Rechter gebiedt online betalingsprovider identiteitsgegevens aan BREIN af te geven

Volgens uitgebreide Nederlandse rechtspraak zijn sites die structureel
gebruik maken van illegaal aanbod van films, muziek, games en boeken
onrechtmatig. Meestal opereren zulke sites anoniem. BREIN is begonnen
Nederlandse online betalingsproviders van zulke sites te benaderen met
het verzoek die dienstverlening te staken en de identiteitsgegevens van
de klant (de anonieme websitehouder) aan BREIN af te geven zodat zij die
aansprakelijk kan houden. Betalingsproviders mogen deze gegevens op
basis van eigen afweging vrijwillig afgeven. Kort gezegd heeft de Hoge
Raad bepaald dat een benadeelde persoonsgegevens mag opvragen indien de
onrechtmatigheid voldoende aannemelijk is, de benadeelde een
gerechtvaardigd belang heeft en er geen minder ingrijpende mogelijkheid
is de gegevens te achterhalen.

Lees verder

Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Vorige week voerde de politie in Duitsland, Zwitserland en Hongarije een
actie uit tegen twee ‘top sites’ die door twee ‘release groepen’
gebruikt werden om illegaal films te verspreiden. Naast inbeslagname van
servers in datacentra in Zwitserland en Hongarije, werden in Duitsland
de woningen van zeven verdachten doorzocht.  Release groepen maken
illegale kopieën van films, bijvoorbeeld door daar clandestien opnamen
van te maken in een bioscoop, en zetten die vervolgens op zogeheten top
sites waarvandaan ze verder op internet en usenet verspreid worden. De
verdachten in deze zaak worden verantwoordelijk geacht voor de illegale
verspreiding van tenminste 2500 films. De buitenlandse servers waren op
valse naam gehuurd. De zaak werd in 2009 door de bestrijder van
auteursrecht inbreuken GVU aan het rollen gebracht.

Lees verder

BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

Vanmorgen vond het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Justitie over zijn beleidsvoornemens aangaande het auteursrecht die hij heeft geformuleerd in zijn speerpuntenbrief. Vertegenwoordigers van de PVV, D66, PvdA, VVD, GL en het CDA gaven hun opinie. De speerpuntenbrief gaat over een aantal onderwerpen naast handhaving. Voor BREIN is de discussie over handhaving van belang. Daarin ging het vooral over de geforceerde keuze tussen enerzijds wat met een misleidende term een ‘downloadverbod’ genoemd wordt en anderzijds een uitbreiding van de ‘thuiskopieheffing’ op privé kopiëren.

Lees verder

Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Vandaag deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak omtrent
de SABAM / Scarlet zaak. De Belgische collectieve beheersorganisatie
voor muziekauteursrechten SABAM had gevraagd om de Internet Service
Provider (ISP) Scarlet te verplichten een filtersysteem in te voeren om
auteursrechtelijk beschermde bestanden uit peer-to-peer (p2p) verkeer te
identificeren en de inbreukmakende doorgifte daarvan te blokkeren.

Lees verder

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciële Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234

Lees verder