Politie Haaglanden neemt illegale Bollywood en Hollywood films in beslag

Vorige week nam de politie Haaglanden ongeveer 39.000 illegale kopieën van Bollywood en Hollywood films in beslag. De actie vond plaats in een videotheek te Rotterdam. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Er is sprake van recidive. De verdachte heeft een onthoudingsverklaring ondertekend op basis waarvan hij 500 euro per illegale kopie verschuldigd is.

Lees verder

P2P dienst LimeWire veroordeeld

 De
Federale Rechtbank te New York heeft de illegale dienst LimeWire, die
ook in Nederland zeer populair is, veroordeeld haar inbreukmakend
handelen permanent te staken. LimeWire is schuldig bevonden aan
auteursrechtinbreuk, het opzettelijk aansporen daartoe en aan oneerlijke
mededinging. LimeWire
is gebaseerd op het peer-to-peer protocol Gnutella en vooral populair
als dienst om illegaal aanbod van muziek (losse nummers en albums) te
downloaden. Aldus eigen schattingen werden meer dan 3 miljard nummers
per maand uitgewisseld via LimeWire. Hiervan is 98,8 %illegaal. De
Amerikaanse rechter stelt o.m. vast dat LimeWire overwegend gebruikt
wordt om inbreuk te plegen en LimeWire haar gebruikers daartoe
opzettelijk aanspoort. LimeWire is zich bewust van de massale inbreuk
gepleegd door haar gebruikers en heeft nagelaten daar serieus iets tegen
te doen. Het business model is gebaseerd op massale
auteursrechtinbreuk. De Rechtbank stelt verder vast dat de inbreuk
verder reikt dan alleen het aantal door haar gebruikers gedownloade
nummers omdat deze downloads op hun beurt weer illegaal worden
uitgewisseld met exponentiële gevolgen. De rechthebbenden lijden
onherstelbare schade omdat LimeWire waarschijnlijk niet in staat zal
zijn deze te vergoeden en ook zo stelt de Rechtbank expliciet vast
omdat een hele generatie van gebruikers, gewend is geraakt aan het
gratis downloaden, in plaats van te betalen voor muziek. LimeWire
is nu veroordeeld haar inbreukmakend handelen te staken en dient alles
in het werk te stellen om het inbreukmakend handelen van haar gebruikers
te stoppen. Zo moet zij haar software aanpassen en onder meer een
filter installeren die op tekst (artiest en song titel) filtert en
fingerprinting technologie toepassen die auteursrechtelijk beschermde
muziek kan identificeren en blokkeren zoals deze wordt aangeboden door
partijen als Audible Magic. Deze
rechtszaak is een doorbraak in de strijd tegen illegale muziekdiensten
in de Verenigde Staten. De uitkomst is vergelijkbaar met het Nederlandse
vonnis in de Mininova zaak. Ook daar ging het om een zakenmodel dat was
gebaseerd op overwegend illegaal aanbod en verplichtte de rechter een
effectief filtersysteem toe te passen op basis van titellijsten. Een
notice & takedown procedure disculpeert in zon geval niet. Op
dit moment is het niet meer mogelijk gebruik te
maken van LimeWire. Na opstarten van het systeem krijgen gebruikers
automatisch een legal notice dat LimeWire gestopt is en het zonder
toestemming uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal
illegaal is.

Lees verder

FIOD-ECD rolt "Masterbox" bende op

Afgelopen
week heeft de FIOD-ECD arrestaties en huiszoekingen verricht in een
internationaal onderzoek van het Functioneel Parket naar grootschalige
handel in illegale dvd’s en cd’s. Drie Nederlanders en een Belg zijn
aangehouden en in bewaring gesteld. Zes bedrijven en zes woningen zijn
doorzocht waarvan twee in België en Spanje. Zie persbericht Openbaar
Ministerie op:http://www.om.nl/actueel/nieuws-_en/@154330/aanhoudingen_in/Het
onderzoek is door de FIOD-ECD opgestart naar aanleiding van een
aangifte van BREIN nadat die de illegale Masterbox op het spoor kwam. In
2009 en eerder in 2010 werden door de politie in Polen en Italië
invallen gedaan in fabrieken die de illegale dvd’s en cd’s persten.De
Masterbox is een illegale verzameling films, tv series, muziekalbums,
hitparade muziek en popconcerten die maandelijks werd uitgebracht en
buiten de officiele kanalen werd verkocht. De doos bevatte 11 dvd’s en 1
cd’s. Daarop stonden elke keer rond de 7 bioscoopfilms, 16 afleveringen
van populaire tv series, 1 popconcert, 60 muziekalbums op mp3 en 20
singles. BREIN schat de maandelijkse oplage op meer dan 10.000 dozen die
voor prijzen rond de 40 euro werden verkocht. De bende is sinds begin
2006 actief. Tijdens de actie werd naar verluidt 100.000 euro aan
contanten aangetroffen.’Er wordt
duidelijk populair product aangeboden door de entertainment industrie
want ze worden aan alle kanten kaal geplukt door illegale handel, niet
alleen op het internet door websites die als superhelers opereren maar
ook nog steeds door ouderwetse dvd en cd bendes’, zegt BREIN directeur
Tim Kuik. ‘Het kost veel geld om een film, een muziekalbum of een
popconcert te financieren, als die investeringen niet terug verdiend
kunnen worden dan houdt op. Dat zou kwalijk zijn omdat er duidelijk in
een vraag wordt voorzien. Naast vertier gaat het ook om werkgelegenheid
en belastinginkomsten. Dat maakt het nog eens extra belangrijk, zeker in
deze tijd.’

