Home Nieuws Hoogste Duitse rechter: linken naar illegale content is auteursrechtinbreuk

Hoogste Duitse rechter: linken naar illegale content is auteursrechtinbreuk

Eerder dit jaar oordeelde de hoogste Duitse rechter, het Bundesgerichtshof (BGH), dat linken naar illegaal openbaar gemaakte content een auteursrechtinbreuk is. Afgelopen week werd het arrest met uitgebreide motivering door het BGH gepubliceerd. Dat is van belang vanwege de Sanoma / GS Media zaak waarin de Nederlandse hoogste rechter, de Hoge Raad (HR), vragen van uitleg heeft gesteld aan de hoogste Europe Europese rechter (HvJEU).

Het BGH oordeelt dat een link naar een bestand dat zonder toestemming op het internet beschikbaar is gemaakt een inbreukmakende mededeling aan het publiek oplevert. Het BGH maakt wel een verschil tussen de oorspronkelijke inbreuk, (het beschikbaar stellen op een site op het internet) en een daarmee samenhangende inbreuk -het publiekelijk mededelen van die inbreukmakende terbeschikkingstelling (door middel van een link naar dat bestand), maar uiteindelijk levert dit allebei een inbreuk op.

In de Sanoma / GS media zaak gaat het om het doelbewust linken naar zonder toestemming op een opslagdienst geplaatste fotobestanden door Geenstijl teneinde lezers te werven en dus inkomsten. In casu ging het om uitgelekte naaktfoto’s uit de Playboy. In de vergelijkbare Duitse zaak gaat het om links naar een op het internet geplaatst bestand met een filmpje van een concurrent dat de geneugten van gefilterd water toelicht teneinde het eigen product aan te prijzen.

Het BGH stelt wel dat het gezien de vragen van uitleg door de Hoge Raad aan het HvJEU nog niet geheel duidelijk (‘acte clair’) is dat de Europese rechter tot hetzelfde oordeel zal komen, al acht zij dat op basis van diens eerdere uitspraken wel waarschijnlijk.

Het BGH stelt geen vragen van uitleg en heeft de zaak terug verwezen naar de rechter in hoger beroep om feitelijk vast te stellen of de oorspronkelijke terbeschikkingstelling zelf ongeautoriseerd was. De verwachting is dat dit hof met haar uitspraak zal wachten totdat de Europese rechter de voorliggende vragen van uitleg van de Hoge Raad heeft beantwoord.

Lees het arrest van het BGH hier.