BREIN krijgt opnieuw rechterlijk verbod tegen Zweedse eigenaren van The Pirate Bay

De voorzieningenrechter te Amsterdam legde vandaag opnieuw een verbod op aan de drie Zweedse eigenaren/beheerders (Neij, Warg en Sunde) van The Pirate Bay. Alle torrents naar inbreukmakende bestanden moeten worden binnen 3 maanden worden verwijderd en verwijderd gehouden op straffe van een dwangsom van 5000 euro per torrent met een maximum van 3 miljoen euro. Ook moeten de drie dergelijke torrents ontoegankelijk maken voor gebruikers in Nederland op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad zodat een eventueel hoger beroep de werking niet schorst.
De drie Zweden hadden na het eerdere vonnis waarbij zij verstek hadden laten gaan verzet aangetekend om zich alsnog te verweren. Hun voornaamste verweer was dat zij niet de eigenaren waren maar een bedrijf uit de Seychellen Reservella genaamd. De rechter oordeelt dat de drie wel verantwoordelijk zijn en wijst daarom het verbod tegen hen toe. Het verbod tegen Reservella wordt derhalve afgewezen aangezien niet is gebleken dat ook zij verantwoordelijk is naast de drie. De rechter oordeelt tevens dat The Pirate Bay geen Internet Service Provider (ISP) is en dat de beperkte aansprakelijkheid voor ISPs dus niet van toepassing is.
De rechter oordeelt dat The Pirate Bay onrechtmatig handelt door haar gebruikers stelselmatig in staat te stellen inbreuk te maken en dat het zeer aannemelijk is dat de bij BREIN aangesloten rechthebbenden daardoor schade leiden. Op basis van deze onrechtmatigheid wordt de vordering toegewezen. De rechter overweegt dat om directe inbreuk vast te stellen, bewezen moet worden dat The Pirate Bay een eigen tracker aanbiedt. Omdat ten tijde van de zitting de eigen tracker offline was gehaald, laat zij de feitelijke vaststelling of er een eigen tracker is aan de bodemrechter over. BREIN heeft die bodemprocedure na het vorige vonnis aanhangig gemaakt. Overigens is The Pirate Bay tracker die intussen door Neij via een Nederlandse provider opnieuw online was gekomen vandaag op vordering van BREIN offline gehaald.
De rechter volgt het oordeel van de Zweedse strafrechter dat de drie eigenaar waren. Het verweer dat de drie geen eigenaar meer zijn omdat zij The Pirate Bay in 2006 zouden hebben verkocht, wordt verworpen nu zij niet kunnen zeggen aan wie zij verkocht hebben of een overeenkomst hebben overlegd. Tevens overweegt de rechter dat zelfs als een ander, zoals Reservella, economisch eigenaar zou zijn, er voldoende bewijs is dat het feitelijk beheer nog altijd bij de drie rust.

