Home Nieuws Nederlandse Staat aansprakelijk voor uitingen van bewindslieden over illegaal downloaden

Nederlandse Staat aansprakelijk voor uitingen van bewindslieden over illegaal downloaden

De Rechtbank Den Haag heeft op 5 September geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor uitingen van de staatssecretaris van Justitie over downloaden uit illegale bron.

Die uitingen hielden in dat downloaden uit illegale bron was toegestaan voordat dit door de hoogste Europese rechter in 2014 werd rechtgezet. Dat kan hebben  bijgedragen aan zulk schadelijk downloadgedrag jegens filmproducenten. 
De rechtbank oordeelt dat er meerdere oorzaken zijn voor illegaal downloadgedrag en merkt op dat nader onderzoek kan uitwijzen dat de bijdrage aan de schade door de bedoelde uitingen zeer beperkt of zelfs afwezig zou kunnen zijn. 
Verwijten over ontoereikend handhavingskader worden afgewezen.