Ondubbelzinnig downloadverbod gewenst!

Ik volg de discussie over het downloadverbod natuurlijk en het valt me op dat er wel erg veel misverstanden over bestaan. Het woord downloadverbod klopt eigenlijk al niet. Waar gaat het om? Andermans creatieve werk aanbieden zonder diens toestemmming is illegaal. De vraag is of je zulk illegaal aanbod mag downloaden. Het antwoord ligt voor de hand zou je denken want als je diefstal verbiedt, moet je natuurlijk ook heling verbieden anders creëer je een markt voor gestolen goederen. Helaas heeft de Nederlandse wetgever van het antwoord een zooitje gemaakt. Ik zal de situatie zo simpel mogelijk uitleggen. Illegaal aanbod van software en games mag niet gedownload worden. Illegaal aanbod van muziek, films (ook TV-series) en e-books mag voor eigen gebruik gedownload worden als je daar geen direct of indirect commercieel oogmerk mee hebt. Dus als je die content downloadt in plaats van te kopen dan mag dat niet oftewel aankoopvervangend downloaden van muziek, films en e-books is verboden. Zolang je dus maar zegt dat je het anders toch niet gekocht had of alsnog koopt als je het mooi vindt, dan is het niet of nauwelijks te bewijzen dat je aankoopvervangend downloadt.

Lees verder

Relevante uitspraak: p2p-website voor live streams sportwedstrijden; NTD niet genoeg, filterverplichting opgelegd.

Geen directe inbreuk maar Myp2p handelt onrechtmatig door het structureel en systematisch faciliteren van inbreuk (door derden). NTD-procedure ook in dit geval van live sportuitzendingen geen adequate voorziening (NTD-procedure kost zoveel tijd dat het belang daarbij niet meer aanwezig is tegen de tijd dat die procedure geëffectueerd kan worden). Filterverplichting opgelegd.
Deze uitspraak is in lijn met BREIN’s streven (voor het eerst gehonoreerd in het Mininova vonnis) om een preventieve filterverplichting af te dwingen tegen sites die structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op internet. Deze verplichting is met deze uitspraak ook uitgebreid naar p2p-websites voor live streams van sportwedstrijden.
Overigens legt het Hof in paragraaf 4.104 op verfrissende wijze uit waarom Myp2p zich niet kan verschuilen achter vermeende onwetendheid over de vraag waarom bezoekers naar de site komen:
Het hof acht het van algemene bekendheid in de media, zowel de klassieke media als kranten, radio en tv als de nieuwe media zoals internet wordt hieraan veel aandacht besteed dat voor een aantal producten (muziek, in het bijzonder in mp3-formaat, computerspelletjes, software, films en opnames van sportwedstrijden) bij consumenten een grote belangstelling bestaat om daarvan gratis te kunnen genieten, terwijl bij de makers daarvan een even grote wens bestaat om hun inspanningen met geldelijke vergoeding gehonoreerd te zien. De namen Napster, Kazaa, Pirate Bay, Bittorrent genieten in dat verband bij het hierin geïnteresseerde publiek grote bekendheid. Het hof acht reeds in zijn algemeenheid niet goed denkbaar dat MyP2P zich niet zou hebben gerealiseerd dat bij het in stand houden van een peer to peer netwerk een niet gering deel van het gegevensverkeer juist betrekking zal hebben op de door de gebruikers zo vurig gewenste gratis bestanden, zulks terwijl de makers van die bestanden daarvoor even vurig juist betaald wensen te worden. De grote peer to peer netwerken bestaan bij de gratie van aantrekkelijke gratis verkrijgbare bestanden en dat weet ook MyP2P.

Lees verder

BREIN logboek: Resultaten 2009 en koers 2010

Piraterijbestrijder BREIN sloot vorig jaar 615 illegale websites, onder meer 393 bittorrent sites, 35 eDonkey servers, 38 video streaming sites en 14 usenet portals. BREIN verwijderde tevens 37.441 advertenties van het Internet en voerde 455 acties uit tegen de verkoop van illegale discs. BREIN en politie namen daarbij 183.713 illegale discs in beslag.

