Hardnekkige muziekpiraat schikt voor 12.000 euro

Gisteren vond voor de rechter in Den Bosch een comparitiezitting plaats tussen BREIN en een hardnekkige dvd-piraat de heer Marco D. uit dezelfde plaats. Een comparitie dient om te bekijken of partijen kunnen schikken, zo niet dan volgt uitspraak.
BREIN kent D. uit 2005 toen hij illegale kopieën aanbood via vraag-en-aanbod sites op Internet. Hij ondertekende een onthoudingsverklaring waarin hij zich verbond om bij toekomstige inbreuk 500 euro per illegale drager boete te betalen. Dit weerhield hem er echter niet van om in de daarop volgende jaren opnieuw illegale muziek-dvd’s en cd’s aan te bieden. D. bleek niet bereid om de te betalen boete te schikken waarop BREIN hem heeft gedagvaard.
D. ontkende aanvankelijk tijdens de zitting dat hij dwangsommen verbeurd zou hebben onder meer omdat hij de kopieën op een andere site had aangeboden dan oorspronkelijk. Ook beweerde hij dat het om tweede hands originelen zou gaan. Dat BREIN 19 illegale kopieën van hem had gekocht zou op louter toeval berusten. D. vermeldde bij de bestellingen: ‘Voor de duidelijkheid en eerlijkheid wil ik er wel bij vermelden, dat het om een kopie van het origineel gaat. Maar daar is ook de prijs na’.
Nadat de rechter aangaf dat zij gezien het bewijs vooralsnog weinig ruimte zag om de reeds gematigde eis van BREIN van 50.000 euro verder te matigen, bleek D. uiteindelijk toch bereid om een schikking te treffen. BREIN nam daarbij gezien de beperkte middelen van D. genoegen met 12.000 euro. Tevens werd de onthoudingsverklaring met dwangsom van 500 euro in het proces-verbaal van de zitting opgenomen zodat die bij een eventueel volgende inbreuk direct door de deurwaarder ten uitvoer gelegd kan worden.
BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek, games en digitale boeken tegen structurele inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder

Moet een commerciële Usenet provider filteren of niet?

 BREIN legde deze vraag voor aan de Nederlandse rechter.
Maandag 19 april vond de zitting plaats in de bodemprocedure die BREIN heeft aangespannen tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe.

Lees verder

Ierse rechter: “Er bestaat (op het Internet) geen vrijheid om de wet te overtreden”

In Ierland beoordeelde de rechter de overeenkomst tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op muziek en de ISP Eircom om herhaaldelijk gewaarschuwde internetgebruikers die volharden in het maken van inbreuken af te sluiten. De rechter oordeelde dat het Internet een communicatiemiddel is waarop de wet van toepassing is en dat er geen vrijheid bestaat om de wet te overtreden. De rechter kwalificeert het auteursrecht als een fundamenteel recht van een maker op zijn creatie dat hem in staat stelt zich te identificeren met zijn werk, het te verkopen en de opbrengst daarvan te genieten.
Op  website The Register staat een interessant commentaar, zie http://www.theregister.co.uk/2010/04/19/charleton_eircom_emi/. Onder andere dat dit rechterlijk oordeel een sterke afwijzing is van het idee dat alles op Internet is toegestaan en er geen wetten gelden en geen aansprakelijkheid. De bekendste uitdrukking van dit idee komt van John Perry Barlow in zijn Onafhankelijkheidsverklaring Van Cyberspace waarin hij de regeringen van de industriële maatschappij waarschuwt: Jullie hebben geen zeggenschap daar waar wij samenkomen, zie https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
De rechter ziet de inbreuk door internetgebruikers als een civielrechtelijke aangelegenheid in plaats van een strafrechtelijke. Dat is ook het gezichtspunt van BREIN met betrekking tot het verbod op downloaden van illegaal aanbod. Het gaat er daarbij om dat het exclusieve toestemmingsrecht terug bij de maker komt en er dus gelicentiëerd kan worden. Het mogelijk maken van legale zakenmodellen is het doel. De aanpak van BREIN richt zich op illegale zakenmodellen. Eventuele handhaving tegen inbreukmakende downloaders zou op basis van onrechtmatigheid en anonimiteit plaats moeten vinden en niet op basis van strafrecht. Zulke handhaving zou in samenspraak met ISPs moeten gaan en onder toezicht van de overheid tot stand moeten komen. In plaats van (tijdelijke) afsluiting kan daarbij ook aan een andere sanctie gedacht worden, zoals een tijdelijke beperking van de dienstverlening (zoals de beperking van de datalimiet).
De uitspraak van de Ierse rechter vindt u hier.