Lees verder

Verbod tegen The Pirate Bay opnieuw voor de rechter

Vandaag was er opnieuw zitting in de zaak van BREIN tegen The Pirate Bay. De drie Zweedse oprichters die eerder bij verstek door de Nederlandse rechter waren veroordeeld tot het ontoegankelijk maken van hun site hadden verstek aangetekend. Aangezien het door een reeks van rechterlijke uitspraken duidelijk is dat The Pirate Bay illegaal is, was het voornaamste verweer van de drie dat zij niets meer met de site te maken hebben maar dat die van een bedrijfje op de Seychellen zou zijn. De naam daarvan konden zij zelf niet goed aangeven, maar zou Reservella zijn. De oprichters die volgens BREIN ook feitelijk beheerders zijn, kwamen zelf wederom niet opdagen maar lieten zich ditmaal wel door een advocaat vertegenwoordigen. De advocaat zei dat Neij en Warg de site ‘ergens in 2006’ hadden verkocht maar wist niet aan wie en kon geen documenten overleggen. Sunde zou volgens de advocaat alleen woordvoerder zijn. De rechter doet op 22 oktober uitspraak.
Het postbus bedrijfje Reservella kwam ook niet opdagen. Hoewel zij de dagvaarding al sinds 7 september in bezit hebben, was er eergisteren een e-mail bij de rechtbank binnen gekomen waarin een communication consultant beweerde dat deze pas afgelopen maandag door hun trustee was doorgegeven. Zij vroeg daarom drie weken uitstel. Hoewel de rechtbank geantwoord heeft dat dit verzoek door een bevoegde vertegenwoordiger of een Nederlandse advocaat moet worden ingediend, is daar geen gevolg aan gegeven. De zitting ging daarom toch door. BREIN bepleitte dat als Reservella iets met The Pirate Bay te maken heeft, zij naast de drie Zweedse beheerders hetzelfde verbod opgelegd dient te krijgen. Ook in deze zaak doet de rechter op 22 oktober uitspraak tenzij zich alsnog een advocaat meldt om eventueel verstek te zuiveren.
Hun verantwoordelijkheid ontkennen en verstoppertje spelen is wat de heren van The Pirate Bay al sinds de aanvang van hun illegale business doen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Wij hebben voldoende reden om aan te nemen dat zij nog altijd de verantwoordelijken zijn. Het bedrijfje op de Seychellen is zo te zien een flinterdunne sluier en het blijkt dat ook die, evenals de heren van The Pirate Bay graag verstoppertje spelen. Het uiteindelijke punt is dat de The Pirate Bay illegaal is en dus verboden is en ontoegankelijk gemaakt moet worden, wie dan ook de eigenaren zijn. Dat maakte het vorige vonnis tegen de drie Zweden en tegen het bedrijf GGF dat de site zou gaan overnemen ook al zonneklaar: wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.
De overname door GGF lijkt inmiddels definitief van de baan na een reeks van onjuiste verklaringen aan de pers, verscheidene financiële problemen en schorsing van de aandelen op de beurs en verdenking van handel met voorkennis. Wie weet wat daar nog meer achter zit. GGF probeerde de Zweedse eigenaren van de site uit de wind te houden maar Warg heeft zelf op een conferentie openlijk toegegeven dat zij 7 miljoen euro en aandelen voor de verkoop zouden krijgen, aldus Kuik.
Stichting BREIN beschermt intellectueel eigendom van film, muziek, games en interactieve software voor auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten zowel online als offline tegen inbreuk en misbruik.

Lees verder

The Pirate Bay drie keer geblokkeerd door Nederlandse providers na sommaties BREIN

 BREIN heeft gisteren drie keer op rij de illegale website The Pirate Bay ontoegankelijk laten maken door Nederlandse providers. De illegale site blijft verbinding met de wereld zoeken sinds zij enkele weken geleden op bevel van de rechter door haar Zweedse provider verwijderd werd. Telkens wordt de illegale site gestopt door acties van de benadeelde rechthebbenden die grote schade ondervinden doordat de site gratis illegale toegang geeft tot hun creatieve werk.
De site stond onder meer enige tijd in de Oekraïne maar werd sinds afgelopen weekend door een Nederlandse provider bediend. Deze sloot de dienst af na sommatie van BREIN waarna die vrijwel naadloos door een andere Nederlandse provider werd overgenomen, die er vervolgens ook de brui aan gaf na sommatie van BREIN. De site was slechts kort down en verscheen opnieuw via weer een andere Nederlandse provider. Ook die maakte de site ontoegankelijk na sommatie van BREIN.
‘Diensten leveren aan zo een bekende illegale site is vragen om problemen’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘De Zweedse eigenaren zijn strafrechtelijk veroordeeld en in verschillende landen waaronder Nederland is bepaald dat de site illegaal is. Als Nederlandse providers de site in de lucht houden dan spreken wij ze aan om dat te staken’. Providers die het verkeer voor een site regelen zijn volgens de Europese e-Commerce richtlijn niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, maar moeten wel meewerken aan het beëindigen of voorkomen van inbreuk. Als zij dat niet doen kan een verbod met dwangsom tegen hen geëist worden.
Aanstaande donderdag dient opnieuw de civiele rechtszaak van BREIN tegen de drie Zweedse oprichters van The Pirate Bay. Die werden eerder bij verstek veroordeeld om de site voor Nederland ontoegankelijk te maken. Zij hebben daarna alsnog verzet aangetekend tegen het vonnis. ‘Hun verhaal is bekend maar ongeloofwaardig. De onrechtmatigheid van de site staat intussen buiten kijf dus nu beweren ze dat ze niets met The Pirate Bay te maken hebben en wijzen naar een bedrijfje op de Seychellen. Wij hebben echter alle reden om aan te nemen dat de drie nog steeds het beheer over de site voeren. Dat neemt niet weg dat we ook het bewuste bedrijfje op de Seychellen hebben gedagvaard. De behandeling van die zitting zal direct aansluitend op de zaak tegen de beheerders plaatsvinden.’
Het doel van BREIN’s rechtszaak is om de site in elk geval voor Nederland afgesloten te krijgen ook als die bij een buitenlandse hosting provider staat. BREIN verkreeg eerder ook een verbod tegen het bedrijf dat aankondigde The Pirate Bay te zullen overnemen. Die overname lijkt inmiddels van de baan doordat dit bedrijf verwikkeld is in allerlei financiële problemen de handel in haar aandelen is stopgezet.
Stichting BREIN beschermt het intellectueel eigendom op muziek, film, games en andere interactieve software tegen inbreuk en misbruik. BREIN treedt op namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten.