Lees verder

Sony neemt PS3jailbreak in beslag onder illegale handelaren

Gisteren nam Sony Computer Entertainment (SCE) bij twee handelaren voor meer dan 10.000 euro aan illegale PS3jailbreak exemplaren in beslag. Daarbij is hen ook de ex-parte verbod met dwangsom betekend. Als zij doorgaan met de handel in illegale omzeilingsmiddelen komt hen dat op 1000 euro boete per illegaal product te staan. De handelaren kunnen opheffing van het ex-parte verbod vragen en SCE kan ook schadevergoeding eisen voor de illegale handel die reeds heeft plaats gevonden. Verdere juridische acties staan in de planning. Omzeilingsmiddelen maken het mogelijk om illegale kopieën van spellen op game consoles af te spelen. Zowel in de handel in illegale omzeilingsmiddelen als in de handel in illegale kopieën van games wordt veel geld verdiend. ‘Wij zagen mooie splinternieuwe spullen staan bij deze illegale handelaren, Die zijn vatbaar voor beslag en kunnen bij verkoop nog wel wat goed maken’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen die niet terug verdiend kunnen worden als er illegale kopieën verkocht en gebruikt worden. Het is dus goed voor zowel de consument als de bedrijven en voor zowel de innovatie als de werkgelegenheid om deze illegale handel een halt toe te roepen.’

Lees verder

Omzeiling beveiliging PS3 en andere consoles doelwit van handhaving

BREIN assisteert benadeelde rechthebbenden op computerspellen, consoles en handhelds bij de handhaving tegen de wettelijk verboden omzeiling van hun beveiliging tegen gebruik van illegale kopieën. In juli verbood de Nederlandse rechter de verkoop van R4 kaarten en omgebouwde Wii’s omdat die Nintendo’s beveiliging omzeilen. In Augustus kwam het nieuws dat de PlayStation 3 van Sony na drie jaar gehackt was en de zogenaamde PS3jailbreak omzeiling de markt zouden overspoelen. Net als Nintendo treedt ook Sony op tegen omzeiling van hun beveiliging tegen piraterij.
Inmiddels zijn verscheidene ex-parte verboden bij de rechter gehaald tegen internetwinkels die in de verboden PS3 omzeilingsmiddelen handelen. Bij zulke verboden is de inbreuk duidelijk en wordt de tegenpartij niet gehoord maar moet daar wel meteen op verbeurte van een dwangsom van 1000 Euro per product aan voldoen. Indien de winkel vindt dat het verbod ten onrechte is verleend kan zij opheffing vorderen, bij die procedure worden eiser en gedaagde alsnog beide gehoord. In de tussentijd moet de winkel echter aan het verbod blijven voldoen. Geen van de winkels heeft overigens opheffing aangevraagd. Sony zal de juridische acties tegen distributeurs van de PSJailbreak en soortgelijke omzeilingmiddelen voortzetten.
‘Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen, die kunnen niet terug verdiend worden als er illegale kopieën verkocht en gebruikt worden’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Goed dus voor zowel bedrijf, innovatie en werkgelegenheid als consument wanneer die illegaliteit een halt wordt toegeroepen’.
Het omzeilen van computerprogramma’s, waaronder ook games vallen, is overigens een strafbaar feit. Er gaat veel geld om in het illegale circuit waar verboden omzeilingchips gemaakt, verhandeld en ingebouwd worden. De overheid en het Openbaar Ministerie hebben echter als beleid dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van auteursrechthebbenden zelf is om hun rechten civielrechtelijk te handhaven. Stichting BREIN is opgericht door rechthebbenden om daar in hun gemeenschappelijk belang richting en uitvoering aan te geven. Rechthebbenden nemen daarnaast ook zelf actie indien zij dat vanuit hun specifieke belangen noodzakelijk achten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen. BREIN verleent ook daarbij vaak ondersteuning.
Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten van games, film, muziek en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk. BREIN treedt op tegen zowel de fysieke als de online verspreiding van illegale kopieën en verboden omzeilingsmiddelen van kopieerbeveiliging.

