logo

Concept ACTA verdrag wordt openbaar

Gepubliceerd op 19/04/2010 om 15:00 | Link

† Concept ACTA verdrag wordt openbaar De landen die samen over de zogenaamde ACTA onderhandelen, hebben in een gemeenschappelijke verklaring (zie tekst hieronder) aangekondigd dat zij nu zodanig gevorderd zijn met hun besprekingen dat zij het concept van het verdrag later deze week openbaar zullen maken. De ACTA is een verdrag over gemeenschappelijke maatregelen tegen namaak (verspreiding van illegale kopieŽn van merkproducten) en piraterij (illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk). De verklaring wijst er op dat het verdrag in overeenstemming zal zijn met de bestaande verdragen en niet zal afdoen aan het respecteren door deelnemende landen van de fundamentele rechten en vrijheden van haar burgers. In tegenstelling tot geruchten is er geen sprake van een verplichting† voor douane om bagage of electronische apparatuur van reizigers te doorzoeken.† Hoewel de deelnemers wel het belang erkennen om tegen Internet piraterij op te treden,† is er geen voorstel dat landen een graduated response of three strike aanpak introduceren. Dat is de aanpak die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als wet is aangenomen en als ultieme sanctie voor volhardende inbreukmakende downloaders een tijdelijke afsluiting van de internetverbinding mogelijk maakt. † Brussels and Wellington, 16 April 2010 Joint Statement on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) The 8th round of negotiations on the proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was held in Wellington, New Zealand from 12-16 April 2010, hosted by New Zealand. Participants were welcomed by New Zealands Minister of Trade Hon Tim Groser at a function attended by a wide range of stakeholders with an interest in the ACTA negotiations. Participants in the negotiations included Australia, Canada, the European Union, represented by the European Commission, the EU Presidency (Spain) and EU Member States, Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States of America. The Participants had constructive and intensive discussions. They provided a much improved understanding of respective national regimes and how they worked in practice. Based on this understanding, good progress was made toward narrowing existing differences, in the areas of Civil Enforcement, Border Measures, Criminal Enforcement and Special Measures for the Digital Environment. In addition the participants held constructive discussions regarding the scope of intellectual property rights covered in ACTA. Overall, therefore, there was a general sense from this session that negotiations have now advanced to a point where making a draft text available to the public will help the process of reaching a final agreement. For that reason, and based on the specific momentum coming out of this meeting, participants have reached unanimous agreement that the time is right for making available to the public the consolidated text coming out of these discussions, which will reflect the substantial progress made at this round. It is intended to release this on Wednesday 21 April. In agreeing to release publicly this draft text in the particular circumstances of this negotiation, participants reaffirmed the importance of maintaining the confidentiality of their respective positions in trade negotiations. ACTA will not interfere with a signatorys ability to respect its citizens fundamental rights and liberties, and will be consistent with the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and will respect the Declaration on TRIPS and Public Health. There is no proposal to oblige ACTA participants to require border authorities to search travellers baggage or their personal electronic devices for infringing materials. In addition, ACTA will not address the cross-border transit of legitimate generic medicines. While the participants recognise the importance of responding effectively to the challenge of Internet piracy, they confirmed that no participant is proposing to require governments to mandate a graduated response or three strikes approach to copyright infringement on the Internet. The participants agreed that the next meeting would be hosted by Switzerland in June 2010. They also reaffirmed their commitment to continue their work with the aim of concluding ACTA as soon as possible in 2010. For further information http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/

