Blijf van mijn boeken af?

‘Las ik gisteren toch ineens dat de stichting Brein nu ook namens mij de jacht op u heeft geopend. Dat was schrikken.’ schrijft Karin Spaink in Het Parool van 13 April jongstleden [1]. Andere schrijvers schrikken er juist van dat hun boeken in grote getale illegaal op het internet worden aangeboden. BREIN zit overigens niet achter lezers aan maar achter grootschalige illegale aanbieders.

Lees verder

BREIN pakt door tegen illegale e-books

Sinds begin deze maand is BREIN begonnen met handhaving tegen grootschalig illegaal aanbod van digitale boeken op Internet. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft daarom verzocht.
De eerste acties vorige week waren gericht op advertenties op vraag-en-aanbod sites. In totaal werden enkele honderden advertenties van rond de 175 aanbieders van illegale e-books verwijderd. Het aanbod op zulke sites bestaat altijd uit hele lijsten digitale boeken waarvan er dan meerdere tegelijkertijd gekocht worden, zeg 20 voor 20 euro. De gemiddelde prijs is 1 euro per boek, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Je ziet ook illegale aanbieders die titels willen ruilen zodat ze een zo compleet mogelijk aanbod van populaire titels kunnen verkopen. Ook daarbij gaat het om hele waslijsten tegelijk.
Wij verwachten dat de vraag om digitale boeken door de komst van de iPad alleen maar toe zal nemen. Onder andere Apple levert die legaal met iBooks net zoals ze met iTunes voor de iPod gedaan hebben. Eerder had je voor digitale boeken al Amazon en het Nederlandse Bol.com. Toch zie je net als bij muziek, film en games dat legaal aanbod alleen niet voldoende is om illegaliteit de kop in te drukken. De consument is altijd op zoek naar de laagste prijs, als het even kan gratis, dus zal ook voor e-books de vraag naar illegale kopieën toenemen. BREIN gaat dat illegale aanbod in Nederland de pas afsnijden.
BREIN verzorgde al de handhaving voor rechthebbenden op films, muziek en games tegen inbreuk en structureel misbruik. Nu zijn daar ook digitale boeken bijgekomen. Naast het verwijderen van advertenties van illegale aanbieders en civiel- of strafrechtelijke vervolging van de grootste boosdoeners, gaat BREINs aandacht ook uit naar p2p (uitwissel) sites en usenet sites en servers waar gratis illegale e-books gedownload worden. BREIN verwijderde deze week twee bittorrent sites die onder meer rond de 25.000 links naar illegale e-books aanboden.
In het eerste kwartaal 2010, nog zonder e-books erbij, sloot BREIN 283 illegale websites af. De hoeveelheid links op die sites liep in de miljoenen. Ook werden 5.850 advertenties met illegaal aanbod verwijderd. Met 23 illegale aanbieders werd een schikking getroffen. Zij tekenden een onthoudingsverklaring die hen bij toekomstige inbreuk op 500 euro per illegale drager of bestand komt te staan. Tegen 42 illegale aanbieders loopt verder onderzoek. Belangrijk in het eerste kwartaal was ook de uitspraak in hoger beroep tegen de eigenaar van de illegale indexeringsite Shareconnector waarin het Hof Amsterdam het verbod van de voorzieningenrechter uit 2008 bekrachtigde. De site, die volgens het Hof als hobby zonder winstoogmerk gedreven werd, is onrechtmatig en moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.
 Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken. Dat komt ook tegen het aanbod van illegale kopieën van digitale boeken van pas, aldus Kuik.
 

Lees verder

Nederlandse usenet indexer staakt dienst na sommatie BREIN

Opnieuw kiest een Nederlandse Usenet indexer eieren voor zijn geld. De site bood nzb-links aan naar met name bestanden op usenet. Het ging daarbij onder meer om films, televisieseries, muziek en games. BREIN wilde de site voor de rechter brengen maar die staakte uiteindelijk haar activiteiten.
Aanvankelijk reageerde MasterNZB’s beheerder Stefan M op de sommatie van BREIN door de NZB-links te verwijderen en door te gaan met een copy-paste methode van verwijzen. Dat is dezelfde methode die FTD gebruikt maar niets verandert aan het feit dat de dienst nog steeds structureel van illegale bestanden op usenet gebruik maakt. Inmiddels heeft MasterNZB haar activiteiten geheel gestaakt. Tussen BREIN en FTD loopt momenteel een zaak voor de Nederlandse rechter.
Vorige week oordeelde de Engelse rechter over Usenet indexer Newsbin dat die dienst inbreuk pleegde door ongeautoriseerde openbaarmaking. De Nederlandse rechter oordeelt in het algemeen dat dit soort diensten onrechtmatig en schadeplichtig zijn omdat zij systematisch en structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het Internet.
Inmiddels zijn 15 Nederlandse usenet indexers door BREIN afgesloten omdat zij structureel naar illegale bestanden met films, televisieseries, games en muziek op Usenet verwezen.

