BREIN eist verbod tegen ThePirateBay in Nederland, uitspraak op 30 juli

Vandaag hoorde de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering stichting BREIN voor een verbod tegen ThePirateBay in Nederland. BREIN dagvaardde zowel de drie huidige eigenaren van ThePirateBay gedagvaard als de aangekondigde toekomstige eigenaar. De rechter zal op 30 juli tussen 15.00 en 17.00 uur uitspraak doen.
De drie huidige eigenaren kwamen niet opdagen. Dat hadden zij al aangekondigd in antwoord op BREIN’s benadering via onder andere Twitter en Facebook. De rechter zal tegen hen waarschijnlijk een verstekvonnis toewijzen tenzij zij van oordeel is dat BREIN’s vordering ongegrond is. De huidige eigenaren zijn in Zweden al strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk met hun website. Dat de site desondanks onveranderd actief is gebleven, is de reden voor BREIN’s vordering.
‘De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bevestigd dat het onrechtmatig is om met een website of webdienst structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘ThePirateBay gaat overwegend over illegale content en dat is ook waar haar klanten de site voor gebruiken. Wij verwachten daarom een gunstige uitspraak. Dat de eigenaren zich schuil houden mag hen niet baten.’
De aangekondigde toekomstige eigenaar is een Zweeds software bedrijf Global Gaming Factory (GGF). Zij stuurde haar advocaat naar de zitting. BREIN heeft er belang bij dat het ook de toekomstige eigenaar verboden wordt om met de huidige illegale exploitatie door te gaan. GGF’s advocaat vroeg de rechter de vordering niet toe te kennen omdat de overname van ThePirateBay nog niet voltooid is. Er is een overeenkomst om ThePirateBay in augustus over te nemen tenzij het niet lukt om er een legaal alternatief van te maken. GGF vindt kort gezegd dat er geen dreigende inbreuk is omdat zij ThePirateBay niet zullen overnemen als zij er geen legale site van kan maken. BREIN vindt dat er wel sprake is van een dreigende inbreuk omdat niet duidelijk is wat GGF verstaat onder een legaal alternatief. Op de vraag van de rechter wat het plan van GGF is om de site zo snel legaal te maken, bleef de advocaat het antwoord schuldig anders dan de verzekering dat het wel mogelijk is.
‘Wij zijn fervent voorstander van legale exploitatie op het internet en dus verheugd over het aangekondigde voornemen van GGF’, zegt Kuik. ‘Er is echter nog veel onduidelijkheid over het hoe en wanneer en of het allemaal wel doorgaat. Ondertussen is wel duidelijk dat een site als ThePirateBay evident illegaal is en moet stoppen totdat ze voorkomen dat ze structureel misbruik maken van andermans content. De onbepaalde belofte van GGF om het anders te gaan doen mag geen vrijbrief zijn om door te gaan met misbruik maken.’
De rechter zal op 30 juli uitspraak doen en daarbij twee vonnissen wijzen, een met betrekking tot de huidige eigenaren van ThePirateBay en een met betrekking tot de toekomstige eigenaar.
Stichting BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

Lees verder

Mininova vonnis uitgesteld naar 26 augustus

De rechtbank te Utrecht heeft laten weten het vonnis in de zaak BREIN / Mininova uit te stellen van 15 juli tot 26 augustus.
Beide partijen hebben begrip voor het uitstel in de zomervakantie periode en hebben de rechtbank respectvol verzocht op die datum uitspraak trachten te doen.