Lees verder

Mininova vonnis nader beschouwd

Het voornaamste belang van het vonnis is dat Mininova de verplichting opgelegd krijgt om te voorkomen dat zij torrents naar auteursrechtelijk beschermde content aanbiedt. Deze verplichting wordt opgelegd omdat het platform structureel naar auteursrechtelijk beschermd materiaal verwijst en het platform actief wordt beheerd. Wat voor preventieve maatregelen Mininova moet nemen, moet zij zelf uitzoeken, zij kan daarvoor de hulp van derden inhuren die expertise op dat gebied hebben.
De verplichting geldt voor torrents waarvoor ‘gegronde twijfel’ behoort te bestaan dat de rechthebbende op het materiaal waarnaar verwezen wordt toestemming heeft gegeven voor de betreffende openbaarmaking. De rechter oordeelt dat zulke gegronde twijfel met name bestaat voor commercieel materiaal zoals bioscoopfilms, TV series, muziek en games. Hetzelfde geldt natuurlijk voor boeken en ook voor commerciële software.
Daarnaast legt de rechter een dwangsom op met betrekking tot titels op een lijst die BREIN aanlevert. De dwangsom bedraagt 1000 euro per torrent of per dag, naar keuze van BREIN, met een maximum van 5 miljoen euro. Mininova moet de dwangsom betalen als zij torrents aanbiedt die naar de betreffende auteursrechtelijk beschermde content verwijzen. Het is aan Mininova om dat te verifiëren. Als de content niet auteursrechtelijk beschermd is of er is wel toestemming van de rechthebbende dan wordt de dwangsom niet verbeurd.
Let wel: Mininova moet dit ook doen met betrekking tot andere torrents waarvoor gegronde twijfel bestaat. Torrents naar ander commercieel materiaal bijvoorbeeld. Rechthebbenden kunnen voor de zekerheid ook hun titels aan Mininova opgeven als dat niet al op de lijst van BREIN staat. Die lijst betreft materiaal dat in Nederland op de markt is of binnenkort op de markt komt.
De rechter oordeelt dat het aanbieden van torrents door Mininova geen afzonderlijke openbaarmaking is omdat het materiaal zelf niet binnen haar beheersmacht komt. Hierbij moet wel bedacht worden dat Mininova alleen een index van torrents is en geen eigen tracker heeft. Een tracker brengt het uitwisselverkeer tot stand en houdt het optimaal. De rechter in het Nederlandse vonnis tegen The Pirate Bay oordeelde dat die site met tracker wel inbreuk maakt. De rechter in het Mininova vonnis oordeelt overigens dat Mininova wel incidenteel inbreuk maakt door het bewust herplaatsen van het torrents naar ongeautoriseerd materiaal.
Hoewel Mininova dus niet zelf direct inbreuk maakt, oordeelt de rechter dat het platform toch onrechtmatig is omdat het structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal. TNO onderzoek in opdracht van BREIN concludeerde dat meer dan 80 procent van de links in categorieën als ‘Movies’, ‘Music’ en ‘Games’ verwijst naar beschermd materiaal.
Het is daarnaast het actieve beheer van het platform dat de rechter als reden aanvoert om de verplichting op te leggen preventieve maatregelen te nemen. Dat actieve beheer wordt bij Mininova met name uitgevoerd door de moderators die onder controle staan van de administrators, die het eigenlijke beheer hebben. De moderators bemoeien zich actief met de inhoud o.a. door het weren van allerhande ‘ongewenst, familie-onvriendelijk’ materiaal maar bevorderen juist de plaatsing van links naar auteursrechtelijk beschermd materiaal.
De rechter oordeelt dat de Notice and Take Down (NTD) die Mininova aanbiedt niet voldoende is. Die NTD betekent dat Mininova de torrents verwijdert na een klacht van de rechthebbende. Het is dan de rechthebbende die de torrents moet opzoeken en aanwijzen. De rechter honoreert het argument dat dit wel bij incidenteel misbruik werkt maar niet bij structureel misbruik.
De rechter verwerpt het beroep van Mininova op het verbod op een algemene toezichtsverplichting en de beperking van aansprakelijkheid voor Internet Service Providers die informatie van anderen opslaan. Deze regels uit artikel 12 t/m 15 van de Europese richtlijn voor elektronische handel en artikel 6:196c BW zijn niet van toepassing op Mininova. De rechter oordeelt dat die regeling duidelijk de ISP beoogt die websites zoals Mininova host in plaats van een website als Mininova zelf. Bovendien is de dienst van Mininova niet louter technisch en passief maar laat Mininova zich actief in met de informatie. De zogenoemde ‘veilige haven’ is uitsluitend voor diensten die zich op geen enkele wijze inlaten met de van een ander afkomstige informatie.
 

