Home Nieuws BREIN jaarstatistieken 2012

BREIN jaarstatistieken 2012

BREIN rondde vorig jaar 651 onderzoeken af naar illegale handel in
ongeautoriseerde bestanden en kopieen van muziek, film, TV series,
boeken en games. Daarbij werden 571 sites offline gehaald (en 1
geblokkeerd). Het ging om file-sharing sites (m.n. bittorrent),
streaming en downloadsites die structureel toegang geven tot
ongeautoriseerde bestanden. De meeste hiervan werden door de hosting
provider offline gehaald. De sites zelf worden anoniem beheerd en
weigeren de toegang tot illegale bestanden te weren want juist daar
komen de gebruikers voor en verwerven zij dus hun inkomsten mee. Vorig
jaar werd nogmaals door de rechter bepaald dat een hosting provider die
weigert een evident illegale site offline te halen aansprakelijk kan
worden voor de schade die zo een site veroorzaakt.
Omdat echter niet overal ter wereld hosting providers hun verantwoordelijkheid nemen en illegale sites offline halen, kan het voor een beperkt aantal sites nodig zijn dat access providers de toegang daartoe blokkeren. The Pirate Bay is zo een geval. Zij legt de wet en vonnissen naast zich neer en volhardt in haar illegale handel waarvan zij de opbrengst in eigen zak steekt. BREIN verkreeg afgelopen jaar dan ook rechterlijke vonnissen waarin de zes grootste Nederlandse access providers (die samen meer dan 90% van de Nederlandse abonnees hebben) geboden werd de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren. Het oordeel van de Nederlandse rechter is in navolging van uitspraken in andere EU lidstaten waar blokkering van deze site is gevorderd. Hoewel de blokkering omzeild kan worden, heeft BREIN ook rechterlijke verboden tegen zulke omzeiling verkregen. Het bezoek van Nederlandse gebruikers aan The Pirate Bay is als gevolg hiervan sterk gedaald.

Het afsluiten van dit soort sites is belangrijk omdat zij zowel de investering in de creatie van content als de investering in de ontwikkeling van digitale distributie ernstige schade toebrengen.

BREIN spreekt daarom ook betalingsverwerkers aan om de identiteit te achterhalen van de beheerders van dit soort sites en de dienstverlening daaraan te staken. Ook dit is door de rechter toegewezen. Een andere geldstroom naar illegale sites komt van advertenties op zulke sites. Begin 2013 is BREIN gestart met het benaderen van Nederlandse bedrijven wiens advertenties op evident illegale sites verschijnen. Inmiddels zijn een honderdtal bedrijven aangeschreven.

Naast het afsluiten van illegale sites heeft BREIN in het laatste kwartaal van het jaar ook de verwijdering van zoekresultaten naar ongeautoriseerde content ter hand genomen. Veel internetgebruikers zoeken immers naar illegale content via algemene zoekmachines zoals Google en het gaat BREIN er om de vindbaarheid van illegaal aanbod te belemmeren. Daarmee komt het legale aanbod bovenaan te staan. Deze taak is nog in de opstartfase. Er werden in het laatste kwartaal op melding van BREIN 137.339 zoekresultaten verwijderd. Inmiddels bedraagt het aantal meldingen ruim 10.000 per dag en BREIN verwacht dat dit aantal nog sterk zal toenemen.

Wat ook wordt verwijderd zijn advertenties op vraag-en-aanbod sites waarin illegale kopieen op dragers (van USB stick tot DVD) te koop worden aangeboden. In 2012 werden in 8.107 interventies ongeveer 40.000 advertenties verwijderd. In geval van volhardende aanbieders wordt nader onderzoek gedaan dat civiel- en mogelijk ook strafrechtelijk wordt opgevolgd. Dat gebeurde in 37 gevallen. De handel in illegale kopieen op straatmarkten komt nog slechts sporadisch voor.