Lees verder

Oostenrijkse rechter beveelt Nederlandse hosting provider tot afgifte identiteit klant

De Nederlandse hosting provider Euroaccess is door een Oostenrijkse rechter opgedragen de identiteitsgegevens van de beheerder van de Duitstalige torrentsite Kino.to af te geven aan benadeelde rechthebbenden.
Vorig jaar verloor de hosting provider eenzelfde soort rechtszaak met betrekking tot een andere illegale torrentsite. Euroaccess moest toen 17.000 euro proceskosten aan BREIN betalen. De rekening uit Oostenrijk bedraagt meer dan 11.000 euro. Tevens zal de hosting provider een dwangsom van maximaal 100.000 euro moeten betalen indien zij opnieuw een illegale site met links naar films van de benadeelden onderdak geeft.
De in het gelijk gestelde benadeelden vinden dat Euroaccess nog niet aan de voorwaarden van het vonnis heeft voldaan. Zij bereiden verdere juridische stappen voor. De site is inmiddels naar Rusland verhuisd en de benadeelden willen de beheerder kunnen aanspreken.
Het hosten van sites die illegale activiteiten ontplooien zonder dat de hosting provider de ware naam-, adres- en woonplaats heeft, vormt een dringend probleem voor de handhaving tegen illegaliteit van elke soort.

Lees verder

Mininova schiet mis met vordering tegen kamerleden

Mininova beweert dat de mening van kamerleden over hun website de rechter zou kunnen beïnvloeden in de zaak die BREIN tegen Mininova heeft aangespannen en wil hen daarom het zwijgen opleggen. Afgezien van de vraag of het wenselijk is kamerleden de mond te snoeren, zijn de grieven van Mininova opnieuw een poging om de aandacht van de kern van de zaak af te leiden.
Het rapport Auteursrechten signaleert dat er sites zijn, zoals onder andere Mininova, die structureel links naar ongeautoriseerde content aanbieden en daar hun commerciële zakenmodel op baseren zonder dat de benadeelde auteurs er een cent aan verdienen. Het rapport beveelt aan dat personen of bedrijven die zoiets doen aansprakelijk of strafbaar zijn.
De voornaamste grief van Mininova is dat het rapport miskent dat Mininova een klachtenprocedure heeft, een zogenaamde Notice & Take Down of NTD. Het is in de rechtszaak zonneklaar dat Mininova een NTD beleid heeft. Dat is de vraag dan ook niet. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat erover dat een NTD niet werkt bij structureel misbruik. Dan is preventief toezicht nodig. Dat moet Mininova op eigen kosten uitvoeren.
Mininova moet met andere woorden effectieve maatregelen nemen om dat structurele misbruik te voorkomen en kan die verantwoordelijkheid voor haar eigen zakenmodel niet op de benadeelde rechthebbenden afschuiven. Een NTD is onvoldoende want die helpt alleen bij incidentele inbreuk of misbruik. Bovendien voorkomt een NTD op zich niet dat links naar illegale titels net zo snel weer terug geplaatst kunnen worden.
Ook de overige beweringen van Mininova in haar vordering tegen de kamerleden slaan de plank mis.
De ontkenning dat het op Mininova structureel om illegale content gaat, kan eenvoudig ontkracht worden door de Search Cloud van Mininova zelf te controleren. Die laat visueel zien welke titels de gebruikers het meest opvragen en dat betreft vrijwel uitsluitend content die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden. Maar ook verder rondneuzen op de site maakt duidelijk dat het om evident illegale content gaat zoals de nieuwste TV-series, films, muziek en games, die legaal alleen tegen betaling beschikbaar zijn. Het commentaar bij de torrents (links) maken duidelijk wat de inhoud is en zowel Mininova als haar klanten weten waar ze mee bezig zijn. Met haar NTD doet Mininova weliswaar meer dan The Pirate Bay die klachten geheel aan haar laars lapt, maar een kijkje op de site laat zien dat een NTD verre van voldoende is om structureel misbruik te voorkomen.
Tevens is duidelijk dat Mininova toezicht kan houden en al toezicht houdt. Zo worden links naar bijvoorbeeld porno en fake links verwijderd door de moderators van Mininova. Die moderators zijn vrijwilligers die de regels van Mininova handhaven en onder het uiteindelijke toezicht staan van de administrators. Dat zijn de eigenaren van Mininova. Dergelijk toezicht zou in principe ook op links naar klaarblijkelijk ongeautoriseerde content toegepast kunnen worden.
BREIN juicht toe dat Mininova met de Motion Picture Association een beperkte test doet met preventief filteren. Ook dat toont aan dat het dus wel kan. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat om wie er voor dat preventief filteren moet betalen. De rechthebbenden vinden dat dit de verantwoordelijkheid van Mininova is: ‘haar site, haar zaak, haar taak’. Mininova is het daar duidelijk niet mee eens. De rechter heeft gezegd op 15 juli uitspraak te willen doen.

