ons daarover. De uitspraak van de voorzieningenrechter geeft echter goede kans op toewijzing van een blokkeringsgebod tegen Ziggo in hoger  beroep en daarna ook tegen Xs4all in de bodem. Dat is onze primaire focus,’ aldus Kuik.
‘Ons doel is de efficiënte en effectieve aanpak van illegaal aanbod door sites die als superheler fungeren. Het gaat erom legaal aanbod een kans te geven. Dat kan alleen als je illegaal aanbod kunt afstoppen, daarvoor is blokkering door access providers van toegang tot sites die zich niet aan de wet houden een absoluut vereiste.’
BREIN the art of protecting the creative

Lees verder

Rechter vindt dat BREIN individuele internetgebruikers moet aanspreken

BREIN moet eerst de inbreukmakende abonees van Ziggo aanspreken voordat overgegaan kan worden tot een blokkering van toegang tot de illegale website The Pirate Bay. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in het kort geding dat auteursrechtbeschermer BREIN tegen internet access provider Ziggo heeft aangespannen. BREIN vorderde een gebod dat Ziggo de toegang voor haar abonnees tot The Pirate Bay blokkeert. BREIN haalde eerder vonnissen dat The Pirate Bay illegaal is en ontoegankelijk voor Nederland behoort te zijn zolang zij toegang tot illegale films, televisie series, games, muziek en digitale boeken blijft aanbieden.  Maar The Pirate Bay negeert deze vonnissen en blijft illegale handel drijven.
‘Het is essentieel dat de toegang tot sites geblokkeerd wordt als die zich welbewust niet aan de wet en rechterlijke vonnissen houden, anders is de rechteloosheid op het Internet niet te stoppen,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Wij denken dat het blokkeren van The Pirate Bay minder verstrekkend is dan het vervolgen van individuele Ziggo abonnees. Het aanspreken van individuele internet gebruikers heeft niet onze voorkeur, ook al is het interessant dat Ziggo ter zitting heeft gezegd dat zij bereid is de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van inbreukmakende abonnees af te geven.’  
Overigens verwerpt de voorzieningenrechter de belangrijkste juridische verweren van Ziggo en XS4ALL die zich in de procedure heeft gevoegd, waaronder de stelling dat een wettelijke basis voor een verbod zou ontbreken. De rechter oordeelt dat een verbod zoals door BREIN gevorderd zeer wel toegewezen kan worden tegen een tussenpersoon als Ziggo en XS4ALL, ook indien er sprake is van ‘mere conduit’ (louter doorgifte) en de beperkte aansprakelijkheid voor schade van toepassing is. De rechter vindt echter dat BREIN eerst ‘minder verstrekkende maatregelen’ dan blokkering van de toegang tot de illegale website moet treffen en daarom eerst individuele abonnees moet aanspreken. Hoewel de site illegaal is bevonden, en niet alleen het aanbod voornamelijk illegaal is, maar ook de bezoekers vrijwel uitsluitend voor dat illegale aanbod komen, gaat de rechter er blijkbaar van uit blokkering van toegang voor alle abonnees te verstrekkend zou zijn. ‘Dat is tegenstrijdig aan het eerdere rechterlijke vonnis dat de beheerders hun site ontoegankelijk voor Nederland moeten maken’, zegt Kuik.
Omdat de website zelf al door de rechter verboden is, komen de gebruikers van Ziggo door een blokkering niet in een slechtere positie dan wanneer The Pirate Bay zelf aan het vonnis gehoor had gegeven. ‘Het is niet aanvaardbaar dat The Pirate Bay en haar beheerders de dans zouden ontspringen door zich in Thailand en Cambodja te verschuilen en vonnissen te negeren,’ aldus Kuik. ‘Wij laten het er uiteraard niet bij zitten. Wij hebben inmiddels een bodemprocedure tegen Ziggo en XS4ALL aangespannen maar wij gaan ook in hoger beroep tegen deze controversiële uitspraak van de voorzieningenrechter.’
Lees het vonnis hier.
BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, uitgevers en distributeurs van film, televisie series, muziek, games en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder

BREIN 1ste helft 2010: 422 illegale sites afgesloten en 144 acties tegen illegale verkoop discs

Piraterijbestrijder BREIN sloot de eerste helft van dit jaar 422 illegale websites, onder meer 384 bittorrent sites en 29 linksites naar cyberlockers alwaar een kleine 30.000 illegale bestanden werden verwijderd. Ook werden 5 usenet indexers en 6 streaming sites afgesloten alsmede 1 FTP top site. Tenslotte verwijderde BREIN 9,993 advertenties voor illegale dragers van het Internet en voerde 144 acties uit tegen de verkoop van illegale dragers. BREIN en politie namen daarbij iets meer dan 63.000 discs in beslag. De acties van BREIN betreffen sinds 1 april ook illegale digitale kopieën van boeken.

Lees verder

Ook beheerders kleinere illegale websites moeten betalen aan BREIN

BREIN komt regelmatig in het nieuws met de aanpak van grote illegale sites
zoals Mininova (inmiddels legaal) en The Pirate Bay, maar ook kleine illegale
sites voelen de lange arm en adem van BREIN in de strijd tegen illegaliteit op
Internet. Als de ware naam, adres en woonplaats van de beheerder wordt
achtergehaald, volgt een vordering.In 2007 werd de illegale website Dutchtorrent
via een rechterlijk vonnis tegen haar hosting provider afgesloten. Ook werd de
hosting provider bevolen de naam, adres en woonplaatsgegevens van de anonieme
beheerder af te geven aan BREIN. Via een vordering voor de kantonrechter kreeg
BREIN een kostenveroordeling voor rond de 5000 euro tegen de beheerder die
vervolgens door middel van loonbeslag werd geïnd. BREIN kan deze vordering
zelfstandig inbrengen via haar advocaat in dienstbetrekking. Benadeelde
rechthebbenden kunnen daarnaast ook schade vorderen. Vorig jaar haalde BREIN
615 illegale websites offline.

Lees verder

Politie Tiel doet inval bij hardnekkige DVD piraat

       Gisteren deed de politie in Tiel een inval bij een DVD-piraat. De
47-jarige vrouw is aangehouden. Op aanvraag van haar klanten downloadde zij
films, series, games en muziek van het Internet en stuurde hen per post een
kopie op DVD voor een gemiddelde prijs van EUR 2,50. Zij was eerder door BREIN
aangesproken en ondertekende een onthoudingsverklaring waarin zij beloofde te stoppen
met haar illegale handel op verbeurte van een dwangsom van 500 euro per kopie.
Een aantal weken later bleek zij echter actiever dan tevoren waarop BREIN
aangifte bij de politie heeft gedaan.
 

Lees verder

Amerikaanse Justitie haalt zeven grote illegale websites neer

Afgelopen woensdag haalde de Amerikaanse Justitie zeven grote websites neer die
zich bezig hielden met de illegale verspreiding van bestanden met populaire
films vlak nadat die in de bioscoop waren uitgebracht. Naast inbeslagname van
de domeinnamen van de sites is ook op Paypal en andere rekeningen beslag
gelegd. Het gaat om de sites Tvshack.net, Movies-links.tv, Filespump.com,
Now-movies.com, Planetmoviez.com, Thepiratecity.org en Zml.com. Sommige van
deze sites boden ook toegang tot andere illegale bestanden aan. Bezoekers
krijgen nu een bericht van de Amerikaanse handhavingsautoriteiten te zien.
Voor meer details zie: http://www.ice.gov/pi/nr/1006/100630losangeles.htmVerscheidene van deze sites zijn
eerder op sommatie van BREIN door hun Nederlandse hosting providers verwijderd
en hebben in het buitenland onderdak gevonden. Onder meer bij CB3ROB, een
Nederlander die vanuit Berlijn opereert maar doet alsof hij vanuit een bunker
in Goes als Cyberbunker zaken doet. Andere sites stonden bij verscheidene
hosting providers in de VS.

Lees verder