Home Nieuws BREIN jaaroverzicht 2013

BREIN jaaroverzicht 2013

Legaal aanbod online groeit
 
Onderzoek en praktijk wijzen uit dat
mensen best willen betalen voor goed aanbod.  Hoeveel legaal aanbod er
al is te krijgen, en waar, kan de consument opzoeken via
thecontentmap.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen die begin 2014
werd gelanceerd door Minister van Cultuur (OCW) Bussemaker.[i]
De Nederlandse muziekindustrie rapporteerde voor het eerst in 12 jaar een kleine groei die het aan Spotify zegt te danken. Spotify zelf publiceerde een studie die kracht bijzet aan haar claim dat het werkt om de consument een betere dienst dan piraterij aan te bieden.  Zij voegt daar eerlijk aan toe dat ook hun dienst bescherming nodig heeft tegen illegale concurrentie van sites als The Pirate Bay.[ii]  Die ondersteuning van legaal online aanbod wordt door BREIN geboden.[iii] Ook BREIN constateert dat illegaal aanbod van muziek afneemt en dankt dat aan de combinatie goed legaal aanbod enerzijds en de constante verstoring van illegale concurrentie anderzijds.
 
BREIN is dan ook verheugd dat naast de groei van de online muziekmarkt ook de ontwikkeling van legaal aanbod online van films, televisieseries en ebooks niet stil staat. De met Spotify vergelijkbare abonnementsdienst Netflix lanceerde vorig jaar september voor films en televisieseries en rapporteert groei. Ook voor ebooks wordt een abonnementsdienst overwogen. Meer voorbeelden van legale diensten zijn te vinden op thecontentmap.nl.
 
 
BREIN’s handhavingstrategie in het kort
 
Kort samengevat is BREIN’s handhavingstrategie er op gericht af te dwingen dat illegale sites of online diensten auteursrecht gaan naleven en daarin hun maatschappelijke zorgvuldigheidsverplichting nakomen. Zo niet, dat zij door hun hosting provider offline gehaald en geïdentificeerd worden, of, als ook dat geen soelaas biedt, dat access providers toegang tot de site blokkeren.
 
Met betrekking tot de identificatie van aansprakelijke personen en/of staking van dienstverlening (waardoor geldstromen worden verstoord) benadert BREIN ook payment providers alsmede adverteerders en hun tussenpersonen.
 
Daarnaast meldt BREIN illegale zoekresultaten, links en/of bestanden van individuele auteursrechtelijk beschermde werken, hetzij ad hoc op verzoek van rechthebbenden of door de titels met hun toestemming in de BREIN+ scanning database op te nemen.
 
Met betrekking tot aanbod van illegale dragers worden ook websites offline gehaald, beheerders aangesproken en advertenties van vraag-en-aanbod sites verwijderd.
 
 
Handhaving cijfermatig
 
Er werden vorig jaar 510 sites offline gehaald waarvan onder meer 280 cyberlocker linksites, 118 bittorrentsites, 66 streamingsites, 38 usenet indexers, 10 cyberlockers en 8 hard goods sites. Op een enkeling na opereren alle illegale sites anoniem. Verreweg de meeste sites werden na sommatie door hun hosting provider verwijderd.
Er werd 1 site geblokkeerd door access providers, te weten The Pirate Bay (sinds 2012) en BREIN heeft in totaal 206 proxies verwijderd die deze blokkering omzeilden.[iv] [v]
 
In 41 gevallen gaven payment providers identificerende gegevens af voor illegale sites en werd de dienstverlening aan de sites gestaakt. Daarnaast werd van meer dan 100 adverteerders de toezegging verkregen dat zij niet op sites willen adverteren die het gebruik bevorderen van illegaal aanbod van films, series, muziek, boeken en games.
 
Bij Google werden naar aanleiding van BREIN+ meldingen meer dan 2,3 miljoen zoekresultaten voor illegale bestanden verwijderd.
Bij testruns met het BREIN+ programma voor cyberlockers werden rond de 10.000 bestanden ontoegankelijk gemaakt. Op ad hoc verzoeken van rechthebbenden verwijderde BREIN meer dan 14.000 bestanden bij cyberlockers en bijna 1.500 bij YouTube.
 
Tevens werden 5.928 interventies  uitgevoerd op vraag-en-aanbod sites waarbij een veelvoud aan advertenties voor illegale dragers werd verwijderd.
 
In totaal werden 780 onderzoeken uitgevoerd waarvan 708 online aanbod van bestanden betroffen (inclusief 206 onderzoeken naar Pirate Bay proxies, dus 502 onderzoeken betroffen andere illegale sites), 35 betroffen online handel in dragers en 37 offline handel in dragers.
 
 


[i] Sinds begin 2012 hield BREIN een lijst met legale digitale diensten bij op haar site www.anti-piracy.nl, die pagina verwijst nu naar thecontentmap.nl

[ii] Onderzoek van de DigitalCitizensAlliance.com concludeert dat piratensites  €165 miljoen per jaar aan advertentiegelden van legale sites weg trekken. De grootste (torrent)sites onttrekken elk €3.2 tot 4.4 miljoen aan de markt en kleinere potentieel meer dan €70.000 per jaar. Hiervan gaat niets naar de rechthebbenden.

[iii] BREIN verzorgt de collectieve handhaving tegen piraterij voor vrijwel alle makers, exploitanten en collectieve beheersorganisaties op het gebied van muziek, film, video en series, geschriften, beeld, games en interactieve software.

[iv] De blokkering door Ziggo en XS4ALL is op 28.01.2014 in hoger beroep afgewezen. Het hof oordeelde dat de blokkering van The Pirate Bay niet alleen inbreuken via die site moet verminderen maar het totaal aan inbreuken. BREIN stelt cassatie in bij de Hoge Raad. Lopende blokkeringszaken tegen andere ISP’s, alsmede proxyzaken, zijn in overleg ingetrokken hangende de cassatie.

[v] Onderzoek van de Universiteiten van Amsterdam en Tilburg (Baywatch) concludeert dat rond de 25% van downloaders uit illegale bronnen zijn gestopt of geminderd vanwege de blokkering van (enkel!) The Pirate Bay. De onderzoekers nemen aan dat downloaders uiteindelijk naar andere illegale bronnen gaan. BREIN meent dat het onderzoek staaft dat veel effect valt te verwachten van het blokkeren van de grootste boosdoeners naast de aanpak van illegale sites zelf en via hosting providers, alsmede aanpak van de geldstromen via payment providers, adverteerders en ad networks. De verschuiving van consumenten naar legale bronnen, in plaats van illegale, zal daardoor toenemen.