Home Nieuws BREIN mag niet alleen waarschuwen maar moet ook doorbijten

BREIN mag niet alleen waarschuwen maar moet ook doorbijten

Het Hof Arnhem heeft gisteren BREIN’s vordering afgewezen in het hoger beroep in de FLU-zaak. Daarin wil BREIN dat internet service providers (ISP’s), waaronder Ziggo, waarschuwingen doorstuurt aan Frequente en Langdurige Uploaders (FLU) waarvan BREIN de IP-adressen heeft gedetecteerd. Er worden dan geen naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) opgevraagd voor verdergaande handhaving en de IP-adressen worden gewist.

Het Hof oordeelt kort gezegd dat alleen waarschuwen geen handhaven is omdat BREIN niet van plan is om direct een vordering bij de rechter in te stellen met betrekking tot de gedetecteerde inbreuken. Het is onvoldoende aldus het Hof dat BREIN na enige tijd onderzoek wil laten verrichten naar de effectiviteit van waarschuwen om aan de hand daarvan te beslissen of het programma wordt aangevuld met het opvragen van NAW-gegevens om onthoudingsverklaringen eventueel met boetebeding van de uploaders te verkrijgen. Inbreukmakers die ondanks de waarschuwing zijn doorgegaan, zouden daarin vanzelf alsnog aangesproken worden.

“Waarschuwen zonder dat de zaak direct voor de rechter komt, dat is mild en zou moeten kunnen”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Ziggo zorgt ervoor dat haar inbreukmakende klanten direct met vorderingen zullen worden geconfronteerd. Dat is niet onze keuze maar als het moet dan doen we dat.”

Het arrest komt erop neer dat BREIN enkel mag vorderen om een waarschuwing door te sturen indien zij in geval van volharding ook afgifte van NAW-gegevens vordert om de zaak voor de burgerlijke rechter te brengen. BREIN is van mening dat anoniem waarschuwen de meest milde vorm van handhaving is. De inbreukmaker krijgt de mogelijkheid om zijn of haar gedrag aan te passen zonder directe consequenties.

Het oordeel van het Hof accepteren zou betekenen dat BREIN haar programma moet aanpassen om altijd afgifte van naam-, adres- en woonplaatsgegevens te vorderen zodat de inbreukmaker in geval van volharding voor de rechter gedaagd kan worden.

BREIN overweegt tegen het arrest in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Een beschrijving van het FLU-programma vindt u hier: https://stichtingbrein.nl/wp-content/uploads/2021/07/FLU-Protocol.pdf

Het arrest van het Hof Arnhem vindt u hier: https://stichtingbrein.nl/wp-content/uploads/2022/10/BREIN_arrestFLU_11102022.pdf

Zie ook hier: https://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-mag-niet-alleen-waarschuwen