BREIN neemt servers bronsite in beslag bij hosting provider

Vandaag heeft stichting BREIN via een gerechtelijk ex-parte verlof de servers in beslag genomen van een zogenaamde ranked topsite. Een topsite is een besloten website die door release groepen gebruikt wordt om illegale bestanden op te slaan van de allernieuwste content, met name films, muziek en games. Een ranked topsite behoort tot een relatief kleine selecte toplaag.
Dergelijke topsites staan aan de bron van piraterij op internet en zelfs daarbuiten. De topsite Loop werd in Amsterdam gehost door een Nederlandse hosting provider. Het ging om twee servers met 28 harde schijven, de geschatte capaciteit van de site is ongeveer 40 Terabyte, dat staat gelijk aan rond de 8.500 dvds of 57.000 cds.
Om te voorkomen dat de content van de servers verhuisd zou worden en bewijs zou verdwijnen, heeft BREIN aan de rechter ex-parte verlof gevraagd tot inbeslagname van de server. Dat wil zeggen dat het verlof beoordeeld is op basis van bewijs van BREIN en zonder de tegenpartij te horen. Die partij kan wel een opheffingsgeding instellen als hij meent dat het verlof ten onrechte is verleend.
Tevens is verbod verleend tegen de hosting provider diensten te verlenen aan deze site of zelf inbreuk te maken. Na betekening van het verlof door de deurwaarder heeft de hosting provider medewerking verleend door de servers aan te wijzen in het datacentrum te Amsterdam. BREIN eist ook afgifte van alle identificerende gegevens betreffende de klant (onder andere naam, adres en bankgegevens) voor wie de servers gehost worden. Die behoren volgens wet en jurisprudentie afgegeven worden als de inbreuk aannemelijk is en er een gerechtvaardigd belang voor de benadeelde partij is. In dit geval is de grootschalige inbreuk alsmede het belang schade te vorderen en herhaling te voorkomen zonneklaar.
Release groepen en ranked topsites staan aan de bron van de beschikbaarheid van illegale content bestanden op Internet en daarbuiten, met name waar het films en games betreft. Vanaf deze plaatsen worden niet alleen het breed toegankelijke internet zoals p2p-sites en usenet (nieuwsgroepen) bediend, maar ook de handel in illegale dvds.
Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en (online) detailhandel van films, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van auteursrecht en naburige rechten.

Lees verder

Politie Schiedam doet inval bij illegale kopieerstudio

Woensdag 25 november heeft de politie een inval gedaan in een woning in Schiedam. Een echtpaar wordt ervan verdacht op grote schaal illegale cd’s en dvd’s aan onder andere markthandelaren te leveren.
In de woning van de verdachten bevond zich een professionele kopieerstudio. Er werden meer dan 5000 illegale kopieën en 7000 blanco dragers aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen, samen met administratie en hardware waaronder ‘copyboxen’, computers, externe schijven, branders en printers. Een 52-jarige man en zijn 25-jarige Roemeense echtgenote zijn in de woning aangehouden en in verzekering gesteld.
De man is reeds twee maal eerder veroordeeld voor handel in illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde entertainment content. Zijn laatste veroordeling dateert van 2002.
Onderzoek
Stichting BREIN leverde informatie en expertise die politie en justitie aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek gaven. Het echtpaar wordt ervan verdacht illegale films, muziek en games van Internet te hebben gedownload om die op cd’s en dvd’s te kopiëren en door te verkopen aan consumenten en aan handelaren die ze op hun beurt via markten en websites aan consumenten te koop aanboden.

