Home Nieuws Aanbieder illegale DJ record pool schikt met BREIN voor 20.000 euro

Aanbieder illegale DJ record pool schikt met BREIN voor 20.000 euro

Stichting BREIN heeft een schikking getroffen met de aanbieder van een
illegale DJ record pool. Dat is een dienst waar DJ’s tegen betaling
van een abonnement onbeperkt tracks kunnen downloaden. Daarvoor moet
dan wel toestemming van de auteurs- en naburig rechthebbenden op die
tracks verkregen zijn. Dat was bij deze aanbieder niet het geval. Voor
een bedrag van 250 euro per jaar kregen gebruikers toegang tot zo’n
350.000 tracks.

BREIN betekende een verbod en bewijsbeslag bij de man thuis waarbij
digitale gegevensdragers in beslag werden genomen.

Na overleg met zijn advocaat heeft de man ervoor gekozen de zaak door
middel van een schikking af te handelen. Hij heeft daarvoor een
onthoudingsverklaring ondertekend met een boetebeding in geval van
toekomstige inbreuken van 2.500 euro per dag(deel) met een maximum van
50.000 euro. Daarnaast heeft hij inzage toegestaan in de in beslag
genomen digitale bescheiden. Tenslotte heeft hij 20.000 euro betaald
ter finale kwijting.

Stichting BREIN vertegenwoordigt recht- en belanghebbenden op muziek,
film, series, boeken, geschriften, beeld en games met betrekking tot
de bescherming van auteurs- en naburige rechten tegen structurele
inbreuk online en offline.