Home Nieuws Rechter wijst blokkering toe tegen zes inbreukmakende torrentsites

Rechter wijst blokkering toe tegen zes inbreukmakende torrentsites

Vorige week wees de voorzieningenrechter te Rotterdam op vordering van BREIN de blokkering toe van zes grote evident illegale bittorrent sites, bekend als rarbg, 1337x, yts, limetorrents, eztv en kickasstorrents, alsmede tientallen proxy’s en mirrors voor die sites. De sites zijn qua inhoud en functie vergelijkbaar met The Pirate Bay die al geblokkeerd wordt waarna het bezoek daar met meer dan 95% terug is gelopen.

Een deel van de gebruikers is daarna hun heil bij deze sites gaan zoeken, het gaat om honderdduizenden Nederlandse gebruikers die voor miljoenen bezoeken per maand zorgen. Het gaat evenals bij The Pirate Bay om dynamische blokkering, dat wil zeggen dat BREIN de sites en proxy’s monitort en periodiek eventuele wijzigingen doorgeeft. Wanneer een geblokkeerde site stopt met inbreuk maken dan kan die gedeblokkeerd worden.

Nadat eerder de juridische strijd om blokkering van The Pirate Bay na meer dan 10 jaar werd beslecht, sloten BREIN en de grote Nederlandse internet access providers alsmede NLconnect vorig jaar een blokkeerconvenant onder leiding van de minister van justitie. Daarin werd afgesproken dat een blokkeervonnis tegen één van de grote providers door de andere providers zal worden nagevolgd zonder dat daar aparte vonnissen tegen gehaald hoeven te worden. Dit eerste vonnis onder dat convenant zal daarvoor door BREIN rondgestuurd worden. Hoewel geen deelnemer aan het convenant, verwijdert ook Google alle verwijzingen naar de domeinen waarop een blokkeerbevel ziet.

Onderzoek van Carnegie Mellon toont aan dat illegaal verkeer daalt en legaal gebruik toeneemt wanneer eenmaal de grootste boosdoeners worden geblokkeerd. Daarom richt BREIN haar vizier ondertussen alweer op andere illegale aanbieders die voor blokkering in aanmerking komen.

“Als een illegale bron ontoegankelijk wordt gemaakt, is er voor een deel sprake van verplaatsing naar andere illegale bronnen maar in de praktijk wordt dat waterbed effect steeds minder naarmate er meer geblokkeerd wordt”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “In combinatie met voldoende legaal aanbod, neemt illegaal gebruik af wanneer je tegen illegale aanbieders optreedt.”

“Gratis of goedkoper dan legaal blijft aantrekkelijk. De verhouding tussen illegaal gebruik en gemiste omzet in een markt als Nederland ligt zo’n beetje tussen één op drie en één op vijf. De schade is dus groot en een maatregel als blokkering voegt zo’n 10 tot 20% toe aan legaal gebruik”, aldus Kuik.

Het dictum van het vonnis luidt als volgt:

De beslissing

De voorzieningenrechter
5.1. beveelt DFN om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis haar diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, zolang de Platforms een evident inbreukmakend karakter hebben, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang van haar klanten tot:
a. de domeinnamen/(sub)domeinen via welke de Platforms opereren, te weten:

  1. (www.)rarbg.to;
  2. yts.mx, yts.lt, yts.am, yts.ag;
  3. eztv.re, eztv.ag, eztv.it, eztv.ch, eztv.wf eztv.tf, eztv.yt;
  4. (www.)limetorrents.pro, limetorrents. info, limetorrents.cc, limetorrents.asia, limetorrents.co, limetorrents.zone, limetor.com, limetor.pro;
  5. (www.)1337x.to, (www.)1337x.st, (www)x1337x.ws, (www)x1337x.eu, (www.)x1337x.se, (www.)1337x.gd;
  6. kickasstorrents.to, katcr.to, kickasstorrent.cr, kickasstorrents.cr, kat.am;

b. de (sub)domeinnamen via welke de Platforms bereikbaar zijn, die zijn opgenomen in de aan dit vonnis gehechte en door de griffier gewaarmerkte kopie van productie 7 van BREIN;
c. de IP-adressen via welke de Platforms opereren, waaronder het op dit moment enige bekende IP-adres van rarbg.to met nummer 185.37.100.122,

5.2. beveelt DFN om, voor het geval de Platforms gaan opereren via andere/aanvullende IP-adressen en/of (sub)domeinnamen dan die genoemd onder 5.1 en/of de Platforms bereikbaar worden via andere/aanvullende (sub)domeinnamen dan die genoemd onder 5.1, zolang de Platforms proxy’s en mirrors van hetzelfde platform zijn die eenzelfde of vrijwel identieke inhoud en een evident inbreukmakend karakter hebben, de toegang van haar klanten tot deze andere/aanvullende IP-adressen en/of (sub) domeinnamen te blokkeren en geblokkeerd te houden, binnen vijf werkdagen na aanlevering door BREIN, per e-mail, op een door DFN aan te wijzen e-mailadres, van de juiste IP-adressen en/of (sub)domeinnamen,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.