BREIN stuurt waarschuwing aan downloaders illegale ebooks

BREIN berichte onlangs over een ex parte bevel dat zij had verkregen tegen een ebook piraat die illegale ebooks verspreidde via een dropbox account (zie:http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=380).

Lees verder

Nederlandse Kickass-uploader muziekvideo's en TV-series schikt met BREIN

Stichting BREIN heeft na een ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv d.d. 14 januari 2016 van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant tegen Gerekwestreerde R geschikt met uploader R nadat hij de torrents van Kickass Torrents heeft afgehaald. R heeft een onthoudingsverklaring met boetebeding getekend. Het aanspreken van deze uploader is onderdeel van de strategie van BREIN om eerste en grote uploaders aan te spreken die bijvoorbeeld via torrent-bestanden auteursrechtelijk beschermd materiaal aan het aanbieden en delen zijn.

Lees verder

Facebook sluit op verzoek van Stichting BREIN meerdere Facebook-groepen met inbreukmakende orkestbanden

Op verzoek van Stichting BREIN heeft Facebook een aantal Facebook-groepen gesloten waarin de leden van deze groepen op grote schaal orkestbanden onderling “ruilden”. Deze orkestbanden werden zonder toestemming van de auteurs- en nabuurrechthebbenden op platformen als We-Transfer en Dropbox geüpload en de downloadlinks die verwezen naar deze bestanden werden op verzoek van de leden gedeeld met de groep of verstuurd per privé bericht naar de verzoeker van de orkestband.

Lees verder

Goede tijden voor BREIN, slechte tijden voor online TV piraat

Stichting BREIN heeft de eigenaar van een site met links naar illegale kopieën succesvol aangesproken op zijn onrechtmatig handelen. Het ging voornamelijk om soaps zoals onder meer Goede Tijden Slechte Tijden. De site-eigenaar was in 2015 al aangesproken door BREIN maar meende met zijn nieuwe site onder de radar te kunnen blijven. BREIN ontdekte de nieuwe onrechtmatige site echter vrijwel direct en ondernam actie. Het schikkingsbedrag dat na de eerste confrontatie tussen partijen overeengekomen was, is nu verdubbeld.

Lees verder

Ex parte bevel tegen ebook piraat

Op verzoek van BREIN heeft de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Arnhem op 11 december 2015 een ex partebevel afgegeven
tegen een persoon die via een Dropbox account op grote schaal illegaal
verkregen ebooks verspreidde. De piraat verbeurt een dwangsom van
2.000,- Euro per dag als hij doorgaat met zijn inbreukmakend handelen
met een maximum van 50.000,- Euro. Inmiddels heeft BREIN op basis van
het bevel een regeling getroffen met de inbreukmaker.

Lees verder

BREIN overview 2015

Sixteen ex-parte orders

BREIN obtained 16 ex-parte orders against
operators of illegal online supply, nine concerning movies and series,
two regarding books (one of which on Facebook), two regarding games (of
which one also chipping of consoles), one music and two mixed film,
books, music and games. Eight of the orders concerned large uploaders,
six for bittorrent and two for usenet. One order concerned an important
moderator of one of the largest illegal bittorrent sites,
Kickasstorrent. Settlements have been closed with all these parties.

Lees verder

BREIN overzicht 2015


16 ex-parte rechterlijke bevelen

BREIN verkreeg 16 ex-parte
rechterlijke bevelen tegen beheerders van illegaal digitaal aanbod, 9
betreffende films en series, 2 betreffende boeken (1 daarvan op
Facebook), 2 betreffende games (waarvan een ook ombouw van consoles), 1
muziek en 2 gemengd films, boeken, muziek en games. 8 van de bevelen
betroffen grote uploaders, 6 voor bittorrent en 2 voor usenet. 1 bevel
betrof een belangrijke moderator voor een van de grootste illegale
bittorrent sites. Met deze partijen zijn schikkingen getroffen.

Lees verder

Tim Kuik wint Jan Nijland Zilveren Roos 2016

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NVBF en de NVF in Pathé
Tuschinski op 5 januari is bekendgemaakt dat de Jan Nijland Zilveren
Roos 2016 is toegekend aan Tim Kuik. Bij deze jaarlijkse prijs voor een
persoon of instantie die van grote betekenis is voor de Nederlandse
bioscoopwereld hoort een geldbedrag van twintigduizend euro. De
aanmoedigingsprijs, het Jan Nijland Zilveren Roosje en een geldbedrag
van vijfduizend euro, was voor Niels Büller en Thomas Hosman van
Cineville.

Lees verder