Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD ‘spots’ genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke ‘spots’ weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD.

Lees verder

Een moreel 'uitbaatgebod' moet samen gaan met een 'uitbuitverbod'

Afgelopen vrijdag nam ik deel aan een debat op de Universiteit Leiden over internet en recht. Het ging over downloaden uit illegale bron. Ik was in debat met Ot van Daalen van Bits Of Freedom. Het standpunt van BOF, eerder ook door Xs4all en de Consumentenbond uitgedragen, is kort gezegd: Niet handhaven maar aanbieden; de consumenten verleiden in plaats van bestrijden. Zij willen wel een ‘uitbaatgebod’ zoals de Commissie Gerkens voorstelde, maar geen handhaving, noch tegen illegaal aanbod (want is te duur, niet effectief en censuur), noch tegen individuele gebruikers (want is inbreuk op hun privacy en recht op informatie).

Lees verder

Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Het Hof Den Haag oordeelt dat FTD niet zelf (mede)openbaar maakt maar wel onrechtmatig handelt door stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden. Zij concludeert tot toewijzing van een verbod tegen verwijzingen naar bestanden van de film ‘Komt Een Vrouw Bij de Dokter’ op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dit verbod wordt toegewezen op basis van onrechtmatige daad door FTD. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD wordt vernietigd. Slotsom is dat FTD de illegale verwijzingen verwijderd moet houden.

Lees verder

Eurocommissaris Kroes volgt standpunten BREIN

Vorige week in Avignon hield Eurocommissaris Kroes een kritische toespraak waarin zij een lans brak voor de verdere ontwikkeling van legaal aanbod op internet. Abusievelijk vermelden een aantal websites dat Kroes auteursrechten organisaties zoals BREIN buitenspel zou willen zetten. BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten en hun zakenpartners tegen structurele inbreuk en misbruik.
Kroes benadrukte in haar toespraak dat zakenpartners en collectieve beheersorganisaties met hun tijd mee moeten en verdere ontwikkeling van legaal aanbod niet in de weg moeten staan. Zij wil onder meer pan-europese licenties. De Eurocommissaris zegt nergens dat zij de door auteurs en artiesten gekozen zakenpartners of collectieve beheersorganisaties wil afschaffen. 
Kroes zegt ook nergens dat de Europese Commissie handhaving enkel wil voorbehouden aan overheden. De Commisie wil overigens wel meer aandacht besteden aan strafrechtelijke handhaving tegen namaak en piraterij. Ook dat lijkt BREIN een goede zaak. De aandacht van strafrechtelijke autoriteiten voor structurele inbreuk en misbruik van auteursrechtelijk beschermd werk verschilt van land tot land in zowel kwaliteit als kwantiteit. In Italië bijvoorbeeld vorderen de strafrechtelijke autoriteiten dat access providers de toegang tot The Pirate Bay blokkeren, terwijl Nederlandse access providers zich tegen een civielrechtelijke vordering tot blokkering verzetten.
Meer strafrechtelijke aandacht tegen namaak en piraterij betekent overigens niet dat rechthebbenden geen aanspraak meer zouden kunnen maken op civielrechtelijke bescherming. Er is immers verschil tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een site als The Pirate Bay kan civielrechtelijk verboden worden, ook als de strafrechtelijke autoriteiten daar niet in zouden slagen of aan toe zouden komen. Daarnaast is het ook na strafrechtelijke veroordeling van een dergelijke illegale website mogelijk om civielrechtelijk schadevergoeding van de site te vorderen.
Een andere kwestie is de benadering van individuele internetgebruikers met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Terecht wijst Kroes er op dat het beter is die internetgebruikers te bedienen met legaal aanbod dan hen te ‘demoniseren’. Ook daar is BREIN reeds lang een verklaard voorstander van. De benadering van internetgebruikers moet vooral gericht zijn op voorlichting en hen aanmoedigen van legaal aanbod gebruik te maken.Lees de toespraak van Eurocommissaris Kroes hierUpdate: Inmiddels heeft Eurocommissaris Kroes via een woordvoerder laten weten dat zij niet op BREIN doelde maar op collectieve beheersorganisaties. Zij wil vooral pan-europese licenties. Ironisch in verband met berichtgeving waarin met name Buma als voorbeeld van een collectieve beheersorganisatie wordt genoemd, is dat juist Buma via een rechtszaak heeft geprobeerd om pan-europees licenties te mogen verlenen.

Lees verder

Politie Haaglanden neemt illegale Bollywood en Hollywood films in beslag

Vorige week nam de politie Haaglanden ongeveer 39.000 illegale kopieën van Bollywood en Hollywood films in beslag. De actie vond plaats in een videotheek te Rotterdam. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Er is sprake van recidive. De verdachte heeft een onthoudingsverklaring ondertekend op basis waarvan hij 500 euro per illegale kopie verschuldigd is.

