Engelse rechter: Usenet indexer Newzbin maakt inbreuk

Deze week deed de Engelse rechter uitspraak in de zaak die verscheidene filmstudio’s verenigd in de Motion Picture Assocation hadden aangespannen tegen Usenet indexer Newzbin. De rechter oordeelde dat Newzbin aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuk en het faciliteren daarvan. Newzbin indexeerde  zogenaamde NZB-links naar content op Usenet. Het ging daarbij structureel om inbreukmakende films en televisieseries. Newzbin wordt bevolen niet langer auteursrechtelijk beschermde werken van de studio’s te indexeren. BREIN juicht de uitspraak toe. In Nederland is al een reeks vergelijkbare rechterlijke uitspraken gedaan tegen link-sites en p2p-(uitwissel)sites die structureel inbreuk faciliteren maar nog niet tegen Usenet indexers.
Stichting BREIN heeft het afgelopen jaar wel al 14 vergelijkbare Usenet indexers afgesloten die het niet op een rechtszaak hebben laten aankomen. Er loopt momenteel een rechtszaak tussen BREIN en FTD de grootste Nederlandse Usenet indexer. Ook op FTD draait het hoofdzakelijk om evident illegale bestanden. Naar aanleiding van de sommatie van BREIN heeft FTD de NZB-knop verwijderd waarmee het downloaden automatisch gestart wordt. Die kon echter meteen weer door gebruikers teruggeplaatst worden met een via FTD down te loaden programmaatje. FTD denkt blijkbaar dat zij aansprakelijkheid kan ontlopen omdat klanten die de NZB-knop niet hebben teruggeplaatst de toegangscodes nu moeten kopiëren om te gaan downloaden, zegt BREIN-directeur Tim Kuik.
Ook denkt FTD dat zij de dans kan ontspringen omdat veel van haar klanten enkel zouden downloaden. FTD gaat er daarbij gemakshalve maar even aan voorbij dat zij met haar zakenmodel in elk geval systematisch en structureel  toegang tot illegaal aanbod faciliteert. Dat is de kern waar het om draait. BREIN bestrijdt overigens dat klanten van FTD alleen zouden downloaden. Een deel van de klanten is ook uploader maar mag van FTD inmiddels alleen nog maar van spotten spreken, aldus Kuik.
Tenslotte wijst BREIN er op dat niet alle downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik in Nederland is toegestaan. Het downloaden van illegaal aangeboden games en software is nooit toegestaan. BREIN pleit ervoor om dit verbod op downloaden van illegaal aanbod expliciet uit te breiden naar muziek, films en digitale boeken. Overigens oordeelde de rechtbank in Den Haag in juni 2008 dat het toestaan van downloaden van illegaal aanbod in strijd is met internationale regelgeving. Tegen die uitspraak is hoger beroep aanhangig.
Stichting BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek en games tegen structurele inbreuk op hun rechten en richt haar civielrechtelijke handhaving op illegaal aanbod en het faciliteren daarvan.

Lees verder

Verlies werkgelegenheid in EU door internetpiraterij

Het Franse Tera Consultants publiceerde deze week de resultaten van een nieuwe studie die de waarde van de creatieve sector van de Europese Unie in kaart brengt. Zie dit artikel. In 2008 bedroeg het verlies 10 miljard euro aan inkomsten en meer dan 185.000 banen. De creatieve sector was in 2008 nog goed voor minstens 14 miljoen banen maar riskeert tegen 2015 1,2 miljoen mensen te moeten ontslaan.

Lees verder

Hof Amsterdam oordeelt indexering site ook in hoger beroep onrechtmatig.

De website Shareconnector is vandaag ook in hoger beroep door het Hof Amsterdam onrechtmatig bevonden. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel hash links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als keurmerk. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.
Het Hof oordeelde, evenals eerder de voorzieningenrechter die de site op vordering van BREIN verboden had, dat Shareconnector de bestanden niet zelf openbaar maakte omdat die niet over de bestanden zelf beschikte en geen bemoeienis had met het proces van up- en downloaden. De site is toch onrechtmatig omdat die het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om illegaal op het eDonkey netwerk aangeboden bestanden te krijgen. Hoewel een site in principe op het internet beschikbare bestanden mag selecteren, rubriceren en aan anderen toegankelijk maken, was deze site onrechtmatig omdat die het gebruik van bestanden die inbreuk maken op auteursrecht en naburige rechten systematisch en structureel faciliteerde en bevorderde. Dat de eigenaar/beheerder van de site dit als hobby zonder commercieel oogmerk deed, ontneemt niet het onrechtmatige karakter van zijn handelen. Het Hof oordeelde eveneens dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat rechthebbenden schade lijden door de beschikbaarheid van illegaal aangeboden bestanden op het Internet, ook als dat niet een-op-een zou zijn.
Het verbod van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 24 januari 2008 is hiermee bevestigd. De site moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1,000 Euro per dag met een maximum van 100,000 Euro.
Tegen de eigenaar/beheerder van Shareconnector evenals de eigenaren/beheerders van een vergelijkbare website en hun hosting provider loopt ook nog strafzaak in hoger beroep die dit voorjaar op zitting komt.
BREIN beschermt auteurs en naburig rechthebbenden op film, televisieseries, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van hun werk.

