Home Nieuws Gerechtshof: Internet tussenpersoon moet klanten kunnen identificeren

Gerechtshof: Internet tussenpersoon moet klanten kunnen identificeren

Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde vandaag dat internet tussenpersoon Newsconnection dusdanige maatregelen moet nemen dat zij haar klanten kan identificeren en die gegevens moet verstrekken op verzoek van auteursrechtbeschermer BREIN.

De tussenpersoon dient maatregelen te nemen, gericht op daadwerkelijke verificatie van haar klanten. Anonieme registratie om inbreuk te kunnen maken of te faciliteren, verdient geen recht op bescherming. Welke maatregelen de tussenpersoon precies neemt, mag zij zelf bepalen, de vorm waarin dat gebeurt kan niet worden voorgeschreven. Aldus het Hof in onder meer overweging 2.14.14 en 2.15.5.
Uitgangspunt is dat de tussenpersoon de gevraagde gegevens aan BREIN dient te verstrekken. Wanneer een tussenpersoon een bedrijfsmodel kiest waarbij zij de relevante gegevens niet in eigen hand heeft, dan dient zij ervoor te zorgen dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens kan beschikken. Als de tussenpersoon diensten inhuurt bij een derde (bijvoorbeeld een bedrijf voor de huur van serverruimte), dient zij contractueel af te spreken dat die derde meewerkt aan een verzoek tot afgifte van gegevens ter identificatie van inbreukmakers. Als die derde niet wil meewerken dan dient de tussenpersoon een andere partij te zoeken. Aldus het Hof in onder meer overweging 2.12, 2.12.3 en 2.14.3.
Deze erkenning van de verplichting van tussenpersonen hun klant te kunnen identificeren, is belangrijk voor de bestrijding van piraterij op het internet.
BREIN verzoekt tussenpersonen regelmatig om afgifte van identificerende gegevens van inbreukmakende klanten, met name beheerders van illegale sites en illegale uploaders. Daarmee kunnen die aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zij veroorzaken.
“Het belangrijke nieuwe punt van deze uitspraak is dat de rechter heeft bepaald dat een tussenpersoon ervoor moet zorgen dat hij zijn klanten daadwerkelijk kan identificeren,” zegt BREIN directeur Tim Kuik. “Daarom dient de tussenpersoon klantgegevens te verifiëren. Als daarvoor de hulp van een zakenpartner nodig is, dan moet de tussenpersoon dat contractueel met die partij afspreken.”