BREIN/Mininova – korte samenvatting van zitting

De zitting van de rechtbank te Utrecht op 2 juni was de laatse acte voor de uitspraak in eerste instantie op 15 juli aanstaande. Aan de zitting gingen uitgebreide schriftelijke stukken vooraf. De pleidooien vormden een samenvatting en aanvulling met laatste ontwikkelingen en gaven de rechtbank de gelegenheid vragen te stellen.
BREIN wees er op dat Mininova structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale entertainment content en daarom verantwoordelijk en aansprakelijk is om effectieve maatregelen te nemen dit misbruik te voorkomen. Notice and Take Down (NTD) is niet afdoende. Dat helpt wel in geval van incidentele inbreuk maar niet tegen structureel misbruik. Dan is preventie en toezicht op kosten van de website noodzakelijk. Niet achteraf zoals bij NTD maar vooraf. Als handreiking leverde BREIN een niet-uitputtende lijst van titels die momenteel commercieel verhandeld worden om Mininova op weg te helpen links naar inbreukmakende content van haar site te weren.
Het argument van Mininova is hoofdzakelijk dat zij een tussenpersoon met beperkte aansprakelijkheid zou zijn die niets te maken heeft met wat haar gebruikers op hun website doen. Een NTD beleid is voldoende maar toch is Mininova bereid om vrijwillig te filteren als BREIN maar bepaalt wat illegaal is want Mininova zou dat niet zelf kunnen. Het filteren houdt dan in dat reeds geplaatste links na melding worden weggehaald en niet terug mogen komen. Mininova verwees naar de filtering test die zij met betrekking tot een beperkt aantal Amerikaanse films en TV-series doet en vroeg zich af waarom BREIN daar niet aan mee doet.
BREIN verklaarde dat zij heeft aangedrongen op de filtering test die met een deel van haar aangeslotenen uitgevoerd wordt. Het verzamelen, controleren en aanleveren van het voor het filteren benodigde informatie gebeurt door derden tegen betaling. Het punt van de test is te laten zien dat het mogelijk is om preventief te filteren. Het punt van de rechtszaak is dat het preventief filteren de verantwoordelijkheid van Mininova is en dat die ervoor moet betalen. Het gaat er bij preventief filteren om te voorkomen dat links naar illegale content op de site toegelaten worden. ‘Hun site, hun zaak, hun taak’, zegt BREIN.
De rechtbank ondervroeg de oprichters en eigenaars van Mininova over de rol van de moderators en administrators. Waarom controleren zij wel op porno, racisme en virussen maar niet op schending van auteursrecht? Volgens Mininova zouden de moderators niet onder hun gezag staan en konden zij daarom het antwoord niet geven. Toch werd duidelijk dat de eigenaren als admins het laatste woord hebben. In geval een link ten onrechte verwijderd wordt dan kan die door de admins terug geplaatst worden.
De rechtbank is voornemens op 15 juli uitspraak te doen.

Lees verder

BREIN/Mininova uitspraak bepaald op 15 juli 2009

Vandaag was de zitting in de rechtszaak BREIN/Mininova. Waar gaat het om?
Mininova is de grootste bittorrent (P2P) website ter wereld die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content, zoals films, tv-series, muziek en games. Gemiddeld 95% van die content wordt via Mininova illegaal ter beschikking gesteld aan meer dan 30 miljoen unieke bezoekers per maand. BREIN vertegenwoordigt de rechthebbenden op de populaire entertainment content waar het bij Mininova om draait.
BREIN stelt dat Mininova daarom verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het nemen van effectieve maatregelen om dit misbruik te voorkomen. Het is hun site, hun zaak en dus hun taak, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
Notice & Take Down, dwz het verwijderen van links naar illegale content na melding door de benadeelde, is niet genoeg. Dat helpt wel bij incidenteel misbruik maar niet bij structureel misbruik zoals bij Mininova het geval is. Dan is toezicht en preventie noodzakelijk. Dit behoort op verantwoordelijkheid en kosten van de site worden uitgevoerd.
De filtering test die Mininova momenteel mbt een beperkt aantal Amerikaanse films uitvoert, kan een oplossing aandragen. Van belang is dat Mininova dit werk op haar verantwoordelijkheid en kosten behoort uit te voeren. Zij moet op haar kosten haar eigen site schoonhouden van illegale links, niet achteraf via Notice & Take Down maar vooraf door preventief toezicht.
BREIN heeft een niet uitputtende lijst aangeleverd met titels die commercieel verhandeld worden om Mininova op weg te helpen.