Lees verder

Eigenaar Usenetbase staakt illegale activiteiten op verbeurte dwangsom

De usenet site Usenetbase.net (voorheen Use-next.nl) is dicht nadat zij een dagvaarding van BREIN ontvingen. De zitting was op 7 juli maar gaat niet door nu de eigenaar van de site vandaag voor de notaris een onthoudingsverklaring heeft ondertekend. Hij houdt zijn activiteiten gestaakt op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 5000 euro per illegale verwijzing.
Usenetbase maakte structureel gebruik van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde film, muziek en games bestanden op Usenet. De eigenaar van de site maakte zich daarnaast ook schuldig aan het zonder toestemming uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden naar Usenet. Ook dat moet hij op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 5000 euro per illegale upload gestaakt houden.
Net als eerder FTD reageerde Usenetbase aanvankelijk op BREIN’s sommatie door de zogenaamde nzb-links naar de overwegend illegale content te vervangen door een copy-paste methode. Die vergt een muisklik meer voordat met downloaden kan worden begonnen. Het structureel gebruik van illegale content ging echter onverminderd door. Nadat de eigenaar van Usenetbase de dagvaarding ontving, koos hij ervoor de site hangende de rechtszaak offline te houden. Na beraad met zijn juridisch adviseur heeft hij de site tenslotte definitief offline gehaald en vandaag een notariële onthoudingsverklaring ondertekend.
‘Dit soort aanpassingen gaan mank aan een volledig gebrek aan integriteit’, zegt BREIN directeur Tim Kuik. ‘De illegale handel gaat onverminderd door. Aangezien de eigenaar had verklaard beslist door te gaan is hij door BREIN gedagvaard. Helaas bleef hij niet bij zijn woord. Wij zullen nu in elk geval onze kosten op hem verhalen.’
Stichting BREIN handhaaft intellectuele eigendomsrechten van makers, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van film, video, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

Lees verder

BREIN eist verbod FTD

BREIN eist dat de usenet dienst FTD haar activiteiten staakt op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Bovendien eist BREIN een nader te bepalen schadevergoeding en volledige vergoeding van de proceskosten. BREIN stelt dat FTD de illegaal aangeboden content mede openbaar maakt en deze in elk geval organiseert en bevordert. Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt is illegaal. Ondanks dat FTD dit weet en dat haar moderators vooraf verwijzingen controleren laat zij toch verwijzingen naar onmiskenbaar ongeautoriseerde content willens en wetens toe op haar dienst.
BREIN sommeerde FTD eerder dit jaar haar onrechtmatige activiteiten te stoppen en nodigde FTD uit voor een gesprek. BREIN verzocht FTD maatregelen te nemen om structureel gebruik van illegale content te voorkomen. Daarna maakte FTD enige aanpassingen, met name verving zij ogenschijnlijk haar automatische verwijzingen (de zogenaamde NZB-links) door een copy-paste methode. BREIN vindt de aanpassingen onvoldoende maar besloot aanvankelijk het resultaat in de praktijk even af te wachten. Ondanks dat FTD BREIN verzocht had met een verbod te wachten, wachtte FTD zelf de uitkomst niet af en maakte in de pers bekend dat zij BREIN dagvaardde om een verklaring voor recht te krijgen dat haar activiteiten rechtmatig zijn. FTD stelt dat zij geen inbreuk zou maken noch inbreuk zou faciliteren omdat haar klanten zich voornamelijk bezig zouden houden met downloaden. BREIN heeft nu haar antwoord daarop tezamen met een tegeneis ingediend.
FTD wist natuurlijk al dat haar maatregelen niets zouden uitmaken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Inmiddels is duidelijk dat het misbruik onverminderd doorgaat en dat de zogenaamde aanpassingen de ware aard van FTD slechts trachten te verbergen. Het is een wolf in schaapskleren. FTD verdient haar geld met een systeem dat bestaat bij de gratie van het enorme illegale aanbod van content op het Usenet. FTD zet met haar ‘downloaden mag’ redenering de wereld op zijn kop. Het is teleurstellend maar ook tekenend dat zij onze uitgestoken hand hebben afgeslagen.
Usenet is een internet protocol waarop oorspronkelijk slechts tekst werd uitgewisseld. Met de mogelijkheid om beeld en geluid in tekstbestanden om te zetten wordt Usenet inmiddels voornamelijk gebruikt om illegale film-, games- en muziekbestanden uit te wisselen. Het gaat BREIN niet om de technologie zelf maar om de zakenmodellen die ermee gebouwd worden. Als die structureel om illegale content gaan dan moet de beheerder van het zakenmodel maatregelen nemen om zulk misbruik te voorkomen in plaats van dat te organiseren en te faciliteren. Zo heeft BREIN eerder rechterlijke verboden uitgevaardigd gekregen tegen andere downloadsystemen waarbij de illegale content ook niet op server van de beheerder stond. Wat telt is of zo een systeem net als FTD een structurele schakel vormt in de uitwisseling van onmiskenbaar illegale content.