Lees verder

The Pirate Bay niet in beroep

Positief vonnis voor BREIN definitief en betekend via Twitter
De drie Zweedse beheerders van The Pirate Bay zijn niet in hoger beroep gegaan van het vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 22 oktober, waarin zij werden veroordeeld alle links (zgn. torrents) naar illegaal materiaal van de website ThePirateBay.org te verwijderen. Daarmee is het vonnis definitief.
Auteursrechtbeschermer Stichting BREIN heeft het vonnis inmiddels betekend. Omdat nog steeds onduidelijk is waar de drie zich schuil houden en zij zelfs onbereikbaar zijn voor hun Nederlandse advocaat, heeft BREIN het vonnis openbaar betekend, onder andere via Twitter. Eerder verstuurde BREIN ook al de dagvaarding via Twitter. De drie zullen nu uiterlijk 1 maart 2010 aan het vonnis moeten hebben voldaan, op verbeurte van dwangsommen van 3000 Euro per link
Het vonnis is te downloaden van BREINs website www.anti-piracy.nl.

Lees verder

BREIN neemt servers bronsite in beslag bij hosting provider

Vandaag heeft stichting BREIN via een gerechtelijk ex-parte verlof de servers in beslag genomen van een zogenaamde ranked topsite. Een topsite is een besloten website die door release groepen gebruikt wordt om illegale bestanden op te slaan van de allernieuwste content, met name films, muziek en games. Een ranked topsite behoort tot een relatief kleine selecte toplaag.
Dergelijke topsites staan aan de bron van piraterij op internet en zelfs daarbuiten. De topsite Loop werd in Amsterdam gehost door een Nederlandse hosting provider. Het ging om twee servers met 28 harde schijven, de geschatte capaciteit van de site is ongeveer 40 Terabyte, dat staat gelijk aan rond de 8.500 dvds of 57.000 cds.
Om te voorkomen dat de content van de servers verhuisd zou worden en bewijs zou verdwijnen, heeft BREIN aan de rechter ex-parte verlof gevraagd tot inbeslagname van de server. Dat wil zeggen dat het verlof beoordeeld is op basis van bewijs van BREIN en zonder de tegenpartij te horen. Die partij kan wel een opheffingsgeding instellen als hij meent dat het verlof ten onrechte is verleend.
Tevens is verbod verleend tegen de hosting provider diensten te verlenen aan deze site of zelf inbreuk te maken. Na betekening van het verlof door de deurwaarder heeft de hosting provider medewerking verleend door de servers aan te wijzen in het datacentrum te Amsterdam. BREIN eist ook afgifte van alle identificerende gegevens betreffende de klant (onder andere naam, adres en bankgegevens) voor wie de servers gehost worden. Die behoren volgens wet en jurisprudentie afgegeven worden als de inbreuk aannemelijk is en er een gerechtvaardigd belang voor de benadeelde partij is. In dit geval is de grootschalige inbreuk alsmede het belang schade te vorderen en herhaling te voorkomen zonneklaar.
Release groepen en ranked topsites staan aan de bron van de beschikbaarheid van illegale content bestanden op Internet en daarbuiten, met name waar het films en games betreft. Vanaf deze plaatsen worden niet alleen het breed toegankelijke internet zoals p2p-sites en usenet (nieuwsgroepen) bediend, maar ook de handel in illegale dvds.
Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en (online) detailhandel van films, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van auteursrecht en naburige rechten.

Lees verder

Politie Schiedam doet inval bij illegale kopieerstudio

Woensdag 25 november heeft de politie een inval gedaan in een woning in Schiedam. Een echtpaar wordt ervan verdacht op grote schaal illegale cd’s en dvd’s aan onder andere markthandelaren te leveren.
In de woning van de verdachten bevond zich een professionele kopieerstudio. Er werden meer dan 5000 illegale kopieën en 7000 blanco dragers aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen, samen met administratie en hardware waaronder ‘copyboxen’, computers, externe schijven, branders en printers. Een 52-jarige man en zijn 25-jarige Roemeense echtgenote zijn in de woning aangehouden en in verzekering gesteld.
De man is reeds twee maal eerder veroordeeld voor handel in illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde entertainment content. Zijn laatste veroordeling dateert van 2002.
Onderzoek
Stichting BREIN leverde informatie en expertise die politie en justitie aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek gaven. Het echtpaar wordt ervan verdacht illegale films, muziek en games van Internet te hebben gedownload om die op cd’s en dvd’s te kopiëren en door te verkopen aan consumenten en aan handelaren die ze op hun beurt via markten en websites aan consumenten te koop aanboden.

