Home Nieuws Usenetprovider bevolen effectieve NTD in te voeren

Usenetprovider bevolen effectieve NTD in te voeren

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag commerciƫle usenetprovider News-Service Europe B.V. (NSE) bevolen een effectieve Notice & Takedown procedure in te voeren indien zij haar activiteiten als usenetprovider hervat. Dit op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag met een maximum van 1 miljoen euro.
Hiermee komt voorlopig een einde aan de procedure in hoger beroep tussen BREIN en NSE. Eerder had de Rechtbank Amsterdam bepaald dat NSE inbreuk maakte op de rechten van BREIN’s aangeslotenen. Het hof vindt niet dat NSE inbreuk maakt maar oordeelt wel dat NSE een effectieve NTD dient te voeren.

Voor een effectieve NTD-procedure is vereist dat NSE geen limiet stelt aan het aantal per tijdseenheid aan te leveren en te verwerken meldingen die het effectief verwijderen van illegaal materiaal in de weg staat. De verwerkingscapaciteit moet groter zijn dan het aantal nieuwe postings van inbreukmakend materiaal. Tegelijkertijd moet het reeds aanwezige inbreukmakende materiaal verminderd kunnen worden.

De rechtszaak gaat ook over te nemen aanvullende maatregelen bovenop een effectieve NTD-procedure. Te denken valt daarbij aan een filter waarmee inbreukmakend materiaal kan worden geweerd. Omdat NSE met haar activiteiten gestopt is, oordeelt het hof dat BREIN in deze procedure geen belang heeft om vastgesteld te krijgen welke filtermaatregelen NSE moet invoeren.

Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld dienen NSE en BREIN de eigen (proces)kosten te dragen.

“Beide partijen zijn over en weer deels in het ongelijk gesteld, wat dat betreft kunnen beide partijen cassatie overwegen”, aldus BREIN directeur Tim Kuik. “Wij voelen ons de morele winnaar, het arrest is weliswaar niet ideaal maar het beoogde gevolg is dat usenet providers moeten zorgen dat er niet of nauwelijks illegale content op hun servers beschikbaar wordt gesteld. Allereerst door een effectieve NTD die op zijn minst even snel is als de aanwas van illegale content en verder door nader te preciseren aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld een filter. Dat sluit ook aan bij de voorgestelde richtlijn die de Europese Commissie op 14 september publiceerde.”

Lees hier het arrest…..