Lees verder

BREIN – Mininova

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova. Mininova houdt zich bezig met de exploitatie van een Bittorrent-platform. Via dit platform worden .torrents aangeboden die toegang gegeven tot voor overgrote deel auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. De rechtbank oordeelde dat Mininova aan haar gebruikers structureel de gelegenheid geeft tot, aanzet tot en profiteert van de door haar gebruikers gepleegde inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden uit de entertainmentindustrie.  Aannemelijk is dat de auteursrechthebbenden daardoor schade lijden. Mininova handelen wordt dan ook als onrechtmatig gekwalificeerd. Mininova kan zich niet beroepen beperkte aansprakelijkheid en is dus niet gevrijwaard van aansprakelijkheid ten opzichte van BREIN voor haar handelwijze met betrekking tot (de inhoud van) de van derden afkomstige, opgeslagen informatie. De door Mininova gehanteerde Notice and Take Down-procedure om torrents te verwijderen volstaat niet.

Lees verder

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova

De rechtbank te Utrecht heeft vandaag vonnis gewezen in de zaak van auteursrechtenbeschermer BREIN tegen de website Mininova. De rechter oordeelt dat Mininova onrechtmatig handelt door gelegenheid te geven tot, aan te zetten tot en te profiteren van inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. Mininova moet binnen drie maanden maatregelen nemen om te voorkomen dat er torrents (links) naar bestanden op de site worden aangeboden waarvan gegronde twijfel bestaat dat die door rechthebbenden geautoriseerd zijn om openbaar te maken. Met betrekking tot de lijst van courante titels die BREIN aanlevert moet Mininova torrents van haar site verwijderd houden op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per verwijzing met een maximum van 5 miljoen euro.
We moeten alle overwegingen nog lezen maar de grote lijn van het vonnis is zoals wij het willen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Een site als Mininova is verantwoordelijk voor wat er op haar site gebeurd en moet voorkomen dat er links naar ongeautoriseerde films, TV series, muziek, videospellen en andere content geplaatst worden. Dit is een kentering die mogelijk maakt om illegaal aanbod de pas af te snijden. Uiteindelijk gaat om de creatie van content en de mogelijkheid daar je brood mee te verdienen. Dit is belangrijk voor de creativiteit en de werkgelegenheid. Als je je werk kunt beschermen dan kun je zelf je werk op internet aanbieden en daar geld mee verdienen. Dit is goed voor de toekomst van internet en de ontwikkeling en groei van nieuwe legale businessmodellen.
Stichting BREIN beschermt muziek, films, TV series, videospellen en andere interactieve software tegen structureel misbruik.

