Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Vandaag deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak omtrent
de SABAM / Scarlet zaak. De Belgische collectieve beheersorganisatie
voor muziekauteursrechten SABAM had gevraagd om de Internet Service
Provider (ISP) Scarlet te verplichten een filtersysteem in te voeren om
auteursrechtelijk beschermde bestanden uit peer-to-peer (p2p) verkeer te
identificeren en de inbreukmakende doorgifte daarvan te blokkeren.

Lees verder

To block or not to block, verslag zitting BREIN / Ziggo, XS4all

Op 11 november was de zitting in de bodemprocedure waarin BREIN van
Ziggo en XS4all eist dat zij de toegang tot de illegale website The
Pirate Bay (TPB) blokkeren.

Lees verder

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciële Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234

Lees verder

NSE probeert executie BREIN vonnis aan te vechten

De commerciële Usenetdienst News-service Europe (NSE) dat onlangs op vordering van BREIN een verbod opgelegd kreeg, heeft daartegen een executiegeschil aangespannen dat vrijdag 28 oktober op zitting was. NSE heeft daarnaast ook hoger beroep aangetekend maar dat schort de uitvoering van het verbod van de rechtbank niet op aangezien dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het executie kort geding is aangespannen om BREIN alsnog van uitvoering van het vonnis in eerste aanleg te weerhouden. De reden die NSE aanvoert is dat uitvoering volgens hen zou resulteren in een juridische misslag en daarom misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Zij voert daarvoor dezelfde argumenten aan die door de rechtbank al zijn afgewezen maar beweert dat die in het licht van een nieuwe uitspraak van het Europese Hof alsnog zouden opgaan. BREIN ziet het kort geding als een verkapt hoger beroep omdat de argumenten van NSE al inhoudelijk zijn behandeld en afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten en het arrest werpt geen nieuw licht op de NSE situatie.

Lees verder

BT moet toegang abonnees tot illegale site blokkeren en de kosten daarvoor dragen

Afgelopen juli besloot de Engelse rechter dat internetprovider British Telecom de toegang voor haar abonnees tot de illegale site Newzbin moet blokkeren. Vandaag besloot de rechter dat de kosten daarvoor voor rekening van BT komen. “De blootstelling van tussenpersonen aan een verbod onder artikel 8.3 is deel van de prijs die zij betalen voor immuniteit tegen schadeclaims…onder de eCommerce Richtlijn” aldus de rechter. BT moet binnen 14 dagen beginnen met blokkeren. De rechter oordeelt de maatregel proportioneel onder verwijzing naar de l’Oreal / eBay uitspraak van het Europese Hof.

Lees verder

Ook andere online betalingsprovider staat identiteitsgegevens illegale sitehouder af aan BREIN

Vandaag verkreeg BREIN opnieuw afgifte door een online betalingsprovider
van de naam-, adres en woonplaatsgegevens van een illegale sitehouder.
De betalingsprovider verwerkte online betalingen die aan de illegale
site gedaan werden. Het ging deze keer om een andere betalingsprovider
dan die van enkele weken geleden. Die verstrekte de gevraagde gegevens
toen pas daags voor de zitting. Beide providers willen niet bij naam
genoemd worden.

Lees verder

Belgische access providers moeten toch de toegang tot de illegale website The Pirate Bay blokkeren

Belgische access providers moeten toch de toegang tot de illegale website The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de Belgische rechter in hoger beroep bepaald. De eis was vorig jaar door de rechter in eerste instantie afgewezen. Dat is nu recht gezet. De access providers hebben inmiddels in de pers aangegeven dat zij de uitspraak zullen naleven. Doen zij dat niet dan verbeuren zij een dwangsom van 1.000 euro per dag.

Lees verder