Lees verder

BREIN en Usenet portal spannen over en weer rechtszaak aan

BREIN is begonnen met acties aangaande Usenet dat steeds meer als alternatief voor p2p uitwisseldiensten gebruikt wordt om illegale content te downloaden. Een aantal Usenet portals heeft een sommatie van BREIN ontvangen. Deze portals verwijzen naar specifieke content op Usenet waar het aanbod in de loop der tijd steeds onoverzichtelijker is geworden. Helaas gaat het op de meeste portals structureel over illegale content. Dat is onrechtmatig en als het willens en wetens gebeurt ook een strafbaar feit.
Nederlands grootste Usenet portal FTD heeft na een gesprek met BREIN haar gebruik van zogenaamde NZB-links gestaakt. Dat houdt in dat er niet meer rechtstreeks naar illegale content gelinkt kan worden en het downloaden niet langer automatisch begint. De site gaat echter nog steeds systematisch en structureel over illegale content op Usenet.
De adviseur van FTD noemt de portal nu een forum waar gebruikers elkaar wijzen op content die legaal van Usenet zou zijn te downloaden. Hij heeft er geen boodschap aan dat de content illegaal is geplaatst en dat FTD daar structureel gebruik van maakt. FTD heeft niets te maken met wat haar gebruikers doen, vindt hij.
BREIN is het daar niet mee eens en vindt de handelswijze van FTD onrechtmatig. FTD is zich er volledig van bewust dat haar handelswijze met name om duidelijk illegale content gaat. Dat blijkt onder meer uit de hitparade van meest gedownloadde titels. FTD helpt willens en wetens de verdere verspreiding van illegale content. FTD moet stoppen omdat ze structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content.
‘Uitbaters zoals FTD blijven proberen zich achter hun gebruikers te verschuilen ook al heeft de Nederlandse rechter BREIN al zeven keer gelijk gegeven dat dat verweer niet opgaat’, zegt BREIN directeur Tim Kuik.
In anticipatie van het Kort Geding dat door BREIN tegen FTD zal worden aangespannen, heeft FTD nu zelf een dagvaarding aan BREIN uitgebracht om in een bodemprocedure een verklaring voor recht te krijgen dat wat FTD doet legaal is.
‘Dat heeft Zoekmp3 destijds ook gedaan’, zegt Kuik. In de Zoekmp3 zaak werd BREIN gedagvaard in een bodemprocedure om een verklaring voor recht te krijgen dat de activiteiten van Zoekmp3 legaal waren. In eerste instantie vond de rechtbank te Haarlem dat BREIN de illegale links moest melden. BREIN ging in hoger beroep omdat de site overwegend om illegale content ging. Melden helpt wel bij incidentele onrechmatigheid maar niet bij structurele. In hoger beroep kreeg BREIN gelijk van het Hof Amsterdam dat oordeelde dat de site onrechtmatig en schadeplichtig was omdat zij systematisch en structureel gebruik maakte van de beschikbaarheid van illegale content op het internet. ‘Hetzelfde geldt voor FTD’, aldus Kuik.
‘De zaak is duidelijk en de dagvaarding van FTD is een vertragingstaktiek’, zegt Kuik. ‘Dat mag maar wij willen wel eerst een verbod zodat ze niet maar door blijven gaan met hun illegale en schadelijke activiteiten’.