Lees verder

Mininova stopt met illegale website

Mininova heeft vandaag het deel van haar website gesloten waar structureel naar illegale content wordt verwezen.  De site gaat door met het ‘featured content’ gedeelte waarvoor toestemming van de rechthebbende is verkregen voor het aanbod van de content en de links.
Drie maanden geleden oordeelde de rechter dat Mininova links naar illegale content moet voorkomen.  Hun Notice en Take Down beleid waarbij links na melding van de rechthebbende worden verwijderd, was onvoldoende om de site schoon te houden.  In plaats van links te controleren heeft Mininova ervoor gekozen om het overwegend illegale deel van hun site te sluiten.
Mininova behoorde tot de top 100 meest bezochte sites ter wereld en had maandelijks ongeveer 50 miljoen unieke bezoekers en 800 miljoen pageviews.  Kort geleden werd de grens van 10 miljard downloads overschreden, verreweg de meeste daarvan betroffen auteursrechtelijk beschermde films, TV series, muziek en games.  Er stonden meer dan 1.3 miljoen torrents (links) op de site.
Sites die structureel misbruik maken hebben de keuze tussen preventief filteren of sluiten, zegt BREIN directeur Tim Kuik.  Dat Mininova er uiteindelijk voor kiest om het illegale deel van de site te sluiten is op zich niet zo verbazend, vindt Kuik.  Links op illegaliteit controleren is veel werk als het zo’n groot deel van je site is.  Mininova kreeg er per dag ongeveer 3000 nieuwe links bij.  Het was daarom voor BREIN belangrijk dat de rechter vaststelde dat het de taak van Mininova is om vooraf illegale links te weren.  Als BREIN daar achteraf achteraan moet hollen dan is dat dweilen met de kraan open.  Het is simpeler voor Mininova om toezicht te houden.  Waarom kiest Mininova er dan toch voor om het deel van hun site waar structureel misbruik wordt gemaakt te sluiten?  Het is geen geheim dat de meeste bezoekers juist voor dat illegale aanbod komen.  Dus als je dan kosten moet maken om het illegale aanbod weg te halen en je krijgt die bezoekers niet meer dan kun je ook besluiten om dat deel van de site te sluiten.  De kraan met illegaal aanbod moest dicht, dat kan ook op deze manier, aldus Kuik.  We juichen toe dat Mininova de bittorrent technologie nu voor legale doeleinden gebruikt.  We zijn niet tegen de technologie maar alleen tegen het gebruik daarvan voor illegale doeleinden.
Mininova heeft op de valreep wel ‘pro forma’ hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ingesteld.  Daar staan nog geen argumenten in op basis waarvan de uitspraak aangevochten wordt.  Die willen wij natuurlijk zo snel mogelijk zien, zegt Kuik.  De uitspraak is duidelijk en wij willen niet dat de indruk zou ontstaan dat er toch nog onduidelijkheid is terwijl daar geen gronden voor zijn aangevoerd.  De uitspraak van de rechtbank was uitvoerbaar bij voorraad dus het instellen van hoger beroep heeft geen schorsende werking. 
Het vonnis tegen de drie beheerders van The Pirate Bay dat op dezelfde leest als het Mininova vonnis geschoeid is, is inmiddels onherroepelijk geworden.  Begin volgend jaar moet ook die site schoon zijn.
 

Lees verder

BREIN – The Pirate Bay

Opnieuw rechterlijk verbod tegen Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. De voorzieningenrechter te Amsterdam legde opnieuw een verbod op aan de drie Zweedse eigenaren van The Pirate Bay. Alle torrents naar inbreukmakende bestanden moeten binnen 3 maanden worden verwijderd en verwijderd worden gehouden op straffe van een dwangsom van 5000 euro per torrent met een maximum van 3 miljoen euro. Ook moeten de drie dergelijke torrents ontoegankelijk maken voor gebruikers in Nederland op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro.

Lees verder