BREIN pakt door tegen illegale e-books

Gepubliceerd op 14/04/2010 om 15:00 | Link

Sinds begin deze maand is BREIN begonnen met handhaving tegen grootschalig illegaal aanbod van digitale boeken op Internet. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft daarom verzocht. De eerste acties vorige week waren gericht op advertenties op vraag-en-aanbod sites. In totaal werden enkele honderden advertenties van rond de 175 aanbieders van illegale e-books verwijderd. Het aanbod op zulke sites bestaat altijd uit hele lijsten digitale boeken waarvan er dan meerdere tegelijkertijd gekocht worden, zeg 20 voor 20 euro. De gemiddelde prijs is 1 euro per boek, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Je ziet ook illegale aanbieders die titels willen ruilen zodat ze een zo compleet mogelijk aanbod van populaire titels kunnen verkopen. Ook daarbij gaat het om hele waslijsten tegelijk. Wij verwachten dat de vraag om digitale boeken door de komst van de iPad alleen maar toe zal nemen. Onder andere Apple levert die legaal met iBooks net zoals ze met iTunes voor de iPod gedaan hebben. Eerder had je voor digitale boeken al Amazon en het Nederlandse Bol.com. Toch zie je net als bij muziek, film en games dat legaal aanbod alleen niet voldoende is om illegaliteit de kop in te drukken. De consument is altijd op zoek naar de laagste prijs, als het even kan gratis, dus zal ook voor e-books de vraag naar illegale kopieŽn toenemen. BREIN gaat dat illegale aanbod in Nederland de pas afsnijden. BREIN verzorgde al de handhaving voor rechthebbenden op films, muziek en games tegen inbreuk en structureel misbruik. Nu zijn daar ook digitale boeken bijgekomen. Naast het verwijderen van advertenties van illegale aanbieders en civiel- of strafrechtelijke vervolging van de grootste boosdoeners, gaat BREINs aandacht ook uit naar p2p (uitwissel) sites en usenet sites en servers waar gratis illegale e-books gedownload worden. BREIN verwijderde deze week twee bittorrent sites die onder meer rond de 25.000 links naar illegale e-books aanboden. In het eerste kwartaal 2010, nog zonder e-books erbij, sloot BREIN 283 illegale websites af. De hoeveelheid links op die sites liep in de miljoenen. Ook werden 5.850 advertenties met illegaal aanbod verwijderd. Met 23 illegale aanbieders werd een schikking getroffen. Zij tekenden een onthoudingsverklaring die hen bij toekomstige inbreuk op 500 euro per illegale drager of bestand komt te staan. Tegen 42 illegale aanbieders loopt verder onderzoek. Belangrijk in het eerste kwartaal was ook de uitspraak in hoger beroep tegen de eigenaar van de illegale indexeringsite Shareconnector waarin het Hof Amsterdam het verbod van de voorzieningenrechter uit 2008 bekrachtigde. De site, die volgens het Hof als hobby zonder winstoogmerk gedreven werd, is onrechtmatig en moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. †Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken. Dat komt ook tegen het aanbod van illegale kopieŽn van digitale boeken van pas, aldus Kuik. †

Nederlandse usenet indexer staakt dienst na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 09/04/2010 om 15:00 | Link

Opnieuw kiest een Nederlandse Usenet indexer eieren voor zijn geld. De site bood nzb-links aan naar met name bestanden op usenet. Het ging daarbij onder meer om films, televisieseries, muziek en games. BREIN wilde de site voor de rechter brengen maar die staakte uiteindelijk haar activiteiten. Aanvankelijk reageerde MasterNZB's beheerder Stefan M op de sommatie van BREIN door de NZB-links te verwijderen en door te gaan met een copy-paste methode van verwijzen. Dat is dezelfde methode die FTD gebruikt maar niets verandert aan het feit dat de dienst nog steeds structureel van illegale bestanden op usenet gebruik maakt. Inmiddels heeft MasterNZB haar activiteiten geheel gestaakt. Tussen BREIN en FTD loopt momenteel een zaak voor de Nederlandse rechter. Vorige week oordeelde de Engelse rechter over Usenet indexer Newsbin dat die dienst inbreuk pleegde door ongeautoriseerde openbaarmaking. De Nederlandse rechter oordeelt in het algemeen dat dit soort diensten onrechtmatig en schadeplichtig zijn omdat zij systematisch en structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het Internet. Inmiddels zijn 15 Nederlandse usenet indexers door BREIN afgesloten omdat zij structureel naar illegale bestanden met films, televisieseries, games en muziek op Usenet verwezen.

Vrijwillige Notice and Take Down gedragscode

Gepubliceerd op 06/04/2010 om 15:00 | Link

Er is een vrijwillige Notice and Take Down gedragscode voor hosting providers en access providers die wordt beheerd door het ECP, zie http://www.ecp.nl/notice-and-takedown