Lees verder

Piratebay eigenaren veroordeeld tot gevangenisstraf en schadevergoeding

De vier eigenaren van de illegale bittorrent site ThePirateBay zijn vandaag door de Zweedse rechter veroordeeld tot ieder 1 jaar gevangenisstraf en gezamenlijk 30 miljoen Krone (2.6 miljoen euro) schadevergoeding. Ze zijn schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan massale auteursrechtinbreuk. Hoewel de eigenaren van de site zich oorspronkelijk als grootverspreiders van cultuur opwierpen, verdedigden zij zich in de rechtszaal met de stelling dat niet zij maar hun gebruikers de werkelijke verspreiders zijn. Interessant in die context is dat zij hun gebruikers anonimiseren in antwoord op de introductie vorige week van een Zweedse wet die het mogelijk maakt de identiteit van inbreukmakende internetgebruikers op te vragen. Bittorrent is een zogenaamde p2p technologie die gebruikers in staat stelt bestanden met elkaar uit te wisselen. Op Thepiratebay gaat het daarbij in belangrijke mate om illegale bestanden met entertainment content d.w.z. muziek, films, tv-series en games.  
 
Ook in Nederland is het voor de aansprakelijkheid van een website op zich niet belangrijk of de content op de site zelf staat of ergens anders. Het Hof Amsterdam bepaalde in 2006 met betrekking tot een mp3 zoekmachine die hyperlinks naar muziekbestanden aanbood dat een website die structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het internet onrechtmatig en schadeplichtig is. Dat was een uitspraak van de Nederlandse civiele rechter die inmiddels in zevenmaal bevestigd is in rechtszaken die BREIN sindsdien heeft gevoerd tegen ondermeer bittorrent sites. Het gaat in die uitspraken niet om de technologie maar om het feit dat de manier waarop die gebruikt wordt onrechtmatig is.
 
De lat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid ligt hoger dan voor civielrechtelijke aansprakelijkheid. Voor een strafbaar feit kan immers gevangenisstraf opgelegd worden. Die mijlpaal is nu voor wat betreft Thepiratebay in Zweden gepasseerd. Wellicht dat het Nederlandse Openbaar Ministerie daar moed uit put voor de vervolging van eigenaren van Nederlandse websites. In elk geval zal BREIN ook doorgaan met civielrechtelijke actie tegen de toegankelijkheid van dergelijke  illegale websites.
 
De eigenaren van de Thepiratebay hebben gezegd dat de site zal doorgaan. Als dat zo is dan zal het vonnis van de Zweedse strafrechter in het buitenland (bijvoorbeeld Nederland) gebruikt kunnen worden om te eisen dat de site ontoegankelijk gemaakt wordt door de internet service providers daar. Een blokkering van de toegang tot een site door een provider betekent dat de abonnees van die provider niet meer bij de site kunnen komen. Een provider zou dat kunnen weigeren door te bestrijden dat de site illegaal is. Met het Zweedse vonnis in de hand lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een rechter dat argument in geval van Thepiratebay zal accepteren.