Lees verder

Hoger Beroep FTD openbaarmakingsvonnis

Vandaag diende voor het Hof in Den Haag het hoger beroep dat FTD indiende tegen het verbod om illegale kopieën van de film ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ toegankelijk te maken. Dit verbod was in eerste instantie ex-parte verkregen en daarna alsnog op tegenspraak bevestigd, waarbij de rechter concludeerde dat de handelswijze van FTD auteursrechtinbreuk door zelfstandige openbaarmaking opleverde. Uitspraak in het Hoger Beroep is op 16 november 2010.
FTD beweerde dat haar bemoeienissen met haar webdienst minimaal zijn en zij noch bij het uploaden noch bij het downloaden betrokken is. Onomstreden is dat FTD’s index voor meer dan 90% bestaat uit namen of codes (‘toegangsleutels’ aldus de rechter in eerste instantie) van bestanden die illegaal op Usenet worden aangeboden. 
FTD vindt dat haar dienst is toegestaan omdat haar gebruikers enkel zouden downloaden en downloaden volgens haar is toegestaan. De raadsman van filmproducent bestreed dat downloaden van illegaal aanbod is toegelaten maar beargumenteerde dat het punt irrelevant is omdat de handelswijze van FTD zelfstandige openbaarmaking oplevert. Maar ook als het Hof het daar niet mee eens zou zijn dan zou zij het verbod toch moeten toekennen omdat het gebruik dat FTD van het illegale aanbod maakt onrechtmatig is.
Het verschil tussen een verbod op basis van illegale openbaarmaking door FTD of door onrechtmatige daad is onder meer van belang omdat het invloed kan hebben op de vraag of zo een verbod in bijzonder spoedeisende gevallen ex-parte gegeven kan worden. Ex-parte betekent dat de tegenpartij niet gehoord wordt, die kan erna eventueel wel opheffing van het verbod vragen. De illegale beschikbaarheid van ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ was zo een spoedeisend geval omdat die tegelijk met de legale uitgave op internet en dvd plaats vond. 