Lees verder

Notice and Take Down systeem van toekomstige eigenaar The Pirate Bay onvoldoende

De toekomstige eigenaar van The Pirate Bay (GGF) heeft aangekondigd dat benadeelde rechthebbenden de mogelijkheid gaan krijgen om torrents die toegang tot illegale content (films, muziek, games, etc.) geven van de website te verwijderen. BREIN heeft onderzocht dat dit meer dan 90% van de torrents betreft en vindt het voorstel onvoldoende. BREIN heeft een vonnis van de rechter waarin het GGF verboden wordt de site na de overname in Nederland beschikbaar te houden.
In het voorgestelde systeem moet de rechthebbende illegale content op de website opsporen en verwijderen. Dat vinden wij onvoldoende, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dit soort Notice and Take Down systeem werkt wel bij incidentele inbreuk maar niet bij de structurele inbreuk waarvan bij The Pirate Bay sprake is. 
Het punt is dat The Pirate Bay verantwoordelijk is voor wat er op haar site staat. Zij moet zelf preventief toezicht houden en ervoor zorgen dat illegale torrents niet op de site komen te staan. De site verleent in belangrijke en zelfs overweldigende mate toegang tot illegale content. Zij mag er dus niet van uit gaan dat het met de toestemming wel goed zal zitten en het aan benadeelden overlaten om haar site continu te controleren of er inbreuk wordt gemaakt. Het is haar site, haar zaak en dus haar taak om die schoon te maken en te houden, aldus Kuik.
Dezelfde kwestie speelt ook in de rechtszaak die BREIN tegen de Nederlandse bittorrent site Mininova heeft aangespannen. De uitspraak in die zaak wordt op 26 augustus aanstaande verwacht.

Lees verder

BREIN geeft ThePirateBay nog even respijt

BREIN is inmiddels benaderd door de Nederlandse advocaat van de heren achter ThePirateBay. Hij heeft aangekondigd dat ze in verzet zullen gaan. ‘We hebben met de advocaat afgesproken dat ze dit zo snel mogelijk deze maand zullen doen. Als de heren hun afspraken nakomen dan zullen wij hen nog niet dwingen om de site voor Nederland af te sluiten’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘Als de geplande overname door GGF later deze maand plaatsvindt dan zal GGF aan het vonnis dienen te voldoen.’
‘Wij denken dat de heren er goed aan doen verzet aan te tekenen en hun verhaal komen vertellen. Het is echter niet meer dan uitstel van executie. Hun argumenten zijn niet steekhoudend. Het lijdt gezien de eerdere rechtspraak in Nederland geen twijfel dat het vonnis stand zal houden’, aldus Kuik.
Op de website worden vele honderdduizenden films, muziekalbums, games, etcetera aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dat mag niet volgens de wet. In juridische termen gaat het om een inbreuk op auteursrechten. Dat de bestanden niet op de site zelf staan, neemt de onrechtmatigheid niet weg. ThePirateBay is het centrale middelpunt van alle handelingen, de spin in het web. De site categoriseert en indexeert de bestanden, ontsluit ze voor de gebruikers.  Ook regelt zij het uitwisselingsverkeer tussen de gebruikers. In de grootschalige auteursrechteninbreuken die worden gepleegd via de website, heeft zij dus het grootste aandeel. Dat zulk gedrag onrechtmatig is, is al meerdere malen uitgemaakt door de rechter in zaken over Nederlandse torrensites waarbij BREIN betrokken was.
Ook het verweer dat BREIN niet de juiste partij zouden hebben gedagvaard houdt geen stand. ‘Wij hebben voldoende informatie dat de heren die zijn gedagvaard daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de website’, zegt Kuik. ‘Die verantwoordelijkheid kunnen zij niet zomaar afwentelen op een schimmig bedrijfje op de Seychellen. Een rechter prikt daar doorheen.’

Lees verder