Engelse rechter: Usenet indexer Newzbin maakt inbreuk

Gepubliceerd op 01/04/2010 om 15:00 | Link

Deze week deed de Engelse rechter uitspraak in de zaak die verscheidene filmstudio's verenigd in de Motion Picture Assocation hadden aangespannen tegen Usenet indexer Newzbin. De rechter oordeelde dat Newzbin aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuk en het faciliteren daarvan. Newzbin indexeerde† zogenaamde NZB-links naar content op Usenet. Het ging daarbij structureel om inbreukmakende films en televisieseries. Newzbin wordt bevolen niet langer auteursrechtelijk beschermde werken van de studio's te indexeren. BREIN juicht de uitspraak toe. In Nederland is al een reeks vergelijkbare rechterlijke uitspraken gedaan tegen link-sites en p2p-(uitwissel)sites die structureel inbreuk faciliteren maar nog niet tegen Usenet indexers. Stichting BREIN heeft het afgelopen jaar wel al 14 vergelijkbare Usenet indexers afgesloten die het niet op een rechtszaak hebben laten aankomen. Er loopt momenteel een rechtszaak tussen BREIN en FTD de grootste Nederlandse Usenet indexer. Ook op FTD draait het hoofdzakelijk om evident illegale bestanden. Naar aanleiding van de sommatie van BREIN heeft FTD de NZB-knop verwijderd waarmee het downloaden automatisch gestart wordt. Die kon echter meteen weer door gebruikers teruggeplaatst worden met een via FTD down te loaden programmaatje. FTD denkt blijkbaar dat zij aansprakelijkheid kan ontlopen omdat klanten die de NZB-knop niet hebben teruggeplaatst de toegangscodes nu moeten kopiŽren om te gaan downloaden, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. Ook denkt FTD dat zij de dans kan ontspringen omdat veel van haar klanten enkel zouden downloaden. FTD gaat er daarbij gemakshalve maar even aan voorbij dat zij met haar zakenmodel in elk geval systematisch en structureel† toegang tot illegaal aanbod faciliteert. Dat is de kern waar het om draait. BREIN bestrijdt overigens dat klanten van FTD alleen zouden downloaden. Een deel van de klanten is ook uploader maar mag van FTD inmiddels alleen nog maar van spotten spreken, aldus Kuik. Tenslotte wijst BREIN er op dat niet alle downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik in Nederland is toegestaan. Het downloaden van illegaal aangeboden games en software is nooit toegestaan. BREIN pleit ervoor om dit verbod op downloaden van illegaal aanbod expliciet uit te breiden naar muziek, films en digitale boeken. Overigens oordeelde de rechtbank in Den Haag in juni 2008 dat het toestaan van downloaden van illegaal aanbod in strijd is met internationale regelgeving. Tegen die uitspraak is hoger beroep aanhangig. Stichting BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek en games tegen structurele inbreuk op hun rechten en richt haar civielrechtelijke handhaving op illegaal aanbod en het faciliteren daarvan.

Hof Amsterdam oordeelt indexering site ook in hoger beroep onrechtmatig.

Gepubliceerd op 16/03/2010 om 15:00 | Link

De website Shareconnector is vandaag ook in hoger beroep door het Hof Amsterdam onrechtmatig bevonden. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel hash links of ed2k-links genoemd) geÔndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als keurmerk. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieŽn. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games. Het Hof oordeelde, evenals eerder de voorzieningenrechter die de site op vordering van BREIN verboden had, dat Shareconnector de bestanden niet zelf openbaar maakte omdat die niet over de bestanden zelf beschikte en geen bemoeienis had met het proces van up- en downloaden. De site is toch onrechtmatig omdat die het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om illegaal op het eDonkey netwerk aangeboden bestanden te krijgen. Hoewel een site in principe op het internet beschikbare bestanden mag selecteren, rubriceren en aan anderen toegankelijk maken, was deze site onrechtmatig omdat die het gebruik van bestanden die inbreuk maken op auteursrecht en naburige rechten systematisch en structureel faciliteerde en bevorderde. Dat de eigenaar/beheerder van de site dit als hobby zonder commercieel oogmerk deed, ontneemt niet het onrechtmatige karakter van zijn handelen. Het Hof oordeelde eveneens dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat rechthebbenden schade lijden door de beschikbaarheid van illegaal aangeboden bestanden op het Internet, ook als dat niet een-op-een zou zijn. Het verbod van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 24 januari 2008 is hiermee bevestigd. De site moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1,000 Euro per dag met een maximum van 100,000 Euro. Tegen de eigenaar/beheerder van Shareconnector evenals de eigenaren/beheerders van een vergelijkbare website en hun hosting provider loopt ook nog strafzaak in hoger beroep die dit voorjaar op zitting komt. BREIN beschermt auteurs en naburig rechthebbenden op film, televisieseries, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Relevante uitspraak: p2p-website voor live streams sportwedstrijden; NTD niet genoeg, filterverplichting opgelegd.