Lees verder

Mininova stopt met illegale website

Mininova heeft vandaag het deel van haar website gesloten waar structureel naar illegale content wordt verwezen.  De site gaat door met het ‘featured content’ gedeelte waarvoor toestemming van de rechthebbende is verkregen voor het aanbod van de content en de links.
Drie maanden geleden oordeelde de rechter dat Mininova links naar illegale content moet voorkomen.  Hun Notice en Take Down beleid waarbij links na melding van de rechthebbende worden verwijderd, was onvoldoende om de site schoon te houden.  In plaats van links te controleren heeft Mininova ervoor gekozen om het overwegend illegale deel van hun site te sluiten.
Mininova behoorde tot de top 100 meest bezochte sites ter wereld en had maandelijks ongeveer 50 miljoen unieke bezoekers en 800 miljoen pageviews.  Kort geleden werd de grens van 10 miljard downloads overschreden, verreweg de meeste daarvan betroffen auteursrechtelijk beschermde films, TV series, muziek en games.  Er stonden meer dan 1.3 miljoen torrents (links) op de site.
Sites die structureel misbruik maken hebben de keuze tussen preventief filteren of sluiten, zegt BREIN directeur Tim Kuik.  Dat Mininova er uiteindelijk voor kiest om het illegale deel van de site te sluiten is op zich niet zo verbazend, vindt Kuik.  Links op illegaliteit controleren is veel werk als het zo’n groot deel van je site is.  Mininova kreeg er per dag ongeveer 3000 nieuwe links bij.  Het was daarom voor BREIN belangrijk dat de rechter vaststelde dat het de taak van Mininova is om vooraf illegale links te weren.  Als BREIN daar achteraf achteraan moet hollen dan is dat dweilen met de kraan open.  Het is simpeler voor Mininova om toezicht te houden.  Waarom kiest Mininova er dan toch voor om het deel van hun site waar structureel misbruik wordt gemaakt te sluiten?  Het is geen geheim dat de meeste bezoekers juist voor dat illegale aanbod komen.  Dus als je dan kosten moet maken om het illegale aanbod weg te halen en je krijgt die bezoekers niet meer dan kun je ook besluiten om dat deel van de site te sluiten.  De kraan met illegaal aanbod moest dicht, dat kan ook op deze manier, aldus Kuik.  We juichen toe dat Mininova de bittorrent technologie nu voor legale doeleinden gebruikt.  We zijn niet tegen de technologie maar alleen tegen het gebruik daarvan voor illegale doeleinden.
Mininova heeft op de valreep wel ‘pro forma’ hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ingesteld.  Daar staan nog geen argumenten in op basis waarvan de uitspraak aangevochten wordt.  Die willen wij natuurlijk zo snel mogelijk zien, zegt Kuik.  De uitspraak is duidelijk en wij willen niet dat de indruk zou ontstaan dat er toch nog onduidelijkheid is terwijl daar geen gronden voor zijn aangevoerd.  De uitspraak van de rechtbank was uitvoerbaar bij voorraad dus het instellen van hoger beroep heeft geen schorsende werking. 
Het vonnis tegen de drie beheerders van The Pirate Bay dat op dezelfde leest als het Mininova vonnis geschoeid is, is inmiddels onherroepelijk geworden.  Begin volgend jaar moet ook die site schoon zijn.
 

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Opnieuw rechterlijk verbod tegen Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. De voorzieningenrechter te Amsterdam legde opnieuw een verbod op aan de drie Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. Alle torrents naar inbreukmakende bestanden moeten binnen 3 maanden worden verwijderd en verwijderd worden gehouden op straffe van een dwangsom van 5000 euro per torrent met een maximum van 3 miljoen euro. Ook moeten de drie dergelijke torrents ontoegankelijk maken voor gebruikers in Nederland op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.

Lees verder

BREIN krijgt opnieuw rechterlijk verbod tegen Zweedse eigenaren van The Pirate Bay