Lees verder

BREIN eist verbod tegen FTD

Vandaag diende voor de Rechtbank Haarlem de zaak tussen Usenet portal FTD en
auteursrechtbeschermer stichting BREIN. FTD vraagt een verklaring voor recht
dat haar handelswijze rechtmatig is en BREIN eist een verbod tegen FTD. Uitspraak
is bepaald op 17 november 2010.
FTD is een dienst waardoor gebruikers eenvoudig  en makkelijk
entertainmentbestanden op Usenet kunnen vinden en downloaden, het gaat daarbij
vrijwel uitsluitend om illegaal aangeboden entertainmentbestanden zoals films,
TV series, games, muziek en digitale boeken. De illegale entertainmentbestanden
die via FTD worden aangeboden worden op kwaliteit gecontroleerd en indien nodig
verwijderd. FTD houdt echter vol dat zij er geen rekening mee hoeft te houden
dat de bestanden zonder toestemming van de rechthebbende worden aangeboden
omdat haar klanten enkel zouden downloaden en dat is volgens FTD toegestaan.
Eerder dit jaar oordeelde de Voorzieningenrechter in een zaak tussen Eyeworks
en FTD over de film ‘Komt een Vrouw bij de Dokter’ dat het handelen
van FTD zelf openbaarmaking oplevert omdat zij de beheerder is van de sleutel
waarmee haar klanten toegang krijgen tot auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Dit vonnis baarde enig opzien omdat in eerdere BREIN zaken de rechter de
handelswijze van vergelijkbare webdiensten had verboden op basis van
onrechtmatige daad in plaats van directe inbreuk. Het hoger beroep van FTD in
die zaak dient aanstaande donderdag in Den Haag.
BREIN zocht in de bodemprocedure van vandaag aansluiting bij het vonnis van de
Voorzieningenrechter dat FTD niet enkel onrechtmatig is maar ook zelf direct
inbreuk pleegt. Volgens BREIN probeert FTD de Rechtbank een rad voor ogen te
draaien met technische argumenten terwijl de Nederlandse auteurswet techniek
onafhankelijk is. Feitelijk levert FTD de toegangsleutel tot de bestanden en is
zij daarvoor aansprakelijk ook al staan die bestanden elders opgeslagen, dat is
in principe niet anders bij legale webwinkels, zo hielden Roos en Meddens
raadslieden van BREIN de Rechtbank voor.
Ook indien de Rechtbank tot het oordeel zou komen dat FTD niet zelf openbaar
maakt dan nog handelt zij onrechtmatig, aldus BREIN. FTD handelt immers evenals
eerder veroordeelde webdiensten zoals Zoekmp3, Shareconnector, Mininova en The
Pirate Bay, als een commercieel zakenmodel dat structureel gebruik maakt van de
beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. Net als die diensten behoort
ook FTD hoe dan ook haar illegale aanbod te staken en gestaakt te houden. Als
zij met haar zakenmodel door wil gaan dan behoort zij te controleren of
bestanden wel legaal worden aangeboden alvorens zij die via haar dienst
toegankelijk maakt. Of FTD’s klanten het illegale aanbod enkel downloaden of
ook zelf uploaden doet, evenals in bijvoorbeeld de Zoekmp3 zaak, niet ter zake,
aldus BREIN. Opvallend is overigens dat minimaal 19 van de 25 grootste
spotters tevens uploader van de entertainment bestanden naar Usenet is en
daarmee verantwoordelijk voor een substantieel deel van het via FTD
toegankelijke aanbod.
Verder betoogde BREIN dat FTD’s verwijdering van de NZB-knop die meer
direct downloaden mogelijk maakte enkel cosmetisch is enerzijds omdat
gebruikers onmiddellijk in de gelegenheid werden gesteld die te vervangen en
anderzijds omdat downloaden ook zonder de knop slechts een muisklik meer vergt.
Hoewel het ‘downloaden van illegaal aanbod mag’ betoog van FTD volgens
BREIN in deze zaak niet relevant is, merkte BREIN wel op dat dit betoog onjuist
is. Het gaat in elk geval niet op voor computersoftware en games omdat de
Nederlandse wet het voor eigen gebruik downloaden daarvan zonder toestemming
van de rechthebbende verbiedt. Daarnaast merkt BREIN op dat met betrekking tot
films, muziek en digitale boeken de uitzondering voor downloaden voor eigen gebruik
alleen van toepassing is als de downloader geen direct of indirect commercieel
oogmerk heeft en als er een billijke vergoeding wordt betaald. Er bestaat geen
vergoedingsysteem voor downloaden en in geval van aankoopvervangend downloaden
van gratis illegaal aanbod is er een commercieel oogmerk, namelijk het niet
betalen van de aankoopprijs. Bovendien is de legitimiteit van deze uitzondering
(d.w.z. het toestaan van voor eigen gebruik downloaden van illegaal aanbod)
juridisch omstreden en is die door de Nederlandse rechter in strijd beoordeeld
met de zogenaamde drie-stappen toets uit de EU auteursrechtrichtlijn. Die
bepaalt onder meer dat een uitzondering geen schade mag doen aan de normale
exploitatie.

Lees verder

Aanvaarding 'Gallo' rapport door Europees Parlement

Vorige week stemde een meerderheid van het Europees Parlement in met het rapport van rapporteur Gallo over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het rapport roept de Europese Commissie op wetgevingsinitiatieven te ontplooien ter bescherming van de legale markt voor entertainmentcontent waarbij een sleutelrol is weggelegd voor internetaanbieders in samenwerking met rechthebbenden. Het gaat behalve om muziek, ook om film, games en digitale boeken.Tegenstanders van het rapport uiten zorgen dat handhaving mogelijk tot inperking van vrijheid op Internet en vergaande filtering van verkeer zou kunnen leiden. Het rapport stelt echter geen specifieke sancties of oplossingen vast maar roept de Commissie op die te ontwikkelen. Het Parlement benadrukt in het rapport dat handhaving van intellectueel eigendom de in verdragen vastgelegde grondrechten moet respecteren, inclusief de fundamentele vrijheden op het internet, en constateert tevens dat ook intellectueel eigendom een fundamenteel recht is dat bescherming verdient.De grote groei in illegaal aanbod wordt volgens het rapport mede veroorzaakt door een gebrek aan legale alternatieven. De creatieve sector wordt daarom opgeroepen ervoor te zorgen dat er meer legaal aanbod beschikbaar komt en er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld die een betere en kostenefficiënte keuze aan consumenten geeft, inclusief ongelimiteerde abonneediensten. Tegelijkertijd wordt de Commissie opgeroepen om werk te maken van het vereenvoudigen van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen de EU.Het is nu aan de Commissie om gehoor te geven aan de oproep van het Parlement en wetgeving voor te bereiden. Omdat het rapport vaststelt dat bestaande onderzoeken inconsistent, incompleet, onvoldoende en verspreid zijn, zullen de wetsvoorstellen gepaard moeten gaan van een objectieve, onafhankelijke beoordeling van de gevolgen van illegaal gebruik op Internet en de bestrijding daarvan.

Lees verder