BREIN's activiteiten eerste semester 2017 

BREIN verrichtte in de eerste zes maanden van 2017 onderstaande handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, films, series, boeken, beeld en games tenzij anders vermeld.

Lees verder

BREIN sluit zes Facebook groepen met illegaal aanbod muziek

De afgelopen dagen heeft BREIN in totaal zes Facebook groepen gesloten waarop illegaal muziek werd aangeboden. De grootste groep had rond de 5.000 leden. Het ging om drie groepen voor orkestbanden groepen en drie voor verschillende muziekgenres. Van tijd tot tijd werd ook op verzoek muziek geplaatst. BREIN heeft dit jaar tot op heden meer dan 30 Facebook groepen gesloten in verband met illegaal aanbod. Naast muziek ging het daarbij ook om films, series en boeken.

Lees verder

BREIN sluit 7 Facebook pagina's met Nederlandse TV series

Vorige week heeft BREIN de beheerder van zeven Facebook pagina’s verzocht deze offline te halen in verband met de ongeautoriseerde streams van een aantal Nederlandse TV series zoals Goede Tijden Slechte Tijden maar ook The Bold And The Beautiful. Deze laatste twee waren beschikbaar voor de reguliere uitzending plaatsvond. ​De beheerder heeft de pagina’s offline gehaald.

Lees verder

​Verkoper Filmspeler schikt met BREIN​

Naar aanleiding van het recente arrest van ​de hoogste Europese rechter​ ​(​HvJEU​)​ in de BREIN / Filmspeler zaak​ heeft de verkoper van deze speler de lopende procedures die BREIN had aangespannen in der minne geschikt. Naast staking van de gewraakte handelswijze, betaalt de verkoper een substantieel bedrag aan BREIN.

Lees verder

BREIN ​schikt voor 10.000 euro met Marktplaats​-aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers

Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorgeÏnstalleerde
mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste
wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via
Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod
staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een
maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte
van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van
hun handelsvoorraad.

Lees verder

Europees Hof in BREIN/Ziggo: The Pirate Bay maakt inbreuk. Blokkering toegestaan

De hoogste Europese rechter (HvJEU) wees vandaag arrest in de BREIN/Ziggo zaak en oordeelt dat de torrent website The Pirate Bay (TPB) inbreuk maakt. Dit betekent dat blokkering van toegang door internet access providers is toegestaan. Dat bepaalde het HvJEU in haar eerdere UPC Telekabel Wien arrest. Het Hof Den Haag had eerder de blokkering nog afgewezen omdat die niet effectief zou zijn maar dat oordeel is al door de hoogste Nederlandse rechter (Hoge Raad) vernietigd. Alvorens definitief te beslissen wil de HR weten of TPB zelf inbreuk maakt en zo niet, of blokkering dan toch mag worden toegewezen op grond van het faciliteren van inbreuk door gebruikers. Het HvJEU heeft die vraag nu voor Nederland en de EU beslist: Dit soort sites maken inbreuk en daarmee ligt de weg naar blokkering open als die, in de woorden van het HvJEU, de consument de toegang ‘ernstig ontraadt’.

Lees verder

Provider handelt onrechtmatig door weigering NAW gegevens te verschaffen

Gisteren wees de rechtbank Noord-Holland vonnis in een zaak tussen BREIN
en Usenetprovider Eweka. Eweka handelt opnieuw onrechtmatig jegens
BREIN door niet terstond – zonder gerechtelijk vonnis – de
identificerende gegevens te verschaffen van een uploader van
auteursrechtelijk beschermd materiaal op verbeurte van een dwangsom van
1.000 Euro per dag met een maximum van 100.000,- Euro en veroordeling in
de proceskosten van 1.500,- Euro.

Lees verder

BREIN schikt met ebook aanbieder op Marktplaats/Facebook

BREIN verwijdert jaarlijks duizenden advertenties voor illegaal aanbod van Marktplaats (en andere vergelijkbare sites) alsmede tientallen Facebook groepen, onder andere voor de illegale verkoop/verspreiding van gekopieerde ebooks. Vorige week stuurde een verwijderde aanbieder ‘Jolanda’ haar klantenbestand een mail dat ze nog steeds bij haar konden bestellen. BREIN sprak haar direct aan. De aanbieder ondertekende een onthoudingsverklaring met dwangsom en kwam een schikking van 1500 euro overeen.

Lees verder