Home Nieuws Piraterij daalt door legaal aanbod; blokkering illegale platforms effectief

Piraterij daalt door legaal aanbod; blokkering illegale platforms effectief

Onderzoek van de UvA onder consumenten in verscheidene EU landen concludeert dan piraterij tussen 2014 en 2017 is gedaald. In Nederland downloadde cq streamde 37% van de internet gebruikers (ook) uit illegale bron. Het is niet verrassend dat koopkracht en prijs worden genoemd als de belangrijkste motivator voor illegaal gebruik. Evenmin verrassend is dat groeiend legaal aanbod wordt genoemd als oorzaak voor de daling van gebruik uit illegale bron. 

Het persbericht en de samenvatting melden ook dat een “overtuigende link met de beschikbaarheid van handhavingsinstrumenten” niet zou zijn gevonden, maar dat blijkt bij nader inzien toch wat genuanceerder te liggen. Het onderzoek blijkt daarbij te doelen op handhaving tegen individuele downloaders. Anders ligt het met blokkering van toegang tot illegale platforms. Daarover zegt het onderzoek op pagina 29: “er is bewijs dat gelijktijdige blokkering van een groot aantal websites in het VK een statistisch significant negatief effect had op totale online piracy en een positief effect op het gebruik van legale video streaming platforms.”
Over blokkeren van een individuele site wordt eerder UvA onderzoek aangehaald dat concludeerde dat er “weinig tot geen effect” zou zijn omdat gebruikers dan naar andere illegal sites gaan of de blokkering omzeilen. Overigens lag ook dat genuanceerder: Enkel The Pirate Bay werd geblokkeerd en dit resulteerde er volgens het onderzoek in dat 20-25% van de illegale downloaders hun illegale gebruik minderden. Volgens het onderzoek downloadde 25% van de consumenten uit illegale bron, de 20-25% werd daarom gerapporteerd als 4-6% van alle consumenten. Maar bij handhaving gaat het natuurlijk om het effect op illegale gebruikers en niet om mensen die niet illegaal downloaden. 
Daarnaast moge het duidelijk zijn dat het voor de effectiviteit van blokkering van The Pirate Bay ging om het effect op The Pirate Bay. Dat is inmiddels ook door de Hoge Raad bevestigd. Daarbij is het zonder meer significant dat de blokkering van één enkele site al het effect had dat 20-25% van de illegale downloaders hun illegaal gebruik ging minderen. Dat is beslist niet weg te zetten als “weinig tot geen effect”. Uiteraard is ook niet de bedoeling dat het bij de blokkering van een enkele site blijft. In het VK werden 144 sites geblokkeerd ten tijde van het aangehaalde onderzoek dat significant effect op illegaal en legaal gebruik aantoonde. Dat BREIN niet alle illegale platforms tegelijkertijd hoeft aan te pakken maar dit ook stuk voor stuk mag doen, is inmiddels ook door de Hoge Raad bevestigd. 
De bedoelde passage uit rapport luidt als volgt: “Research shows that blocking access to individual websites has little or no effect on consumption from illegal channels, as people can easily circumvent the blocking injunction or move to alternative websites (Poort, Leenheer et al., 2014). On the other hand, there is evidence that simultaneously blocking a large number of websites in the UK had a statistically significant negative effect on total online piracy and a positive effect on the use of legal video streaming platforms (Danaher, Smith and Telang, 2016).”
Voor het persbericht met een link naar het rapport klikt u hier.