Home Nieuws Met vergunning AP moet Ziggo waarschuwingen BREIN doorsturen

Met vergunning AP moet Ziggo waarschuwingen BREIN doorsturen

De voorzieningenrechter te Utrecht heeft vandaag bepaald dat Ziggo vooralsnog geen waarschuwingen van BREIN over inbreuk kan doorsturen aan haar klanten. Het gebeurt vaak dat die klanten frequent of langdurig illegaal bestanden van boeken, films en muziek uploaden. BREIN vorderde dat Ziggo een voorlichtende waarschuwing doorstuurt aan die klanten maar die weigert dat. Volgens de rechter is die weigering onrechtmatig als Ziggo voor het doorsturen een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft.

Hoewel de belangenafweging in het voordeel van BREIN uitvalt, wordt de vordering tot doorsturen afgewezen omdat Ziggo die vergunning niet heeft. BREIN concludeert daaruit dat Ziggo onrechtmatig handelt als zij geen vergunning aanvraagt zodat zij volgens de rechter alsnog waarschuwingen kan, en ook moet doorsturen. Overigens constateert de rechter dat BREIN wél aan de AVG voldoet en dat haar verwerking gerechtvaardigd is.

BREIN gaat in hoger beroep: “Wij zijn van mening dat de AVG wel degelijk de ruimte verschaft om de waarschuwingen omtrent inbreuk door te sturen zonder dat daar een vergunning voor hoeft te worden aangevraagd”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Zie het persbericht van de rechtbank hier: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Ziggo-hoeft-geen-waarschuwingsbrieven-van-Brein-door-te-sturen.aspx

“Brein en Ziggo zijn allebei verwerkingsverantwoordelijke en moeten daarom allebei aan alle regels van de AVG voldoen. Brein voldoet daaraan. Ziggo niet. Ziggo heeft een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig.”

Zie de uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:297