Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Vorige week voerde de politie in Duitsland, Zwitserland en Hongarije een
actie uit tegen twee ‘top sites’ die door twee ‘release groepen’
gebruikt werden om illegaal films te verspreiden. Naast inbeslagname van
servers in datacentra in Zwitserland en Hongarije, werden in Duitsland
de woningen van zeven verdachten doorzocht.  Release groepen maken
illegale kopieën van films, bijvoorbeeld door daar clandestien opnamen
van te maken in een bioscoop, en zetten die vervolgens op zogeheten top
sites waarvandaan ze verder op internet en usenet verspreid worden. De
verdachten in deze zaak worden verantwoordelijk geacht voor de illegale
verspreiding van tenminste 2500 films. De buitenlandse servers waren op
valse naam gehuurd. De zaak werd in 2009 door de bestrijder van
auteursrecht inbreuken GVU aan het rollen gebracht.

Lees verder

BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

Vanmorgen vond het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Justitie over zijn beleidsvoornemens aangaande het auteursrecht die hij heeft geformuleerd in zijn speerpuntenbrief. Vertegenwoordigers van de PVV, D66, PvdA, VVD, GL en het CDA gaven hun opinie. De speerpuntenbrief gaat over een aantal onderwerpen naast handhaving. Voor BREIN is de discussie over handhaving van belang. Daarin ging het vooral over de geforceerde keuze tussen enerzijds wat met een misleidende term een ‘downloadverbod’ genoemd wordt en anderzijds een uitbreiding van de ‘thuiskopieheffing’ op privé kopiëren.

Lees verder

Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Vandaag deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak omtrent
de SABAM / Scarlet zaak. De Belgische collectieve beheersorganisatie
voor muziekauteursrechten SABAM had gevraagd om de Internet Service
Provider (ISP) Scarlet te verplichten een filtersysteem in te voeren om
auteursrechtelijk beschermde bestanden uit peer-to-peer (p2p) verkeer te
identificeren en de inbreukmakende doorgifte daarvan te blokkeren.

Lees verder

To block or not to block, verslag zitting BREIN / Ziggo, XS4all

Op 11 november was de zitting in de bodemprocedure waarin BREIN van
Ziggo en XS4all eist dat zij de toegang tot de illegale website The
Pirate Bay (TPB) blokkeren.

Lees verder

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciële Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234

Lees verder

NSE probeert executie BREIN vonnis aan te vechten

De commerciële Usenetdienst News-service Europe (NSE) dat onlangs op vordering van BREIN een verbod opgelegd kreeg, heeft daartegen een executiegeschil aangespannen dat vrijdag 28 oktober op zitting was. NSE heeft daarnaast ook hoger beroep aangetekend maar dat schort de uitvoering van het verbod van de rechtbank niet op aangezien dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het executie kort geding is aangespannen om BREIN alsnog van uitvoering van het vonnis in eerste aanleg te weerhouden. De reden die NSE aanvoert is dat uitvoering volgens hen zou resulteren in een juridische misslag en daarom misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Zij voert daarvoor dezelfde argumenten aan die door de rechtbank al zijn afgewezen maar beweert dat die in het licht van een nieuwe uitspraak van het Europese Hof alsnog zouden opgaan. BREIN ziet het kort geding als een verkapt hoger beroep omdat de argumenten van NSE al inhoudelijk zijn behandeld en afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten en het arrest werpt geen nieuw licht op de NSE situatie.

Lees verder