BREIN Overview 2016 and Preview 2017

2017 Preview

Our motto is Legal Offer, Awareness and Enforcement

The
starting-point of collective enforcement by BREIN remains that legal
offer, both free and against payment, needs the support of enforcement
against illegal offer competition. This is the more stringent in the
online environment. Practice proves that this is still necessary, when
everything that is illegally on offer is also legally available online.
After all, “because it’s for free” is the major reason for illegal use,
followed at some distance by “earlier online availability”.

Enforcement
therefore is not only essential to creation and production, but also to
online and offline distribution and further investment in their
innovation. Next to competitive legal offer and consumer information,
enforcement is necessary to render and keep illegal offer and its uses
under control.

Lees verder

Rechterlijk verbod tegen Live Bioscoop op Facebook

Vandaag betekende BREIN een ex parte rechterlijk verbod tegen de
23-jarige Rotterdammer C die een Facebook pagina beheerde, “Live
Bioscoop” https://www.facebook.com/livebioscoop/,
waarop hij dagelijks gratis films vertoonde zonder toestemming van
rechthebbbenden. Eerder deze week berichtte het Algemeen Dagblad over
deze pagina, http://www.ad.nl/binnenland/facebook-platform-voor-illegaal-streamen-films~ae3e2232/. Het ging onder meer om films die nog in de bioscoop draaien.

Lees verder

BREIN overzicht 2016 en vooruitzicht 2017

Vooruitzicht 2017

Legaal aanbod èn handhaving blijft het motto

Uitgangspunt voor de collectieve handhaving door BREIN blijft dat legaal aanbod, zowel gratis als betaald, de ondersteuning nodig heeft van handhaving tegen concurrentie door illegaal aanbod. Dit geldt des te meer in de online omgeving. De praktijk wijst uit dat dit ook zo blijft wanneer alles dat illegaal te krijgen is ook legaal online beschikbaar is. “Omdat het gratis is” is immers de belangrijkste reden voor illegaal gebruik, “eerdere online beschikbaarheid” staat met enige afstand op de tweede plaats.

Handhaving is daarom niet alleen essentieel voor creatie en productie maar ook voor distributie online en offline en de verdere investering in innovatie daarvan. Naast competitief legaal aanbod en voorlichting aan consumenten, is handhaving nodig om illegaal aanbod en het gebruik daarvan beheersbaar te maken en te houden.

Lees verder

​Gerechtelijk bevel tegen verkoper van ereaders met illegale ebooks

Op de valreep van 2016 heeft BREIN een ex parte bevel gekregen tegen een aanbieder van e-readers voorzien van duizenden illegaal gekopieerde ebooks. De aanbieder gebruikte Marktplaats om zijn e-readers aan te bieden en te verkopen. Een proefbestelling leerde BREIN dat hij daadwerkelijk de aangeboden e-reader leverde met daarop ruim 7.500 illegale ebooks. De aanbieder had deze zelf van illegale bronnen op het internet gehaald en had daarbij tevens zelf de foutieve titels en informatie handmatig aangepast voor optimaal gebruiksgemak. Op de dag van afgifte van de beschikking had de aanbieder diverse advertenties online staan.

Lees verder

BREIN ontmantelt geheime Facebookgroep

Op last van BREIN is een clandestiene Facebookgroep ontmanteld die werd
gebruikt voor het uitwisselen van illegale ebooks. Aan de betreffende
groep was een achttal zogenaamde ‘bibliotheken’ met illegale digitale
kopieën van boeken gekoppeld. Al deze bibliotheken zijn per direct
opgeheven en leeggemaakt.

Lees verder

Zitting 'Laat Ondertitels Vrij' tegen BREIN

Op 16 september 2016 diende voor de Rechtbank te Amsterdam de comparitiezitting van de Stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV) tegen Stichting BREIN. SLOV wil een verklaring voor recht dat het onder omstandigheden legaal is om ondertitels voor films te maken en te verspreiden. Tevens wil SLOV dat de rechter verklaart dat BREIN onrechtmatig gehandhaafd heeft omdat zij te weinig tijd voor overleg zou hebben gegeven en niet specifiek heeft aangegeven voor welke rechthebbenden en titels zij optreedt.

Lees verder

Verkoper Usenet abonnementen moet persoonsgegevens illegale uploaders aan BREIN afstaan

Deze week wees de voorzieningenrechter te Den Bosch de vordering toe van
BREIN tegen de verkoper van usenet abonnementen om persoonsgegevens van
illegale uploaders af te staan. Ook moet de verkoper zijn administratie
zo inrichten dat hij aan toekomstige verzoeken om afgifte kan voldoen.
Het niet op eerste gemotiveerd verzoek verstrekken in een duidelijk
geval van illegaliteit is onrechtmatig, aldus de rechter. De verkoper
had deze gegevens vrijwillig behoren af te staan.

Lees verder