BREIN Newsflash: Court orders Usenet Providers to identify large scale uploaders

This week BREIN successfully forced two Usenet providers in preliminary injunction proceedings to provide the identity details (name, address, payment details and IP-addresses) of two anonymous uploaders of more than 2,000 eBooks under a penalty of 1,000, – Euro a day.

Lees verder

Rechter verplicht Usenet providers grote uploaders te identificeren

BREIN heeft met succes twee Usenet providers in kort geding gedwongen de identificerende gegevens (naam, adres, betaalgegevens en IP-adressen) van twee anonieme uploaders van meer dan 2.000 ebooks af te geven onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,- Euro per dag.

Lees verder

BREIN vordert NAW-gegevens grote uploaders van Usenet providers

Afgelopen week vorderde BREIN een bevel van de voorzieningenrechter
te Haarlem tot afgifte door twee usenet providers van identificerende
gegevens van twee anonieme uploaders van meer dan 2000 boeken. De
uploaders reageerden niet op mail van BREIN. De providers, eerst Eweka
en daarna Usenetter, sloten weliswaar de accounts af maar weigerden
identificerende gegevens vrijwillig aan BREIN te verstrekken, waarna de
uploaders via weer andere providers waaronder een buitenlandse zijn gaan
uploaden. BREIN verzocht de providers de gegevens lopende de procedure
te bewaren.

Lees verder

3 illegale sites met (links naar) ebooks offline na klacht van BREIN

Vorige week heeft BREIN met succes de jacht geopend op twee illegale sites waarop links stonden naar ebooks. De bestanden zelf stonden bij een cyberlocker, die de bestanden niet verwijderde op verzoek van rechthebbenden en alleen al daarom ook als onrechtmatig handelende dienst moet worden gezien. De jacht van BREIN zag daarom tevens op de locker. Bij de hosting van de sites en de locker waren twee Nederlandse hostingproviders betrokken. Beide hostingproviders hebben voldaan aan het takedown verzoek van BREIN. Omdat deze sites hun activiteiten in het buitenland doorzetten, doet BREIN nu vervolg onderzoek waarbij gekeken wordt of de verantwoordelijken achter de sites en de locker kunnen worden achterhaald en tevens of deze diensten ook in het buitenland kunnen worden afgesloten.

Lees verder

Gerechtelijk bevel tegen online inbreuk vanuit Turkije

BREIN heeft een ex parte bevel behaald tegen een persoon die vanuit Turkije in Nederland inbreuk maakte op de rechten van de bij BREIN aangesloten partijen. De (Nederlandse) dader verstuurde vanuit Istanbul via internet en fysieke post tegen betaling illegale kopieën van tv-series en games aan Nederlandse klanten.

Lees verder

Opnieuw schikking met illegale uploader, totaal nu 75.000 euro aan 'boetes'

Stichting BREIN heeft afgelopen week opnieuw geschikt met een uploader en tevens moderator van het 2Lions-Team voor 7.500 euro. De uploader plaatste veelvuldig torrents voor illegale Nederlandstalig ondertitelde films en series op illegale websites zoals The Pirate Bay en KickassTorrents. Hij is bezig de torrents te verwijderen.

Lees verder