Lees verder

BREIN dagvaardt The Pirate Bay via Twitter en Facebook

Amsterdam, 23 juni. BREIN heeft de Zweedse oprichters van The Pirate Bay (Fredrik Neij, Peter Kolmisoppi en Gottfrid Warg) gedagvaard om op 21 juli voor de Amsterdamse rechtbank te verschijnen. BREIN eist dat de website van The Pirate Bay voor Nederland  wordt afgesloten.
The Pirate Bay geeft toegang tot een zeer grote hoeveelheid films, TV series, muziek en computergames. The Pirate Bay heeft daarvoor geen toestemming van de rechthebbenden. Neij, Kolmisoppi en Warg zijn in Zweden strafrechtelijk veroordeeld tot gevangenisstraf en een boete van 2.6 miljoen Euro. Zij hebben hoger beroep aangetekend. Intussen is de website nog altijd online. Daarom vraagt BREIN een verbod voor Nederland.
Omdat de heren tot op heden voor de Zweedse deurwaarder onvindbaar zijn, heeft BREIN hen onder andere via Twitter en Facebook opgeroepen om op 21 juli voor de Amsterdamse rechtbank te verschijnen.
BREIN directeur Tim Kuik: ‘Via Facebook en Twitter waren de heren wel te vinden. Het Internet werkt niet alleen voor inbreukmakers maar ook voor handhavers. Ze zijn nu op de hoogte. De zaak dient op 21 juli.’
Dat Neij, Kolmisoppi en Warg op de hoogte zijn, lijkt te worden benadrukt door de regelmatige DoS (Denial of Service) attacks die op de site van BREIN worden uitgevoerd sinds de oproeping via Facebook en Twitter. Kuik: ‘We bekijken waar de aanvallen vandaan komen, maar we hebben een sterk vermoeden…’

Lees verder

kofferbakverkoper aangehouden

De politie te Alkmaar heeft op 2e pinksterdag een 41-jarige man aangehouden in het prostitutiegebied van Alkmaar. Hij was daar bezig gekopieerde cd’s en dvd’s te verkopen uit de kofferbak van zijn auto voor 5 euro per stuk.
In de kofferbak lagen ongeveer 1000 cd’s van de nieuwste muziekalbums en 30 dvd’s van de laatste bioscoopfilms. Hij maakte ook kopieën van bioscoopfilms op bestelling. Bij huiszoeking werden nog eens 200 illegale cd’s in beslag genomen.
De man verklaarde al 2 jaar bezig te zijn met deze illegale handel, die hij naast zijn werk in een muziekwinkel uitvoerde. De politie heeft stichting BREIN om een technisch rapport van de in beslag genomen goederen gevraagd alsmede aangiften van de benadeelde rechthebbenden te verzorgen.

Lees verder