Home Nieuws BREIN luidt einde in van illegaal usenet

BREIN luidt einde in van illegaal usenet

Gisteren oordeelde het Hof Amsterdam dat usenet hosting providers in elk
geval een Notice en Take Down (NTD) procedure moeten hebben waarmee zij
illegale content net zo snel van hun servers kunnen halen als die er
door gebruikers op wordt gezet. Zij mogen geen limiet stellen aan het
aantal notices (meldingen) die rechthebbenden kunnen doen en hun
verwerking moet minstens net zo snel zijn als de aanwas van illegale
content op hun servers. In principe moet dit het einde inluiden voor
commerciële usenet providers wiens zakenmodel is gebaseerd op de
beschikbaarheid van illegale entertainment content.
Hoewel het hof oordeelde dat de usenet provider zelf geen inbreuk maakt, is dit een belangrijke overwinning voor BREIN en de rechthebbenden die worden benadeeld door het misbruik waarvan commerciële usenet providers profiteren. Dergelijke providers moeten namelijk wel afdoende maatregelen nemen om de beschikbaarheid van illegale content tegen te gaan, te beginnen met een effectieve NTD. Door het oordeel dat zij niet zelf inbreuk maken, kunnen zij niet op die basis aansprakelijk gehouden worden voor de schade die op usenet wordt veroorzaakt, maar dat neemt dus niet weg dat zij wèl de verantwoordelijkheid hebben om afdoende maatregelen te nemen. Rechthebbenden moeten daarbij wel helpen door middel van het versturen van meldingen over de content die de providers moeten verwijderen.

Naast een effectieve NTD kunnen ook aanvullende maatregelen gevorderd worden. Met name ook maatregelen tegen illegale uploaders. Eerder dit jaar verkreeg BREIN een vonnis van de voorzieningenrechter te Haarlem dat usenet hosting providers en resellers van toegangsabonnementen moeten meewerken aan de identificatie van illegale uploaders (http://stichtingbrein.nl/nieuws.php?id=398). In casu ging het om grote uploaders van illegale kopieën van boeken. Momenteel loopt ook een zaak betreffende grote uploaders van films en series. Dit jaar heeft BREIN al voor tienduizenden euro’s aan schikkingen getroffen met illegale uploaders.

“De medewerking van usenet providers is zeker nog niet ideaal”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Maar met dit NTD arrest in de hand en de vonnissen over afgifte van identiteitsgegevens, kunnen we het gesprek aangaan met weerbarstige providers. Er zijn er altijd bij die truuks gaan bedenken om de dans te ontspringen. Zonder illegale content droogt de verkoop van abonnementen immers op want daar komen de mensen voor.”

“Ook de provider in de zaak voor het Hof heeft het bijltje er al bij neergegooid. Zij waren na het vonnis in eerste aanleg niet geïnteresseerd in een gesprek met BREIN over effectieve maatregelen, ook al had BREIN de executie van het vonnis opgeschort. In de praktijk is de situatie door het arrest in hoger beroep niet veranderd. Als zij hun business hervatten dan moeten ze op zijn minst een effectieve NTD invoeren op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag en een maximum van 1 miljoen euro. De provider in kwestie heeft al aangegeven daar geen trek in te hebben. Dat verbaast ons nog steeds niet, zonder illegale content is er geen droog brood te verdienen met usenet.”

“Naast effectieve NTD tegen illegale content, afgifte van identiteitsgegevens van illegale uploaders en afsluiting van hun accounts zijn nadere aanvullende maatregelen denkbaar zoals een filter dat uploads van verwijderde of vooraf aangemelde content helpt te voorkomen. Dat is in principe ook in overeenstemming met de voorstellen van de Europese Commissie voor een Richtlijn Auteursrecht in de Digital Single Market. Daarin staat dat diensten met grote hoeveelheden door gebruikers geüpload illegaal materiaal technologie moeten inzetten om ongeautoriseerde terbeschikkingstelling te voorkomen.”  

“Misschien wordt het usenet wel weer waar het ooit voor bedoeld was, het uitwisselen van nieuwtjes en wetenswaardigheden, maar daar hebben we tegenwoordig internet voor. Het klassieke usenet is allang ter ziele en verworden tot een broeinest van piraterij. Dat kan nu aangepakt  worden. Dat is een goede zaak voor legaal digitaal aanbod en voor de creatie van content. Die worden dan immers betaald voor hun werk. Usenet providers met een zakenmodel dat op illegale content is gebaseerd steken alle verdiensten alleen maar in eigen zak.”

Update 03/05/2017: Overigens is BREIN van mening dat NSE zelf ook inbreuk pleegde door betalende abonnees structureel toegang te verlenen tot ongeautoriseerde content die zij voor dat doel op haar servers had verveelvoudigd en beschikbaar hield. Inmiddels heeft BREIN daarom cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.