Lees verder

P2P dienst LimeWire veroordeeld

 De
Federale Rechtbank te New York heeft de illegale dienst LimeWire, die
ook in Nederland zeer populair is, veroordeeld haar inbreukmakend
handelen permanent te staken. LimeWire is schuldig bevonden aan
auteursrechtinbreuk, het opzettelijk aansporen daartoe en aan oneerlijke
mededinging. LimeWire
is gebaseerd op het peer-to-peer protocol Gnutella en vooral populair
als dienst om illegaal aanbod van muziek (losse nummers en albums) te
downloaden. Aldus eigen schattingen werden meer dan 3 miljard nummers
per maand uitgewisseld via LimeWire. Hiervan is 98,8 %illegaal. De
Amerikaanse rechter stelt o.m. vast dat LimeWire overwegend gebruikt
wordt om inbreuk te plegen en LimeWire haar gebruikers daartoe
opzettelijk aanspoort. LimeWire is zich bewust van de massale inbreuk
gepleegd door haar gebruikers en heeft nagelaten daar serieus iets tegen
te doen. Het business model is gebaseerd op massale
auteursrechtinbreuk. De Rechtbank stelt verder vast dat de inbreuk
verder reikt dan alleen het aantal door haar gebruikers gedownloade
nummers omdat deze downloads op hun beurt weer illegaal worden
uitgewisseld met exponentiële gevolgen. De rechthebbenden lijden
onherstelbare schade omdat LimeWire waarschijnlijk niet in staat zal
zijn deze te vergoeden en ook zo stelt de Rechtbank expliciet vast
omdat een hele generatie van gebruikers, gewend is geraakt aan het
gratis downloaden, in plaats van te betalen voor muziek. LimeWire
is nu veroordeeld haar inbreukmakend handelen te staken en dient alles
in het werk te stellen om het inbreukmakend handelen van haar gebruikers
te stoppen. Zo moet zij haar software aanpassen en onder meer een
filter installeren die op tekst (artiest en song titel) filtert en
fingerprinting technologie toepassen die auteursrechtelijk beschermde
muziek kan identificeren en blokkeren zoals deze wordt aangeboden door
partijen als Audible Magic. Deze
rechtszaak is een doorbraak in de strijd tegen illegale muziekdiensten
in de Verenigde Staten. De uitkomst is vergelijkbaar met het Nederlandse
vonnis in de Mininova zaak. Ook daar ging het om een zakenmodel dat was
gebaseerd op overwegend illegaal aanbod en verplichtte de rechter een
effectief filtersysteem toe te passen op basis van titellijsten. Een
notice & takedown procedure disculpeert in zon geval niet. Op
dit moment is het niet meer mogelijk gebruik te
maken van LimeWire. Na opstarten van het systeem krijgen gebruikers
automatisch een legal notice dat LimeWire gestopt is en het zonder
toestemming uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal
illegaal is.

Lees verder

FIOD-ECD rolt "Masterbox" bende op

Afgelopen
week heeft de FIOD-ECD arrestaties en huiszoekingen verricht in een
internationaal onderzoek van het Functioneel Parket naar grootschalige
handel in illegale dvd’s en cd’s. Drie Nederlanders en een Belg zijn
aangehouden en in bewaring gesteld. Zes bedrijven en zes woningen zijn
doorzocht waarvan twee in België en Spanje. Zie persbericht Openbaar
Ministerie op:http://www.om.nl/actueel/nieuws-_en/@154330/aanhoudingen_in/Het
onderzoek is door de FIOD-ECD opgestart naar aanleiding van een
aangifte van BREIN nadat die de illegale Masterbox op het spoor kwam. In
2009 en eerder in 2010 werden door de politie in Polen en Italië
invallen gedaan in fabrieken die de illegale dvd’s en cd’s persten.De
Masterbox is een illegale verzameling films, tv series, muziekalbums,
hitparade muziek en popconcerten die maandelijks werd uitgebracht en
buiten de officiele kanalen werd verkocht. De doos bevatte 11 dvd’s en 1
cd’s. Daarop stonden elke keer rond de 7 bioscoopfilms, 16 afleveringen
van populaire tv series, 1 popconcert, 60 muziekalbums op mp3 en 20
singles. BREIN schat de maandelijkse oplage op meer dan 10.000 dozen die
voor prijzen rond de 40 euro werden verkocht. De bende is sinds begin
2006 actief. Tijdens de actie werd naar verluidt 100.000 euro aan
contanten aangetroffen.’Er wordt
duidelijk populair product aangeboden door de entertainment industrie
want ze worden aan alle kanten kaal geplukt door illegale handel, niet
alleen op het internet door websites die als superhelers opereren maar
ook nog steeds door ouderwetse dvd en cd bendes’, zegt BREIN directeur
Tim Kuik. ‘Het kost veel geld om een film, een muziekalbum of een
popconcert te financieren, als die investeringen niet terug verdiend
kunnen worden dan houdt op. Dat zou kwalijk zijn omdat er duidelijk in
een vraag wordt voorzien. Naast vertier gaat het ook om werkgelegenheid
en belastinginkomsten. Dat maakt het nog eens extra belangrijk, zeker in
deze tijd.’

Lees verder

Sony neemt PS3jailbreak in beslag onder illegale handelaren

Gisteren nam Sony Computer Entertainment (SCE) bij twee handelaren voor meer dan 10.000 euro aan illegale PS3jailbreak exemplaren in beslag. Daarbij is hen ook de ex-parte verbod met dwangsom betekend. Als zij doorgaan met de handel in illegale omzeilingsmiddelen komt hen dat op 1000 euro boete per illegaal product te staan. De handelaren kunnen opheffing van het ex-parte verbod vragen en SCE kan ook schadevergoeding eisen voor de illegale handel die reeds heeft plaats gevonden. Verdere juridische acties staan in de planning. Omzeilingsmiddelen maken het mogelijk om illegale kopieën van spellen op game consoles af te spelen. Zowel in de handel in illegale omzeilingsmiddelen als in de handel in illegale kopieën van games wordt veel geld verdiend. ‘Wij zagen mooie splinternieuwe spullen staan bij deze illegale handelaren, Die zijn vatbaar voor beslag en kunnen bij verkoop nog wel wat goed maken’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen die niet terug verdiend kunnen worden als er illegale kopieën verkocht en gebruikt worden. Het is dus goed voor zowel de consument als de bedrijven en voor zowel de innovatie als de werkgelegenheid om deze illegale handel een halt toe te roepen.’

Lees verder