Xs4all misleidt publiek over blokkeringsvonnis

Xs4all geeft misleidende informatie over het blokkeringsvonnis dat tegen hen gewezen is. Het vonnis betreft domeinnamen en IP-adressen waarop The Pirate Bay opereert. Als dat niet langer het geval is dan vallen ze niet onder het vonnis. BREIN heeft Xs4all en Ziggo dan ook bij betekening van het vonnis duidelijk gemaakt dat vier domeinnamen die na het vonnis gestopt zijn met naar The Pirate Bay te verwijzen niet geblokkeerd hoeven te worden. BREIN heeft de verantwoordelijkheid om juiste informatie te geven aan Xs4all en Ziggo. Het is verrassend dat Xs4all daar bezwaar tegen maakt. De drie IP-adressen waarvan Xs4all zegt dat er enkel “yeah” op staat worden gebruikt om The Pirate Bay op te bouwen. Xs4all weet dat allang uit de gerechtelijke procedure. BREIN kan niet anders dan concluderen dan dat Xs4all bewust misleidende informatie verschaft.

Lees verder

BREIN – News-service Europe (NSE)

NSE is een Usenet Service Provider (USP) die als zodanig toegang tot het Usenet aanbiedt aan zijn klanten. Het Usenet is een wereldwijd technologisch platform voor uitwisseling van berichten. Usenet was bedoeld voor het met behulp van korte tekstberichten discussiëren over onderwerpen, maar wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het ongeautoriseerd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde content waaronder films, muziekalbums, games, software en ebooks. Het hangt van het businessmodel van de klant van NSE af hoe deze vervolgens de toegang tot het Usenet aanbiedt aan de uiteindelijke gebruikers. De klant kan een internet service provider zijn die de toegang opneemt in het pakket van diensten dat de consument voor het reguliere internet abonnement krijgt, dan wel de door NSE verzorgde Usenet dienst als aanvullend product tegen bijbetaling aanbiedt. De klant kan ook een reseller zijn die de toegang tot Usenet als primair product aanbiedt.

Lees verder

Ziggo en XS4ALL moeten toegang tot The Pirate Bay blokkeren

Vandaag heeft de rechtbank in ‘s-Gravenhage vonnis gewezen in de procedure die door BREIN was aangespannen tegen accessproviders Ziggo en XS4ALL. De rechtbank oordeelt dat Ziggo en XS4ALL de toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren voor hun abonnees.

Lees verder

Kort verslag BREIN van de tweede termijn Algemeen Overleg Auteursrecht van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Op 7 december vond de tweede termijn plaats van het Algemeen Overleg Auteursrecht van Tweede Kamerleden met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid. Zie http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=239 voor het verslag van BREIN over de eerste termijn die op 30 november plaats vond. Hoewel er meerdere auteursrecht onderwerpen aan de orde zijn, spitst BREIN zich toe op de handhaving tegen illegaal aanbod.

Lees verder

Rechter gebiedt online betalingsprovider identiteitsgegevens aan BREIN af te geven

Volgens uitgebreide Nederlandse rechtspraak zijn sites die structureel
gebruik maken van illegaal aanbod van films, muziek, games en boeken
onrechtmatig. Meestal opereren zulke sites anoniem. BREIN is begonnen
Nederlandse online betalingsproviders van zulke sites te benaderen met
het verzoek die dienstverlening te staken en de identiteitsgegevens van
de klant (de anonieme websitehouder) aan BREIN af te geven zodat zij die
aansprakelijk kan houden. Betalingsproviders mogen deze gegevens op
basis van eigen afweging vrijwillig afgeven. Kort gezegd heeft de Hoge
Raad bepaald dat een benadeelde persoonsgegevens mag opvragen indien de
onrechtmatigheid voldoende aannemelijk is, de benadeelde een
gerechtvaardigd belang heeft en er geen minder ingrijpende mogelijkheid
is de gegevens te achterhalen.

Lees verder

Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Vorige week voerde de politie in Duitsland, Zwitserland en Hongarije een
actie uit tegen twee ‘top sites’ die door twee ‘release groepen’
gebruikt werden om illegaal films te verspreiden. Naast inbeslagname van
servers in datacentra in Zwitserland en Hongarije, werden in Duitsland
de woningen van zeven verdachten doorzocht.  Release groepen maken
illegale kopieën van films, bijvoorbeeld door daar clandestien opnamen
van te maken in een bioscoop, en zetten die vervolgens op zogeheten top
sites waarvandaan ze verder op internet en usenet verspreid worden. De
verdachten in deze zaak worden verantwoordelijk geacht voor de illegale
verspreiding van tenminste 2500 films. De buitenlandse servers waren op
valse naam gehuurd. De zaak werd in 2009 door de bestrijder van
auteursrecht inbreuken GVU aan het rollen gebracht.

Lees verder

BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

Vanmorgen vond het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Justitie over zijn beleidsvoornemens aangaande het auteursrecht die hij heeft geformuleerd in zijn speerpuntenbrief. Vertegenwoordigers van de PVV, D66, PvdA, VVD, GL en het CDA gaven hun opinie. De speerpuntenbrief gaat over een aantal onderwerpen naast handhaving. Voor BREIN is de discussie over handhaving van belang. Daarin ging het vooral over de geforceerde keuze tussen enerzijds wat met een misleidende term een ‘downloadverbod’ genoemd wordt en anderzijds een uitbreiding van de ‘thuiskopieheffing’ op privé kopiëren.

Lees verder