De voorzieningenrechter te Amsterdam legde vandaag opnieuw een verbod op aan de drie Zweedse eigenaren/beheerders (Neij, Warg en Sunde) van The Pirate Bay. Alle torrents naar inbreukmakende bestanden moeten worden binnen 3 maanden worden verwijderd en verwijderd gehouden op straffe van een dwangsom van 5000 euro per torrent met een maximum van 3 miljoen euro. Ook moeten de drie dergelijke torrents ontoegankelijk maken voor gebruikers in Nederland op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad zodat een eventueel hoger beroep de werking niet schorst.
De drie Zweden hadden na het eerdere vonnis waarbij zij verstek hadden laten gaan verzet aangetekend om zich alsnog te verweren. Hun voornaamste verweer was dat zij niet de eigenaren waren maar een bedrijf uit de Seychellen Reservella genaamd. De rechter oordeelt dat de drie wel verantwoordelijk zijn en wijst daarom het verbod tegen hen toe. Het verbod tegen Reservella wordt derhalve afgewezen aangezien niet is gebleken dat ook zij verantwoordelijk is naast de drie. De rechter oordeelt tevens dat The Pirate Bay geen Internet Service Provider (ISP) is en dat de beperkte aansprakelijkheid voor ISPs dus niet van toepassing is.
De rechter oordeelt dat The Pirate Bay onrechtmatig handelt door haar gebruikers stelselmatig in staat te stellen inbreuk te maken en dat het zeer aannemelijk is dat de bij BREIN aangesloten rechthebbenden daardoor schade leiden. Op basis van deze onrechtmatigheid wordt de vordering toegewezen. De rechter overweegt dat om directe inbreuk vast te stellen, bewezen moet worden dat The Pirate Bay een eigen tracker aanbiedt. Omdat ten tijde van de zitting de eigen tracker offline was gehaald, laat zij de feitelijke vaststelling of er een eigen tracker is aan de bodemrechter over. BREIN heeft die bodemprocedure na het vorige vonnis aanhangig gemaakt. Overigens is The Pirate Bay tracker die intussen door Neij via een Nederlandse provider opnieuw online was gekomen vandaag op vordering van BREIN offline gehaald.
De rechter volgt het oordeel van de Zweedse strafrechter dat de drie eigenaar waren. Het verweer dat de drie geen eigenaar meer zijn omdat zij The Pirate Bay in 2006 zouden hebben verkocht, wordt verworpen nu zij niet kunnen zeggen aan wie zij verkocht hebben of een overeenkomst hebben overlegd. Tevens overweegt de rechter dat zelfs als een ander, zoals Reservella, economisch eigenaar zou zijn, er voldoende bewijs is dat het feitelijk beheer nog altijd bij de drie rust.

Lees verder

Verbod tegen The Pirate Bay opnieuw voor de rechter

Vandaag was er opnieuw zitting in de zaak van BREIN tegen The Pirate Bay. De drie Zweedse oprichters die eerder bij verstek door de Nederlandse rechter waren veroordeeld tot het ontoegankelijk maken van hun site hadden verstek aangetekend. Aangezien het door een reeks van rechterlijke uitspraken duidelijk is dat The Pirate Bay illegaal is, was het voornaamste verweer van de drie dat zij niets meer met de site te maken hebben maar dat die van een bedrijfje op de Seychellen zou zijn. De naam daarvan konden zij zelf niet goed aangeven, maar zou Reservella zijn. De oprichters die volgens BREIN ook feitelijk beheerders zijn, kwamen zelf wederom niet opdagen maar lieten zich ditmaal wel door een advocaat vertegenwoordigen. De advocaat zei dat Neij en Warg de site ‘ergens in 2006’ hadden verkocht maar wist niet aan wie en kon geen documenten overleggen. Sunde zou volgens de advocaat alleen woordvoerder zijn. De rechter doet op 22 oktober uitspraak.
Het postbus bedrijfje Reservella kwam ook niet opdagen. Hoewel zij de dagvaarding al sinds 7 september in bezit hebben, was er eergisteren een e-mail bij de rechtbank binnen gekomen waarin een communication consultant beweerde dat deze pas afgelopen maandag door hun trustee was doorgegeven. Zij vroeg daarom drie weken uitstel. Hoewel de rechtbank geantwoord heeft dat dit verzoek door een bevoegde vertegenwoordiger of een Nederlandse advocaat moet worden ingediend, is daar geen gevolg aan gegeven. De zitting ging daarom toch door. BREIN bepleitte dat als Reservella iets met The Pirate Bay te maken heeft, zij naast de drie Zweedse beheerders hetzelfde verbod opgelegd dient te krijgen. Ook in deze zaak doet de rechter op 22 oktober uitspraak tenzij zich alsnog een advocaat meldt om eventueel verstek te zuiveren.
Hun verantwoordelijkheid ontkennen en verstoppertje spelen is wat de heren van The Pirate Bay al sinds de aanvang van hun illegale business doen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Wij hebben voldoende reden om aan te nemen dat zij nog altijd de verantwoordelijken zijn. Het bedrijfje op de Seychellen is zo te zien een flinterdunne sluier en het blijkt dat ook die, evenals de heren van The Pirate Bay graag verstoppertje spelen. Het uiteindelijke punt is dat de The Pirate Bay illegaal is en dus verboden is en ontoegankelijk gemaakt moet worden, wie dan ook de eigenaren zijn. Dat maakte het vorige vonnis tegen de drie Zweden en tegen het bedrijf GGF dat de site zou gaan overnemen ook al zonneklaar: wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.
De overname door GGF lijkt inmiddels definitief van de baan na een reeks van onjuiste verklaringen aan de pers, verscheidene financiële problemen en schorsing van de aandelen op de beurs en verdenking van handel met voorkennis. Wie weet wat daar nog meer achter zit. GGF probeerde de Zweedse eigenaren van de site uit de wind te houden maar Warg heeft zelf op een conferentie openlijk toegegeven dat zij 7 miljoen euro en aandelen voor de verkoop zouden krijgen, aldus Kuik.
Stichting BREIN beschermt intellectueel eigendom van film, muziek, games en interactieve software voor auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten zowel online als offline tegen inbreuk en misbruik.