Lees verder

BREIN – Shareconnector

Het Hof Amsterdam heeft het vonnis uit 2008 van de voorzieningenrechter Amsterdam in hoger beroep bevestigd. De website Shareconnector was ook naar het oordeel van het Hof onrechtmatig. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel has links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een specifieke locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als ‘keurmerk’. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.

Lees verder

Ondubbelzinnig downloadverbod gewenst!

Ik volg de discussie over het downloadverbod natuurlijk en het valt me op dat er wel erg veel misverstanden over bestaan. Het woord downloadverbod klopt eigenlijk al niet. Waar gaat het om? Andermans creatieve werk aanbieden zonder diens toestemmming is illegaal. De vraag is of je zulk illegaal aanbod mag downloaden. Het antwoord ligt voor de hand zou je denken want als je diefstal verbiedt, moet je natuurlijk ook heling verbieden anders creëer je een markt voor gestolen goederen. Helaas heeft de Nederlandse wetgever van het antwoord een zooitje gemaakt. Ik zal de situatie zo simpel mogelijk uitleggen. Illegaal aanbod van software en games mag niet gedownload worden. Illegaal aanbod van muziek, films (ook TV-series) en e-books mag voor eigen gebruik gedownload worden als je daar geen direct of indirect commercieel oogmerk mee hebt. Dus als je die content downloadt in plaats van te kopen dan mag dat niet oftewel aankoopvervangend downloaden van muziek, films en e-books is verboden. Zolang je dus maar zegt dat je het anders toch niet gekocht had of alsnog koopt als je het mooi vindt, dan is het niet of nauwelijks te bewijzen dat je aankoopvervangend downloadt.

Lees verder

Relevante uitspraak: p2p-website voor live streams sportwedstrijden; NTD niet genoeg, filterverplichting opgelegd.

Geen directe inbreuk maar Myp2p handelt onrechtmatig door het structureel en systematisch faciliteren van inbreuk (door derden). NTD-procedure ook in dit geval van live sportuitzendingen geen adequate voorziening (NTD-procedure kost zoveel tijd dat het belang daarbij niet meer aanwezig is tegen de tijd dat die procedure geëffectueerd kan worden). Filterverplichting opgelegd.
Deze uitspraak is in lijn met BREIN’s streven (voor het eerst gehonoreerd in het Mininova vonnis) om een preventieve filterverplichting af te dwingen tegen sites die structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op internet. Deze verplichting is met deze uitspraak ook uitgebreid naar p2p-websites voor live streams van sportwedstrijden.
Overigens legt het Hof in paragraaf 4.104 op verfrissende wijze uit waarom Myp2p zich niet kan verschuilen achter vermeende onwetendheid over de vraag waarom bezoekers naar de site komen:
Het hof acht het van algemene bekendheid in de media, zowel de klassieke media als kranten, radio en tv als de nieuwe media zoals internet wordt hieraan veel aandacht besteed dat voor een aantal producten (muziek, in het bijzonder in mp3-formaat, computerspelletjes, software, films en opnames van sportwedstrijden) bij consumenten een grote belangstelling bestaat om daarvan gratis te kunnen genieten, terwijl bij de makers daarvan een even grote wens bestaat om hun inspanningen met geldelijke vergoeding gehonoreerd te zien. De namen Napster, Kazaa, Pirate Bay, Bittorrent genieten in dat verband bij het hierin geïnteresseerde publiek grote bekendheid. Het hof acht reeds in zijn algemeenheid niet goed denkbaar dat MyP2P zich niet zou hebben gerealiseerd dat bij het in stand houden van een peer to peer netwerk een niet gering deel van het gegevensverkeer juist betrekking zal hebben op de door de gebruikers zo vurig gewenste gratis bestanden, zulks terwijl de makers van die bestanden daarvoor even vurig juist betaald wensen te worden. De grote peer to peer netwerken bestaan bij de gratie van aantrekkelijke gratis verkrijgbare bestanden en dat weet ook MyP2P.

Lees verder

BREIN logboek: Resultaten 2009 en koers 2010

Piraterijbestrijder BREIN sloot vorig jaar 615 illegale websites, onder meer 393 bittorrent sites, 35 eDonkey servers, 38 video streaming sites en 14 usenet portals. BREIN verwijderde tevens 37.441 advertenties van het Internet en voerde 455 acties uit tegen de verkoop van illegale discs. BREIN en politie namen daarbij 183.713 illegale discs in beslag.

Lees verder

The Pirate Bay niet in beroep

Positief vonnis voor BREIN definitief en betekend via Twitter
De drie Zweedse beheerders van The Pirate Bay zijn niet in hoger beroep gegaan van het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 22 oktober, waarin zij werden veroordeeld alle links (zgn. torrents) naar illegaal materiaal van de website ThePirateBay.org te verwijderen. Daarmee is het vonnis definitief.
Auteursrechtbeschermer Stichting BREIN heeft het vonnis inmiddels betekend. Omdat nog steeds onduidelijk is waar de drie zich schuil houden en zij zelfs onbereikbaar zijn voor hun Nederlandse advocaat, heeft BREIN het vonnis openbaar betekend, onder andere via Twitter. Eerder verstuurde BREIN ook al de dagvaarding via Twitter. De drie zullen nu uiterlijk 1 maart 2010 aan het vonnis moeten hebben voldaan, op verbeurte van dwangsommen van 3000 Euro per link
Het vonnis is te downloaden van BREINs website www.anti-piracy.nl.

Lees verder