BREIN positief over Google antipiraterij initiatief

Google heeft een aantal maatregels tegen piraterij aangekondigd, zie: hier. Door internationale organisaties van auteursrechthebbenden is daarop positief gereageerd. Ook BREIN is verheugd over het initiatief. ‘Er komt steeds betere legale beschikbaarheid van entertainment content op internet maar het is nog altijd erg makkelijk om illegaal aanbod via Google te vinden,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Lees verder

Website maakt illegaal filmfragmenten openbaar

De Rechtbank Amsterdam besloot 24 november dat de website 123Video inbreuk maakt door fragmenten van films ter beschikking te stellen. Gebruikers uploaden de fragmenten naar de server van 123Video die deze vervolgens via haar website aan het publiek ter beschikking stelt. Dit is het openbaar maken van een verveelvoudiging door de site en vormt een inbreuk als dat zonder toestemming van de rechthebbende plaats vindt. Het beroep van 123Video op beperking van de aansprakelijkheid voor tussenpersonen gaat niet op.

Lees verder

De Zweedse strafrechter veroordeelt beheerders The Pirate Bay opnieuw.

Het Zweedse strafhof in Svea heeft twee beheerders en de financier van
de website The Pirate Bay vandaag in Hoger Beroep opnieuw
strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige
auteursrechtinbreuk. Het hoger beroep van een derde beheerder loopt nog
omdat hij ziek was in Cambodja waar hij zich schuil houdt. De gevangenisstraffen zijn iets lager uitgevallen, respectievelijk tien
maanden voor een van de oprichters, acht voor de woordvoerder en vier
voor de financier. De schadeveroordeling is echter verhoogd rond de 3.5
miljoen naar ongeveer 5 miljoen euro, deze is slechts een fractie van de
werkelijke schade omdat zij een beperkt aantal titels uit het illegale
aanbod betreft. The Pirate Bay biedt structureel links aan naar illegale
kopieën van films, muziek, games en digitale boeken. Meer dan 90% van de
links betreffen illegaal aanbod. De site verwerft inkomsten via de
verkoop van advertentieruimte.

Lees verder

Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD ‘spots’ genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke ‘spots’ weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD.

Lees verder

Een moreel 'uitbaatgebod' moet samen gaan met een 'uitbuitverbod'

Afgelopen vrijdag nam ik deel aan een debat op de Universiteit Leiden over internet en recht. Het ging over downloaden uit illegale bron. Ik was in debat met Ot van Daalen van Bits Of Freedom. Het standpunt van BOF, eerder ook door Xs4all en de Consumentenbond uitgedragen, is kort gezegd: Niet handhaven maar aanbieden; de consumenten verleiden in plaats van bestrijden. Zij willen wel een ‘uitbaatgebod’ zoals de Commissie Gerkens voorstelde, maar geen handhaving, noch tegen illegaal aanbod (want is te duur, niet effectief en censuur), noch tegen individuele gebruikers (want is inbreuk op hun privacy en recht op informatie).

Lees verder

Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Het Hof Den Haag oordeelt dat FTD niet zelf (mede)openbaar maakt maar wel onrechtmatig handelt door stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden. Zij concludeert tot toewijzing van een verbod tegen verwijzingen naar bestanden van de film ‘Komt Een Vrouw Bij de Dokter’ op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dit verbod wordt toegewezen op basis van onrechtmatige daad door FTD. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD wordt vernietigd. Slotsom is dat FTD de illegale verwijzingen verwijderd moet houden.

Lees verder

Eurocommissaris Kroes volgt standpunten BREIN

Vorige week in Avignon hield Eurocommissaris Kroes een kritische toespraak waarin zij een lans brak voor de verdere ontwikkeling van legaal aanbod op internet. Abusievelijk vermelden een aantal websites dat Kroes auteursrechten organisaties zoals BREIN buitenspel zou willen zetten. BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten en hun zakenpartners tegen structurele inbreuk en misbruik.
Kroes benadrukte in haar toespraak dat zakenpartners en collectieve beheersorganisaties met hun tijd mee moeten en verdere ontwikkeling van legaal aanbod niet in de weg moeten staan. Zij wil onder meer pan-europese licenties. De Eurocommissaris zegt nergens dat zij de door auteurs en artiesten gekozen zakenpartners of collectieve beheersorganisaties wil afschaffen. 
Kroes zegt ook nergens dat de Europese Commissie handhaving enkel wil voorbehouden aan overheden. De Commisie wil overigens wel meer aandacht besteden aan strafrechtelijke handhaving tegen namaak en piraterij. Ook dat lijkt BREIN een goede zaak. De aandacht van strafrechtelijke autoriteiten voor structurele inbreuk en misbruik van auteursrechtelijk beschermd werk verschilt van land tot land in zowel kwaliteit als kwantiteit. In Italië bijvoorbeeld vorderen de strafrechtelijke autoriteiten dat access providers de toegang tot The Pirate Bay blokkeren, terwijl Nederlandse access providers zich tegen een civielrechtelijke vordering tot blokkering verzetten.
Meer strafrechtelijke aandacht tegen namaak en piraterij betekent overigens niet dat rechthebbenden geen aanspraak meer zouden kunnen maken op civielrechtelijke bescherming. Er is immers verschil tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een site als The Pirate Bay kan civielrechtelijk verboden worden, ook als de strafrechtelijke autoriteiten daar niet in zouden slagen of aan toe zouden komen. Daarnaast is het ook na strafrechtelijke veroordeling van een dergelijke illegale website mogelijk om civielrechtelijk schadevergoeding van de site te vorderen.
Een andere kwestie is de benadering van individuele internetgebruikers met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Terecht wijst Kroes er op dat het beter is die internetgebruikers te bedienen met legaal aanbod dan hen te ‘demoniseren’. Ook daar is BREIN reeds lang een verklaard voorstander van. De benadering van internetgebruikers moet vooral gericht zijn op voorlichting en hen aanmoedigen van legaal aanbod gebruik te maken.Lees de toespraak van Eurocommissaris Kroes hierUpdate: Inmiddels heeft Eurocommissaris Kroes via een woordvoerder laten weten dat zij niet op BREIN doelde maar op collectieve beheersorganisaties. Zij wil vooral pan-europese licenties. Ironisch in verband met berichtgeving waarin met name Buma als voorbeeld van een collectieve beheersorganisatie wordt genoemd, is dat juist Buma via een rechtszaak heeft geprobeerd om pan-europees licenties te mogen verlenen.

Lees verder

Politie Haaglanden neemt illegale Bollywood en Hollywood films in beslag

Vorige week nam de politie Haaglanden ongeveer 39.000 illegale kopieën van Bollywood en Hollywood films in beslag. De actie vond plaats in een videotheek te Rotterdam. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Er is sprake van recidive. De verdachte heeft een onthoudingsverklaring ondertekend op basis waarvan hij 500 euro per illegale kopie verschuldigd is.

Lees verder