Lees verder

NZB-portal stopt na dagvaarding BREIN

NZB-portal.nl was een website om nzb bestanden te uploaden en te gebruiken. Nzb bestanden werken als een soort links die toegang geven tot contentbestanden in nieuwsgroepen op Usenet. De eigenaar zei de site gemaakt te hebben zodat iedereen zo snel mogelijk van Usenet kon downloaden zonder zoekmachines te gebruiken. Om het de gebruikers makkelijk te maken uploadde hij naar eigen zeggen zelf ook een shitload aan series. De site had een overweldigend aanbod van populaire films, tv-series, muziek en games en werd dagelijks door vele tienduizenden gebruikers bezocht. De site was daarmee een van de grootste nzb sites in Nederland. De website werd gesponsord door een grote Nederlandse Usenet provider. Volgens de eigenaar kreeg hij de hosting van zijn site gratis en kreeg hij een vergoeding voor elke keer dat een bezoeker klant van deze Usenet provider werd.
BREIN sommeerde NZB-portal haar structurele gebruik van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content op Usenet te staken. Daar werd aanvankelijk geen gehoor aan gegeven. Na ontvangst van de dagvaarding ging de site alsnog offline. BREIN eist ook opgave van de verdiensten en vergoeding van de door BREIN gemaakte kosten. De benadeelden kunnen winstafdracht of vergoeding van de geleden schade eisen. Een Nederlandse film als Oorlogswinter werd bijvoorbeeld meer dan 50.000 keer via NZB-portal gedownload.
Wat wij bij Usenet zien is het op commerciële basis georganiseerd illegaal aanbieden van toegang tot entertainment content, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Grote Usenet providers sponsoren NZB websites en traditionele p2p sites om betalende abonnees te genereren voor hun downloaddiensten. Abonnees kunnen ongelimiteerd illegaal aangeboden entertainment content downloaden maar de rechthebbenden zien er geen cent van terug. Dat kan niet zo doorgaan.
Naast de aanpak van illegale p2p sites, streaming sites en link sites is BREIN dit jaar ook begonnen met de aanpak van illegaal aanbod op Usenet. Naast het aanspreken van usenet portals zoals NZB-portal richt die aanpak zich ook op Usenet providers die de content hosten en hun resellers die de abonnementen voor de downloaddiensten verkopen.

Lees verder

BREIN op huisbezoek bij Bittorentsitehouder

Vorige week bezocht BREIN opnieuw een internetpiraat thuis.
 
Onderzoek wees uit dat de 36 jarige Roy M. uit Venhuizen verantwoordelijk was voor de volgende 11 BitTorrentsites:
 
# Onderkoffer.org/Onder-koffer.org
# Big-pleasure.org
# Bigfunn.org
# Dreamtorrents.org
# Essentialblue.org
# Funkyplace.org
# Hollandse-nieuwe.org
# Maxitor.org
# Radio-fantasy.nl
# Torrentplaats.org
# Wf-torrents.org
Twee illegale sites stonden op het moment van het bezoek nog online: www.funkyplace.orgen www.dreamtorrents.org, deze heeft M. direct offline gehaald. M. verklaarde dat hij de sites voor een ander in de lucht hield en daar 50 euro per site per maand voor kreeg, hij durfde deze persoon niet te noemen omdat hij zijn leven dan niet zeker zou zijn.
De man heeft een onthoudingsverklaring ondertekend en zijn sites gestaakt. Toekomstige betrokkenheid bij inbreuken verplichten hem tot betaling van 5.000 euro per dag. Tevens vordert BREIN de inkomsten van de man op.

Lees verder

20-jarige hacker uit Maastricht veroordeeld

De rechtbank Rotterdam heeft een 20-jarige hacker uit Maastricht veroordeeld tot  240 uur  dienstverlening  en  6  maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.
BREIN berichtte vorig jaar dat het Team High Tech Crime  van de Politie de man had aangehouden naar aanleiding van een aangifte die zij deed namens een van de twee Amerikaanse computergamesbedrijven waar hij via internet had ingebroken. De verdachte had onder meer een kopie gestolen van het computerspel ‘Enemy Territory: Quake Wars’ dat nog in ontwikkeling was. Als hij het spel illegaal op de markt had gebracht zou het bedrijf miljoenen schade hebben geleden. De man pochte met zijn inbraken op internet en chanteerde de bedrijven vervolgens. Ze moesten met ‘iets goeds’ komen om openbaarmaking te voorkomen. Het bleef uiteindelijk bij T-shirts en andere spullen.
De man had ook meer dan 50.000 creditcardgegevens gestolen van een onlineticketbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Die gegevens gebruikte hij voor aankopen op internet en bij onlinepokergames.