Lees verder

The Pirate Bay drie keer geblokkeerd door Nederlandse providers na sommaties BREIN

 BREIN heeft gisteren drie keer op rij de illegale website The Pirate Bay ontoegankelijk laten maken door Nederlandse providers. De illegale site blijft verbinding met de wereld zoeken sinds zij enkele weken geleden op bevel van de rechter door haar Zweedse provider verwijderd werd. Telkens wordt de illegale site gestopt door acties van de benadeelde rechthebbenden die grote schade ondervinden doordat de site gratis illegale toegang geeft tot hun creatieve werk.
De site stond onder meer enige tijd in de Oekraïne maar werd sinds afgelopen weekend door een Nederlandse provider bediend. Deze sloot de dienst af na sommatie van BREIN waarna die vrijwel naadloos door een andere Nederlandse provider werd overgenomen, die er vervolgens ook de brui aan gaf na sommatie van BREIN. De site was slechts kort down en verscheen opnieuw via weer een andere Nederlandse provider. Ook die maakte de site ontoegankelijk na sommatie van BREIN.
‘Diensten leveren aan zo een bekende illegale site is vragen om problemen’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘De Zweedse eigenaren zijn strafrechtelijk veroordeeld en in verschillende landen waaronder Nederland is bepaald dat de site illegaal is. Als Nederlandse providers de site in de lucht houden dan spreken wij ze aan om dat te staken’. Providers die het verkeer voor een site regelen zijn volgens de Europese e-Commerce richtlijn niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, maar moeten wel meewerken aan het beëindigen of voorkomen van inbreuk. Als zij dat niet doen kan een verbod met dwangsom tegen hen geëist worden.
Aanstaande donderdag dient opnieuw de civiele rechtszaak van BREIN tegen de drie Zweedse oprichters van The Pirate Bay. Die werden eerder bij verstek veroordeeld om de site voor Nederland ontoegankelijk te maken. Zij hebben daarna alsnog verzet aangetekend tegen het vonnis. ‘Hun verhaal is bekend maar ongeloofwaardig. De onrechtmatigheid van de site staat intussen buiten kijf dus nu beweren ze dat ze niets met The Pirate Bay te maken hebben en wijzen naar een bedrijfje op de Seychellen. Wij hebben echter alle reden om aan te nemen dat de drie nog steeds het beheer over de site voeren. Dat neemt niet weg dat we ook het bewuste bedrijfje op de Seychellen hebben gedagvaard. De behandeling van die zitting zal direct aansluitend op de zaak tegen de beheerders plaatsvinden.’
Het doel van BREIN’s rechtszaak is om de site in elk geval voor Nederland afgesloten te krijgen ook als die bij een buitenlandse hosting provider staat. BREIN verkreeg eerder ook een verbod tegen het bedrijf dat aankondigde The Pirate Bay te zullen overnemen. Die overname lijkt inmiddels van de baan doordat dit bedrijf verwikkeld is in allerlei financiële problemen de handel in haar aandelen is stopgezet.
Stichting BREIN beschermt het intellectueel eigendom op muziek, film, games en andere interactieve software tegen inbreuk en misbruik. BREIN treedt op namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten.

