Home Nieuws Rechtbank Utrecht wijst minst ingrijpende vorm van handhaven af

Rechtbank Utrecht wijst minst ingrijpende vorm van handhaven af

Vandaag bepaalde de voorzieningenrechter te Utrecht dat Ziggo geen waarschuwing van BREIN door hoeft te sturen aan een van haar klanten die 200 ebooks ter beschikking stelde via zijn eigen Ziggo IP-adres. Ook hoeft Ziggo geen NAW af te geven.

Met regelmaat stuit BREIN op klanten van ISPs die ebooks, films of muziek zonder toestemming van de rechthebbenden ter beschikking stellen aan het internetpubliek. In deze zaak ging het om een klant van Ziggo die meer dan 200 populaire ebooks openbaar maakte. BREIN verzocht Ziggo een waarschuwing door te sturen of NAW af te geven zodat BREIN contact kon zoeken met deze klant, maar die weigerde dat. De voorzieningenrechter wijst de vordering af onder verwijzing naar een recente andere zaak waarin hij oordeelde dat het niet doorsturen van waarschuwingen onrechtmatig is maar dat Ziggo daarvoor een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens moet aanvragen. BREIN is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en zal dat ook doen tegen deze uitspraak.

Eerder stuurden Ziggo en bijvoorbeeld KPN wel waarschuwingen door aan inbreuk makende klanten. Dat is naar de overtuiging van BREIN ook een redelijke en evenredige maatregel die het minst ingrijpend is. Het is voor BREIN dan ook onbegrijpelijk dat Ziggo niet vrijwillig hieraan wil meewerken. Omdat de belangen van de rechthebbenden onevenredig worden geschaad, heeft BREIN deze zaak aanhangig gemaakt.  

BREIN directeur Tim Kuik: “Het moet mogelijk zijn om inbreuken te bestrijden. Het doorsturen van waarschuwingen is de minst ingrijpende manier van handhaven. Door dit te weigeren zit de rechtbank Utrecht echt op het verkeerde spoor. Deze beslissing is principieel onjuist, ook is afwijzing afgifte NAW onjuist en in strijd met vaste jurisprudentie. BREIN ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.”

Zie het persbericht van de rechtbank hier:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Ziggo-hoeft-opnieuw-geen-waarschuwing-van-BREIN-door-te-sturen.aspx

Zie de uitspraak hier:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:2198