Gepubliceerd op 15/01/2010 om 15:00 | Link

Geen directe inbreuk maar Myp2p handelt onrechtmatig door het structureel en systematisch faciliteren van inbreuk (door derden). NTD-procedure ook in dit geval van live sportuitzendingen geen adequate voorziening (NTD-procedure kost zoveel tijd dat het belang daarbij niet meer aanwezig is tegen de tijd dat die procedure geŽffectueerd kan worden). Filterverplichting opgelegd. Deze uitspraak is in lijn met BREIN's streven (voor het eerst gehonoreerd in het Mininova vonnis) om een preventieve filterverplichting af te dwingen tegen sites die structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op internet. Deze verplichting is met deze uitspraak ook uitgebreid naar p2p-websites voor live streams van sportwedstrijden. Overigens legt het Hof in paragraaf 4.104 op verfrissende wijze uit waarom Myp2p zich niet kan verschuilen achter vermeende onwetendheid over de vraag waarom bezoekers naar de site komen: Het hof acht het van algemene bekendheid in de media, zowel de klassieke media als kranten, radio en tv als de nieuwe media zoals internet wordt hieraan veel aandacht besteed dat voor een aantal producten (muziek, in het bijzonder in mp3-formaat, computerspelletjes, software, films en opnames van sportwedstrijden) bij consumenten een grote belangstelling bestaat om daarvan gratis te kunnen genieten, terwijl bij de makers daarvan een even grote wens bestaat om hun inspanningen met geldelijke vergoeding gehonoreerd te zien. De namen Napster, Kazaa, Pirate Bay, Bittorrent genieten in dat verband bij het hierin geÔnteresseerde publiek grote bekendheid. Het hof acht reeds in zijn algemeenheid niet goed denkbaar dat MyP2P zich niet zou hebben gerealiseerd dat bij het in stand houden van een peer to peer netwerk een niet gering deel van het gegevensverkeer juist betrekking zal hebben op de door de gebruikers zo vurig gewenste gratis bestanden, zulks terwijl de makers van die bestanden daarvoor even vurig juist betaald wensen te worden. De grote peer to peer netwerken bestaan bij de gratie van aantrekkelijke gratis verkrijgbare bestanden en dat weet ook MyP2P.

The Pirate Bay niet in beroep

Gepubliceerd op 08/12/2009 om 15:00 | Link

Positief vonnis voor BREIN definitief en betekend via Twitter De drie Zweedse beheerders van The Pirate Bay zijn niet in hoger beroep gegaan van het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 22 oktober, waarin zij werden veroordeeld alle links (zgn. torrents) naar illegaal materiaal van de website ThePirateBay.org te verwijderen. Daarmee is het vonnis definitief. Auteursrechtbeschermer Stichting BREIN heeft het vonnis inmiddels betekend. Omdat nog steeds onduidelijk is waar de drie zich schuil houden en zij zelfs onbereikbaar zijn voor hun Nederlandse advocaat, heeft BREIN het vonnis openbaar betekend, onder andere via Twitter. Eerder verstuurde BREIN ook al de dagvaarding via Twitter. De drie zullen nu uiterlijk 1 maart 2010 aan het vonnis moeten hebben voldaan, op verbeurte van dwangsommen van 3000 Euro per link Het vonnis is te downloaden van BREINs website www.anti-piracy.nl.

BREIN neemt servers bronsite in beslag bij hosting provider

Gepubliceerd op 27/11/2009 om 15:00 | Link

Vandaag heeft stichting BREIN via een gerechtelijk ex-parte verlof de servers in beslag genomen van een zogenaamde ranked topsite. Een topsite is een besloten website die door release groepen gebruikt wordt om illegale bestanden op te slaan van de allernieuwste content, met name films, muziek en games. Een ranked topsite behoort tot een relatief kleine selecte toplaag. Dergelijke topsites staan aan de bron van piraterij op internet en zelfs daarbuiten. De topsite Loop werd in Amsterdam gehost door een Nederlandse hosting provider. Het ging om twee servers met 28 harde schijven, de geschatte capaciteit van de site is ongeveer 40 Terabyte, dat staat gelijk aan rond de 8.500 dvds of 57.000 cds. Om te voorkomen dat de content van de servers verhuisd zou worden en bewijs zou verdwijnen, heeft BREIN aan de rechter ex-parte verlof gevraagd tot inbeslagname van de server. Dat wil zeggen dat het verlof beoordeeld is op basis van bewijs van BREIN en zonder de tegenpartij te horen. Die partij kan wel een opheffingsgeding instellen als hij meent dat het verlof ten onrechte is verleend. Tevens is verbod verleend tegen de hosting provider diensten te verlenen aan deze site of zelf inbreuk te maken. Na betekening van het verlof door de deurwaarder heeft de hosting provider medewerking verleend door de servers aan te wijzen in het datacentrum te Amsterdam. BREIN eist ook afgifte van alle identificerende gegevens betreffende de klant (onder andere naam, adres en bankgegevens) voor wie de servers gehost worden. Die behoren volgens wet en jurisprudentie afgegeven worden als de inbreuk aannemelijk is en er een gerechtvaardigd belang voor de benadeelde partij is. In dit geval is de grootschalige inbreuk alsmede het belang schade te vorderen en herhaling te voorkomen zonneklaar. Release groepen en ranked topsites staan aan de bron van de beschikbaarheid van illegale content bestanden op Internet en daarbuiten, met name waar het films en games betreft. Vanaf deze plaatsen worden niet alleen het breed toegankelijke internet zoals p2p-sites en usenet (nieuwsgroepen) bediend, maar ook de handel in illegale dvds. Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en (online) detailhandel van films, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van auteursrecht en naburige rechten.