Lees verder

Rechter Amsterdam: websitehouder verantwoordelijk voor wat er op zijn site gebeurt

De voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde gisteren dat een websitehouder in principe ten volle verantwoordelijk is voor wat er op zijn website wordt gepubliceerd. Gezien de aard van de website in kwestie moet hij er bovendien op toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt. (Rechtbank Amsterdam, 12 maart 2009, 420336 / KG ZA 09-379)
Het ging om uitlatingen op een daarvoor ingerichte website over vermeende oplichting door een bedrijf dat modieuze laarzen verkoopt. Die uitlatingen waren onjuist en dus vroeg het bedrijf de verwijdering van de informatie, het voorkomen van nieuwe plaatsing en de afgifte van identificerende gegevens van degenen die de gewraakte uitlatingen op de website hadden geplaatst. De websitehouder wilde wel (mogelijk) identificerende gegevens afgeven van de bezoekers die de uitlatingen op de site geplaatst hadden maar ging niet verder dan dat. Hij beriep zich daarbij op de beperkte aansprakelijkheid voor Internet Service Providers (ISP’s).
De rechter oordeelde dat beperkte aansprakelijkheid voor ISPs niet van toepassing is omdat de website niet een ‘louter technisch, automatisch en passief karakter’ heeft. De websitehouder moet er gezien de aard van de site op toezien dat zijn website niet door derden wordt misbruikt en kan de daaruit voortvloeiende controlewerkzaamheden niet op de benadeelde afschuiven. De toezegging om NAW en andere identificerende gegevens van misbruikmakende bezoekers af te geven is niet voldoende.
De site maakte gebruik van zogeheten ‘moderators’ oftewel beheerders die reageren op uitingen van bezoekers. Dat die moderators vrijwilligers zijn die door derden benoemd worden, ‘ontslaat [websitehouder] niet van zijn verantwoordelijkheid voor de uitlatingen van die, in zijn opdracht door derden benoemde moderators’, zegt de rechter. ‘[Websitehouder] heeft door middel van de moderators de zeggenschap over de inhoud van de website en kan bepalen wat daarop wel of niet wordt gepubliceerd. Van een louter technisch, automatisch en passief karakter van de door [websitehouder] aangeboden dienst is geen sprake. [] Dit heeft tot gevolg dat [websitehouder] net als iedere andere websitehouder in principe ten volle verantwoordelijk is voor wat er op zijn website wordt gepubliceerd’, aldus de rechter.
Deze uitspraak is ook van belang voor websites die zich met entertainment content bezig houden, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Websites zoals Piratebay of Mininova maken structureel gebruik van illegale content zoals films, tv series, muziek en games. Zij kunnen zich niet achter hun gebruikers verschuilen of enkel aanbieden onrechtmatige links na melding te verwijderen, iets dat Piratebay niet eens doet, maar zij moeten preventief toezicht houden.
Internet Service Providers hebben een beperkte aansprakelijkheid op grond van artikel 14 van EU richtlijn 2001/31 EG en artikel 6:196c BW. Die beperking is echter alleen van toepassing als de aangeboden dienst een ‘louter technisch, automatisch en passief karakter’ heeft. Deze beperkte aansprakelijkheid is namelijk bedoeld voor access en hosting providers, d.w.z. ISP’s die gebruikers (abonnees) toegang (access) geven tot het Internet en ISP’s die websites onderdak verschaffen (hosten). Websites die diensten aanbieden willen ook graag onder die beperkte aansprakelijkheid vallen maar daar is eigenlijk geen reden toe. Het is maatschappelijk gezien zelfs onwenselijk omdat het tot gevolg zou hebben dat er in praktijk niemand verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onrechtmatig handelen op het internet. Gebruikers van websites zijn meestal zodanig geanonimiseerd (in geval van p2p diensten vaak door de sites zelf) dat zij niet herleidbaar zijn. Websites zijn de ‘handelsplaatsen’ van het internet en behoren daarom verantwoordelijkheid te dragen voor wat er op hun site gebeurt. Als de aard van de website meebrengt dat misbruik een reële mogelijkheid is dan is toezicht door de websitehouder op zijn plaats en kan dit niet op de benadeelde worden afgeschoven.

Lees verder