Home Nieuws Bestuurders aansprakelijk voor verkoop illegale IPTV

Bestuurders aansprakelijk voor verkoop illegale IPTV

De Rechtbank te Maastricht heeft op 16 maart 2022 geoordeeld dat een viertal bedrijven alsmede hun twee bestuurders aansprakelijk zijn voor de schade door hun verkoop van tv-boxen, IPTV-abonnementen en links naar illegale IPTV. De twee en hun BV’s Leaper, Growler, Ultimo en DitisTV stonden aan het hoofd van tientallen webshops waarmee zij zulke inbreukmakende handel dreven. Illegale IPTV bestaat uit ongeautoriseerd aanbod van duizenden tv-kanalen met (live-)uitzendingen, sport, film en series voor rond de 10 euro per maand. Dankzij gerechtelijke procedures van BREIN is het in de EU en Nederland vaste rechtspraak dat daarmee inbreuk wordt gemaakt.

De handelaren gaven geen gehoor aan verscheidene sommaties van BREIN sinds 2014 om hun illegale verkoop te staken. In 2018 verbood de rechter de handel op verbeurte van een dwangsom die kon oplopen tot 1 miljoen euro. De twee bestuurders tekenden daarna wel een onthoudingsverklaring maar weigerden uiteindelijk een financiële schikking. Daarop legde BREIN samen met Talpa, RTL en destijds Fox bewijs- en derdenbeslag en spande een bodemprocedure aan. Daarin is nu uitspraak gedaan.

De rechtbank oordeelt dat de bestuurders persoonlijk en hun BV’s “willens en wetens en met winstoogmerk gedurende lange periode volhard hebben” in hun inbreukmakende handel. Dat sprake was van “een welbewuste keuze” maakt de rechtbank onder andere op uit een e-mailwisseling van de bestuurders waarin het volgende valt te lezen:

“Wellicht dat de markt binnen nu en een jaar echt kapot is door de hele concurrentie en BREIN. Met 100 shops kunnen we de markt helemaal naar zn moeder neuken! Als we over een jaar een flink pak duiten hebben kunnen we dan in een nieuwe business stappen.”

De rechtbank verklaart dat de BV’s en ook de bestuurders persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade “nader op te maken bij staat” en veroordeelt ze in de proceskosten begroot op € 20.764,21. Alle verweren als zou het aanbod van links naar illegaal aanbod geen inbreuk maken, eiseressen niet-ontvankelijk zijn en het bewijs onrechtmatig gedeeld zijn, worden door de rechtbank afgewezen en ook daarin zijn de gedaagden veroordeeld tot betaling van de proceskosten van € 2.252,00. Totaal te betalen proceskosten zijn dus 23.000 euro.

‘Schade nader op te maken bij staat’ betekent dat daarover nog een aparte procedure gevoerd zal worden wanneer partijen daarover geen schikking kunnen bereiken. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders zelf betekent dat deze veroordeling hen dwars zal blijven zitten tenzij ze ter finale kwijting schikken.

“Deze jongens probeerden het zo lang mogelijk uit te zingen om nog zoveel mogelijk geld naar binnen te harken. Dat komt ze nu duur te staan. Doordat ze ook persoonlijk aansprakelijk zijn, kunnen ze zich niet meer achter hun BV-tjes verschuilen”, aldus BREIN directeur Tim Kuik.

Lees het vonnis hier…

Zie eerdere berichtgeving hier…