Lees verder

Concept ACTA verdrag wordt openbaar

 
Concept ACTA verdrag wordt openbaar
De landen die samen over de zogenaamde ACTA onderhandelen, hebben in een gemeenschappelijke verklaring (zie tekst hieronder) aangekondigd dat zij nu zodanig gevorderd zijn met hun besprekingen dat zij het concept van het verdrag later deze week openbaar zullen maken. De ACTA is een verdrag over gemeenschappelijke maatregelen tegen namaak (verspreiding van illegale kopieën van merkproducten) en piraterij (illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk).
De verklaring wijst er op dat het verdrag in overeenstemming zal zijn met de bestaande verdragen en niet zal afdoen aan het respecteren door deelnemende landen van de fundamentele rechten en vrijheden van haar burgers. In tegenstelling tot geruchten is er geen sprake van een verplichting  voor douane om bagage of electronische apparatuur van reizigers te doorzoeken.  Hoewel de deelnemers wel het belang erkennen om tegen Internet piraterij op te treden,  is er geen voorstel dat landen een graduated response of three strike aanpak introduceren. Dat is de aanpak die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als wet is aangenomen en als ultieme sanctie voor volhardende inbreukmakende downloaders een tijdelijke afsluiting van de internetverbinding mogelijk maakt.
 
Brussels and Wellington, 16 April 2010
Joint Statement on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
The 8th round of negotiations on the proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was held in Wellington, New Zealand from 12-16 April 2010, hosted by New Zealand. Participants were welcomed by New Zealands Minister of Trade Hon Tim Groser at a function attended by a wide range of stakeholders with an interest in the ACTA negotiations.
Participants in the negotiations included Australia, Canada, the European Union, represented by the European Commission, the EU Presidency (Spain) and EU Member States, Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States of America.
The Participants had constructive and intensive discussions. They provided a much improved understanding of respective national regimes and how they worked in practice. Based on this understanding, good progress was made toward narrowing existing differences, in the areas of Civil Enforcement, Border Measures, Criminal Enforcement and Special Measures for the Digital Environment. In addition the participants held constructive discussions regarding the scope of intellectual property rights covered in ACTA.
Overall, therefore, there was a general sense from this session that negotiations have now advanced to a point where making a draft text available to the public will help the process of reaching a final agreement. For that reason, and based on the specific momentum coming out of this meeting, participants have reached unanimous agreement that the time is right for making available to the public the consolidated text coming out of these discussions, which will reflect the substantial progress made at this round.
It is intended to release this on Wednesday 21 April.
In agreeing to release publicly this draft text in the particular circumstances of this negotiation, participants reaffirmed the importance of maintaining the confidentiality of their respective positions in trade negotiations.
ACTA will not interfere with a signatorys ability to respect its citizens fundamental rights and liberties, and will be consistent with the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and will respect the Declaration on TRIPS and Public Health.
There is no proposal to oblige ACTA participants to require border authorities to search travellers baggage or their personal electronic devices for infringing materials. In addition, ACTA will not address the cross-border transit of legitimate generic medicines.
While the participants recognise the importance of responding effectively to the challenge of Internet piracy, they confirmed that no participant is proposing to require governments to mandate a graduated response or three strikes approach to copyright infringement on the Internet.
The participants agreed that the next meeting would be hosted by Switzerland in June 2010. They also reaffirmed their commitment to continue their work with the aim of concluding ACTA as soon as possible in 2010.
For further information
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/
 

Lees verder

Blijf van mijn boeken af?

‘Las ik gisteren toch ineens dat de stichting Brein nu ook namens mij de jacht op u heeft geopend. Dat was schrikken.’ schrijft Karin Spaink in Het Parool van 13 April jongstleden [1]. Andere schrijvers schrikken er juist van dat hun boeken in grote getale illegaal op het internet worden aangeboden. BREIN zit overigens niet achter lezers aan maar achter grootschalige illegale aanbieders.