Lees verder

Mininova vonnis nader beschouwd

Het voornaamste belang van het vonnis is dat Mininova de verplichting opgelegd krijgt om te voorkomen dat zij torrents naar auteursrechtelijk beschermde content aanbiedt. Deze verplichting wordt opgelegd omdat het platform structureel naar auteursrechtelijk beschermd materiaal verwijst en het platform actief wordt beheerd. Wat voor preventieve maatregelen Mininova moet nemen, moet zij zelf uitzoeken, zij kan daarvoor de hulp van derden inhuren die expertise op dat gebied hebben.
De verplichting geldt voor torrents waarvoor ‘gegronde twijfel’ behoort te bestaan dat de rechthebbende op het materiaal waarnaar verwezen wordt toestemming heeft gegeven voor de betreffende openbaarmaking. De rechter oordeelt dat zulke gegronde twijfel met name bestaat voor commercieel materiaal zoals bioscoopfilms, TV series, muziek en games. Hetzelfde geldt natuurlijk voor boeken en ook voor commerciële software.
Daarnaast legt de rechter een dwangsom op met betrekking tot titels op een lijst die BREIN aanlevert. De dwangsom bedraagt 1000 euro per torrent of per dag, naar keuze van BREIN, met een maximum van 5 miljoen euro. Mininova moet de dwangsom betalen als zij torrents aanbiedt die naar de betreffende auteursrechtelijk beschermde content verwijzen. Het is aan Mininova om dat te verifiëren. Als de content niet auteursrechtelijk beschermd is of er is wel toestemming van de rechthebbende dan wordt de dwangsom niet verbeurd.
Let wel: Mininova moet dit ook doen met betrekking tot andere torrents waarvoor gegronde twijfel bestaat. Torrents naar ander commercieel materiaal bijvoorbeeld. Rechthebbenden kunnen voor de zekerheid ook hun titels aan Mininova opgeven als dat niet al op de lijst van BREIN staat. Die lijst betreft materiaal dat in Nederland op de markt is of binnenkort op de markt komt.
De rechter oordeelt dat het aanbieden van torrents door Mininova geen afzonderlijke openbaarmaking is omdat het materiaal zelf niet binnen haar beheersmacht komt. Hierbij moet wel bedacht worden dat Mininova alleen een index van torrents is en geen eigen tracker heeft. Een tracker brengt het uitwisselverkeer tot stand en houdt het optimaal. De rechter in het Nederlandse vonnis tegen The Pirate Bay oordeelde dat die site met tracker wel inbreuk maakt. De rechter in het Mininova vonnis oordeelt overigens dat Mininova wel incidenteel inbreuk maakt door het bewust herplaatsen van het torrents naar ongeautoriseerd materiaal.
Hoewel Mininova dus niet zelf direct inbreuk maakt, oordeelt de rechter dat het platform toch onrechtmatig is omdat het structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal. TNO onderzoek in opdracht van BREIN concludeerde dat meer dan 80 procent van de links in categorieën als ‘Movies’, ‘Music’ en ‘Games’ verwijst naar beschermd materiaal.
Het is daarnaast het actieve beheer van het platform dat de rechter als reden aanvoert om de verplichting op te leggen preventieve maatregelen te nemen. Dat actieve beheer wordt bij Mininova met name uitgevoerd door de moderators die onder controle staan van de administrators, die het eigenlijke beheer hebben. De moderators bemoeien zich actief met de inhoud o.a. door het weren van allerhande ‘ongewenst, familie-onvriendelijk’ materiaal maar bevorderen juist de plaatsing van links naar auteursrechtelijk beschermd materiaal.
De rechter oordeelt dat de Notice and Take Down (NTD) die Mininova aanbiedt niet voldoende is. Die NTD betekent dat Mininova de torrents verwijdert na een klacht van de rechthebbende. Het is dan de rechthebbende die de torrents moet opzoeken en aanwijzen. De rechter honoreert het argument dat dit wel bij incidenteel misbruik werkt maar niet bij structureel misbruik.
De rechter verwerpt het beroep van Mininova op het verbod op een algemene toezichtsverplichting en de beperking van aansprakelijkheid voor Internet Service Providers die informatie van anderen opslaan. Deze regels uit artikel 12 t/m 15 van de Europese richtlijn voor elektronische handel en artikel 6:196c BW zijn niet van toepassing op Mininova. De rechter oordeelt dat die regeling duidelijk de ISP beoogt die websites zoals Mininova host in plaats van een website als Mininova zelf. Bovendien is de dienst van Mininova niet louter technisch en passief maar laat Mininova zich actief in met de informatie. De zogenoemde ‘veilige haven’ is uitsluitend voor diensten die zich op geen enkele wijze inlaten met de van een ander afkomstige informatie.
 

Lees verder