Lees verder

Engelse rechter: Usenet indexer Newzbin maakt inbreuk

Deze week deed de Engelse rechter uitspraak in de zaak die verscheidene filmstudio’s verenigd in de Motion Picture Assocation hadden aangespannen tegen Usenet indexer Newzbin. De rechter oordeelde dat Newzbin aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuk en het faciliteren daarvan. Newzbin indexeerde  zogenaamde NZB-links naar content op Usenet. Het ging daarbij structureel om inbreukmakende films en televisieseries. Newzbin wordt bevolen niet langer auteursrechtelijk beschermde werken van de studio’s te indexeren. BREIN juicht de uitspraak toe. In Nederland is al een reeks vergelijkbare rechterlijke uitspraken gedaan tegen link-sites en p2p-(uitwissel)sites die structureel inbreuk faciliteren maar nog niet tegen Usenet indexers.
Stichting BREIN heeft het afgelopen jaar wel al 14 vergelijkbare Usenet indexers afgesloten die het niet op een rechtszaak hebben laten aankomen. Er loopt momenteel een rechtszaak tussen BREIN en FTD de grootste Nederlandse Usenet indexer. Ook op FTD draait het hoofdzakelijk om evident illegale bestanden. Naar aanleiding van de sommatie van BREIN heeft FTD de NZB-knop verwijderd waarmee het downloaden automatisch gestart wordt. Die kon echter meteen weer door gebruikers teruggeplaatst worden met een via FTD down te loaden programmaatje. FTD denkt blijkbaar dat zij aansprakelijkheid kan ontlopen omdat klanten die de NZB-knop niet hebben teruggeplaatst de toegangscodes nu moeten kopiëren om te gaan downloaden, zegt BREIN-directeur Tim Kuik.
Ook denkt FTD dat zij de dans kan ontspringen omdat veel van haar klanten enkel zouden downloaden. FTD gaat er daarbij gemakshalve maar even aan voorbij dat zij met haar zakenmodel in elk geval systematisch en structureel  toegang tot illegaal aanbod faciliteert. Dat is de kern waar het om draait. BREIN bestrijdt overigens dat klanten van FTD alleen zouden downloaden. Een deel van de klanten is ook uploader maar mag van FTD inmiddels alleen nog maar van spotten spreken, aldus Kuik.
Tenslotte wijst BREIN er op dat niet alle downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik in Nederland is toegestaan. Het downloaden van illegaal aangeboden games en software is nooit toegestaan. BREIN pleit ervoor om dit verbod op downloaden van illegaal aanbod expliciet uit te breiden naar muziek, films en digitale boeken. Overigens oordeelde de rechtbank in Den Haag in juni 2008 dat het toestaan van downloaden van illegaal aanbod in strijd is met internationale regelgeving. Tegen die uitspraak is hoger beroep aanhangig.
Stichting BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek en games tegen structurele inbreuk op hun rechten en richt haar civielrechtelijke handhaving op illegaal aanbod en het faciliteren daarvan.

Lees verder

Verlies werkgelegenheid in EU door internetpiraterij

Het Franse Tera Consultants publiceerde deze week de resultaten van een nieuwe studie die de waarde van de creatieve sector van de Europese Unie in kaart brengt. Zie dit artikel. In 2008 bedroeg het verlies 10 miljard euro aan inkomsten en meer dan 185.000 banen. De creatieve sector was in 2008 nog goed voor minstens 14 miljoen banen maar riskeert tegen 2015 1,2 miljoen mensen te moeten ontslaan.

Lees verder

Hof Amsterdam oordeelt indexering site ook in hoger beroep onrechtmatig.

De website Shareconnector is vandaag ook in hoger beroep door het Hof Amsterdam onrechtmatig bevonden. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel hash links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als keurmerk. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.
Het Hof oordeelde, evenals eerder de voorzieningenrechter die de site op vordering van BREIN verboden had, dat Shareconnector de bestanden niet zelf openbaar maakte omdat die niet over de bestanden zelf beschikte en geen bemoeienis had met het proces van up- en downloaden. De site is toch onrechtmatig omdat die het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om illegaal op het eDonkey netwerk aangeboden bestanden te krijgen. Hoewel een site in principe op het internet beschikbare bestanden mag selecteren, rubriceren en aan anderen toegankelijk maken, was deze site onrechtmatig omdat die het gebruik van bestanden die inbreuk maken op auteursrecht en naburige rechten systematisch en structureel faciliteerde en bevorderde. Dat de eigenaar/beheerder van de site dit als hobby zonder commercieel oogmerk deed, ontneemt niet het onrechtmatige karakter van zijn handelen. Het Hof oordeelde eveneens dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat rechthebbenden schade lijden door de beschikbaarheid van illegaal aangeboden bestanden op het Internet, ook als dat niet een-op-een zou zijn.
Het verbod van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 24 januari 2008 is hiermee bevestigd. De site moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1,000 Euro per dag met een maximum van 100,000 Euro.
Tegen de eigenaar/beheerder van Shareconnector evenals de eigenaren/beheerders van een vergelijkbare website en hun hosting provider loopt ook nog strafzaak in hoger beroep die dit voorjaar op zitting komt.
BREIN beschermt auteurs en naburig rechthebbenden op film, televisieseries, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder

BREIN – Shareconnector

Het Hof Amsterdam heeft het vonnis uit 2008 van de voorzieningenrechter Amsterdam in hoger beroep bevestigd. De website Shareconnector was ook naar het oordeel van het Hof onrechtmatig. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel has links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een specifieke locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als ‘keurmerk’. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.

Lees verder