Mininova stopt met illegale website

Gepubliceerd op 26/11/2009 om 15:00 | Link

Mininova heeft vandaag het deel van haar website gesloten waar structureel naar illegale content wordt verwezen.† De site gaat door met het 'featured content' gedeelte waarvoor toestemming van de rechthebbende is verkregen voor het aanbod van de content en de links. Drie maanden geleden oordeelde de rechter dat Mininova links naar illegale content moet voorkomen.† Hun Notice en Take Down beleid waarbij links na melding van de rechthebbende worden verwijderd, was onvoldoende om de site schoon te houden.† In plaats van links te controleren heeft Mininova ervoor gekozen om het overwegend illegale deel van hun site te sluiten. Mininova behoorde tot de top 100 meest bezochte sites ter wereld en had maandelijks ongeveer 50 miljoen unieke bezoekers en 800 miljoen pageviews.† Kort geleden werd de grens van 10 miljard downloads overschreden, verreweg de meeste daarvan betroffen auteursrechtelijk beschermde films, TV series, muziek en games.† Er stonden meer dan 1.3 miljoen torrents (links) op de site. Sites die structureel misbruik maken hebben de keuze tussen preventief filteren of sluiten, zegt BREIN directeur Tim Kuik.† Dat Mininova er uiteindelijk voor kiest om het illegale deel van de site te sluiten is op zich niet zo verbazend, vindt Kuik.† Links op illegaliteit controleren is veel werk als het zo'n groot deel van je site is.† Mininova kreeg er per dag ongeveer 3000 nieuwe links bij.† Het was daarom voor BREIN belangrijk dat de rechter vaststelde dat het de taak van Mininova is om vooraf illegale links te weren.† Als BREIN daar achteraf achteraan moet hollen dan is dat dweilen met de kraan open.† Het is simpeler voor Mininova om toezicht te houden.† Waarom kiest Mininova er dan toch voor om het deel van hun site waar structureel misbruik wordt gemaakt te sluiten?† Het is geen geheim dat de meeste bezoekers juist voor dat illegale aanbod komen.† Dus als je dan kosten moet maken om het illegale aanbod weg te halen en je krijgt die bezoekers niet meer dan kun je ook besluiten om dat deel van de site te sluiten.† De kraan met illegaal aanbod moest dicht, dat kan ook op deze manier, aldus Kuik.† We juichen toe dat Mininova de bittorrent technologie nu voor legale doeleinden gebruikt.† We zijn niet tegen de technologie maar alleen tegen het gebruik daarvan voor illegale doeleinden. Mininova heeft op de valreep wel 'pro forma' hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ingesteld.† Daar staan nog geen argumenten in op basis waarvan de uitspraak aangevochten wordt.† Die willen wij natuurlijk zo snel mogelijk zien, zegt Kuik.† De uitspraak is duidelijk en wij willen niet dat de indruk zou ontstaan dat er toch nog onduidelijkheid is terwijl daar geen gronden voor zijn aangevoerd.† De uitspraak van de rechtbank was uitvoerbaar bij voorraad dus het instellen van hoger beroep heeft geen schorsende werking.† Het vonnis tegen de drie beheerders van The Pirate Bay dat op dezelfde leest als het Mininova vonnis geschoeid is, is inmiddels onherroepelijk geworden.† Begin volgend jaar moet ook die site schoon zijn. †

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»