Lees verder

BREIN pakt door tegen illegale e-books

Sinds begin deze maand is BREIN begonnen met handhaving tegen grootschalig illegaal aanbod van digitale boeken op Internet. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft daarom verzocht.
De eerste acties vorige week waren gericht op advertenties op vraag-en-aanbod sites. In totaal werden enkele honderden advertenties van rond de 175 aanbieders van illegale e-books verwijderd. Het aanbod op zulke sites bestaat altijd uit hele lijsten digitale boeken waarvan er dan meerdere tegelijkertijd gekocht worden, zeg 20 voor 20 euro. De gemiddelde prijs is 1 euro per boek, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Je ziet ook illegale aanbieders die titels willen ruilen zodat ze een zo compleet mogelijk aanbod van populaire titels kunnen verkopen. Ook daarbij gaat het om hele waslijsten tegelijk.
Wij verwachten dat de vraag om digitale boeken door de komst van de iPad alleen maar toe zal nemen. Onder andere Apple levert die legaal met iBooks net zoals ze met iTunes voor de iPod gedaan hebben. Eerder had je voor digitale boeken al Amazon en het Nederlandse Bol.com. Toch zie je net als bij muziek, film en games dat legaal aanbod alleen niet voldoende is om illegaliteit de kop in te drukken. De consument is altijd op zoek naar de laagste prijs, als het even kan gratis, dus zal ook voor e-books de vraag naar illegale kopieën toenemen. BREIN gaat dat illegale aanbod in Nederland de pas afsnijden.
BREIN verzorgde al de handhaving voor rechthebbenden op films, muziek en games tegen inbreuk en structureel misbruik. Nu zijn daar ook digitale boeken bijgekomen. Naast het verwijderen van advertenties van illegale aanbieders en civiel- of strafrechtelijke vervolging van de grootste boosdoeners, gaat BREINs aandacht ook uit naar p2p (uitwissel) sites en usenet sites en servers waar gratis illegale e-books gedownload worden. BREIN verwijderde deze week twee bittorrent sites die onder meer rond de 25.000 links naar illegale e-books aanboden.
In het eerste kwartaal 2010, nog zonder e-books erbij, sloot BREIN 283 illegale websites af. De hoeveelheid links op die sites liep in de miljoenen. Ook werden 5.850 advertenties met illegaal aanbod verwijderd. Met 23 illegale aanbieders werd een schikking getroffen. Zij tekenden een onthoudingsverklaring die hen bij toekomstige inbreuk op 500 euro per illegale drager of bestand komt te staan. Tegen 42 illegale aanbieders loopt verder onderzoek. Belangrijk in het eerste kwartaal was ook de uitspraak in hoger beroep tegen de eigenaar van de illegale indexeringsite Shareconnector waarin het Hof Amsterdam het verbod van de voorzieningenrechter uit 2008 bekrachtigde. De site, die volgens het Hof als hobby zonder winstoogmerk gedreven werd, is onrechtmatig en moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.
 Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken. Dat komt ook tegen het aanbod van illegale kopieën van digitale boeken van pas, aldus Kuik.
 

Lees verder

Nederlandse usenet indexer staakt dienst na sommatie BREIN

Opnieuw kiest een Nederlandse Usenet indexer eieren voor zijn geld. De site bood nzb-links aan naar met name bestanden op usenet. Het ging daarbij onder meer om films, televisieseries, muziek en games. BREIN wilde de site voor de rechter brengen maar die staakte uiteindelijk haar activiteiten.
Aanvankelijk reageerde MasterNZB’s beheerder Stefan M op de sommatie van BREIN door de NZB-links te verwijderen en door te gaan met een copy-paste methode van verwijzen. Dat is dezelfde methode die FTD gebruikt maar niets verandert aan het feit dat de dienst nog steeds structureel van illegale bestanden op usenet gebruik maakt. Inmiddels heeft MasterNZB haar activiteiten geheel gestaakt. Tussen BREIN en FTD loopt momenteel een zaak voor de Nederlandse rechter.
Vorige week oordeelde de Engelse rechter over Usenet indexer Newsbin dat die dienst inbreuk pleegde door ongeautoriseerde openbaarmaking. De Nederlandse rechter oordeelt in het algemeen dat dit soort diensten onrechtmatig en schadeplichtig zijn omdat zij systematisch en structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het Internet.
Inmiddels zijn 15 Nederlandse usenet indexers door BREIN afgesloten omdat zij structureel naar illegale bestanden met films, televisieseries, games en muziek op Usenet verwezen.

Lees verder